Premium trä- och ytskydd Altan Steg 1 & 2

Passar till

Nytt eller gammalt trä, obehandlat virke. Trallvirke, bryggor, utemöbler och trä vid altanen.

Livslängd

Upp till 12 år

Resultat

Stärker träet på djupet och ger en len, sval och vackert silvergrå träyta som är lätt att rengöra.

Premium Träskydd Altan ger dig en vackert silvergrå, behaglig altan som kommer att locka till ännu fler sköna stunder med familj och vänner under en mycket lång tid.

 

Användningsområden

 

  • För trallvirke, bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen
  • På både nytt och gammalt trä
  • På obehandlat virke

 

Lämplig altankonstruktion

Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad – Att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger minst 40 cm ovan mark och att regnvatten dräneras effektivt.

Tillräckligt stort avstånd ska finnas mellan trallbrädor, så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fuktavvisning, lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen.

 

Infästning beslag
Vi rekommenderar att all infästning på SiOO:X-behandlad yta görs med rostfritt A2 eller A4 syrafast. Detsamma gäller beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag.

 

Lämpligt trallvirke

Tryckimpregnerad furu, sibirisk lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek och ceder.

Olika träslag har olika egenskaper, absorberar olika och livslängden varierar med vilket naturligt rötskydd det har. Sioo:x träskydd tränger i princip in i alla träslag, förenas med och stärker träytan, vilket förbättrar rötskyddet väsentligt. Utöver träslag och Sioo:x-skydd, så beror träets livslängd på träkonstruktion, underhåll och utsatthet (väderpåverkan).

 

Egenskaper

 

  • Smuts- och vattenavvisande
  • UV-skyddande
  • Reducerar mögel och alger*
  • Skyddar mot lätt röta*
  • Mindre halkrisk
  • Färre sprickor och stickor
  • Lång livslängd

 

*Livslängden upp till 12 år gäller för steg 1 – Träskydd Altan på tryckimpregnerat trä. För minskning av mögel, alger samt skydd mot lätt röta hänvisas till SP/Rise-tester. Läs artikel om Tester och bevis för håll­barhet på olika träslag samt specialartiklar.

 

Förbrukning*

Premium Träskydd Altan: På obehandlat trä. En liter räcker till totalt ca 4–5 kvm vid två strykningar.

Premium Ytskydd Altan: För nytt obehandlat trä ca 8–10 kvm/l per strykning.

 

*Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur.

 

Kostnad

Den största investeringen gör man under det första året. Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering, bättring och underhållstvätt, räknar vi med en ungefärlig kostnad på 20 kr per kvadratmeter per år under en tolvårsperiod.

 

Innehåll

Kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark, utan biocider, enligt EN 335-2.

 

Back to all products
Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter