FAQ

Här hittar du vägledning, guider och svar på vanliga frågor om Sioo:x.

Kan man köpa virke som är förbehandlat med SiOO:X?

Självklart! Man kan köpa både panel och trall som behandlats med SiOO:X.

 

För mer information gällande behandling, dimensioner och profiler kontakta någon av våra återförsäljare: Beijer, Bygma, K-Rauta/K-Bygg, Woody.

 

OBS! Glöm ej behandla ändträna för en komplett behandling.

Vad bör man använda för spik/skruv på SiOO:X-behandlat virke?

Man ska använda rostfritt material (syrafast). Galvad eller zink-behandlad skruv kan ärga och färga av sig, t ex på panel kan det bildas ”tårar”. Det är tyvärr svårt att få bort dessa fläckar om de uppstår.

 

Vi rekommenderar A4, rostfri och syrafast skruv.

Vilken konstruktion är lämplig för altan?

Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad: att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger väl ovan mark (minst 40 cm), att regnvattnet dräneras av effektivt. Att tillräckligt stort avstånd finns mellan trall­brädor så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fukt­av­visning. Lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. För en väl fungerande konstruktion av altan hän­visas till byggbeskrivningar.se och byggaute.nu.

Hur gör man när man skall göra om SiOO:X-behandlingen?

Tvätta ytan med SiOO:X Förtvätt och låt ytan torka ordentligt. Därefter gör man behandlingen från grunden, det vill säga två lager Träskydd och ett lager Ytskydd.

 

För mer information se folder för Altan/Panel/Marin.

När ska man göra om SiOO:X-behandlingen?

Träskyddets hållbarhet inuti virket sträcker sig upp till 12 år på tryckimpregnerat trallvirke och upp till 15 år på stående granpanel. Därefter är det dags att göra om behandlingen från grunden.

 

OBS! Val av virke, konstruktion och ventilation samt utsatthet av väder och vind påverkar längden av hållbarheten och tiden för när det är dags att göra om grundbehandlingen. SiOO:X Ytskydd kan behövas kompletteras på särskilt utsatta ställen.

 

Tänk på att grundbehandlingen består av två lager SiOO:X Träskydd och ett lager SiOO:X Ytskydd.

Varför uppkommer en brun vätska efter att jag behandlat med SiOO:X Marin?

Alla träslag innehåller färgad växtsaft/sav. Det är denna vätska man ser lakas ur virket. Teaken är en av de träsorter som har mer av dessa färgade växtsafter/sav. Man ser det tydligare på en båt då det inte rinner undan. Ju färskare virke, ju mer sav lakas ur virket.

Kan man använda SiOO:X inomhus eller på inglasad altan?

SiOO:X är en utomhusprodukt då den behöver kontakt med vatten och fukt för att processen ska starta och fullföljas i virket. När behandlingen dagligen utsätts för väder och vind så tar processen för altan cirka 12 månader och för en panel upp till ca 4 år. Används den då inomhus eller på inglasad altan så sker ingen process alls och ingen silvergrå yta kommer framträda.

Kan man vattna sin altan/panel för att påskynda processen?

Allt vatten som SiOO:X utsätts för hjälper till att utveckla processen och den grå nyansen. Man behöver i så fall vattna med slang och så pass ofta och mycket så att vattnet börjar gå in i träet och kommer i kontakt med Träskyddet. (Det är inget vi rekommenderar då det krävs stora mängder vatten för att nå effekt.)

Varför har inte altanen/panelen blivit grå efter behandling?

Direkt efter applicering ser man ingen skillnad i färgen på ytan eftersom produkten inte innehåller pigment. Vid kontakt med fukt och regn byggs en kiselsköld successivt upp i virket. Det är kislet i Träskyddet tillsammans med Ytskyddet som, vid kontakt med vatten, gör att ytan blir grå.

 

Altan
Altanen kan upplevas som fläckig i början av processen. Detta är helt normalt och kommer jämnas ut. Efter cirka 2–6 veckor kommer ytan få en silvergrå färg. Det kan ta längre tid under perioder då det inte regnar och/eller för ytor under tak.

 

Panel
Först är ytan gulbrun och lite flammig. Panelens grånadsprocess börjar ta fart under det första året, detta kan man se genom att panelen börjar ljusna. Det är ett tecken på att kiselprocessen har startat i virket. Kislets härdningsprocess tar upp till ca 4 år och grånar med tiden. Grånaden fortsätter under hela livslängden. På skyddade ytor som t ex under takutsprång kan processen ta längre tid då fukt/vatten inte kommer åt lika mycket som på öppna ytor.

 

Tips! Välj Panelfärg för ett färgresultat direkt efter applicering.

Vad gör man om det uppstår fläckar/vattenringar efter SiOO:X-behandlingen?

Det är helt normalt med vattenringar de första veckorna. Dessa ringar uppstår då kislets härdningsprocess kommer i kontakt med fukt och regn. Där fläckar uppstått har processen startat och det tar ett par veckor tills ytan jämnar ut sig.

Om man nyligen har tvättat ytan, när kan man behandla med SiOO:X?

När man ska behandla med SiOO:X så måste träytan vara helt torr innan applicering. Om virket är för fuktigt så blir det svårare för SiOO:X Träskydd att sätta sig i virket. Det optimala är en fuktkvot i virket på 16%, max 20%. Detta kan man mäta med hjälp av en fuktmätare. Har man inte tillgång till en fuktmätare så skall ytan vara handtorr (inte kännas fuktig).

Kan man använda Jape Prickfri/Grönfri på en SiOO:X behandlad yta?

Ja! Jape Prickfri och Jape Grönfri är kompatibla med SiOO:X då pH-värdet är under 8. Medlet gör ingen skada på behandlingen, men däremot måste man tänka på att tvätta varsamt så inte behandlingen skadas av skrubbandet. Tänk på att blött virke är känsligt.

Kan man tvätta med roterande tralltvätt?

Vi rekommenderar att man använder vanlig vattenslang och borste. Detta är mest skonsamt för ytan. Använder man en roterande tralltvätt kan man behöva applicera nytt Ytskydd när ytan torkat.

Kan man tvätta med högtryckstvätt?

Trycket från högtryckstvätten är så pass stark så den slår sönder både behandling och virke. Därav är vår rekommendation att tvätta med vanlig vattenslang och borste.

Vilka rengöringsmedel kan man använda på en SiOO:X-behandlad yta?

Vi rekommenderar att man torrborstar ytan med en mjuk till medelhård borste. Detta är snällast mot träet och ofta får man bort mycket smuts på detta vis. Behöver man däremot använda en tvätt så rekommenderar vi:

 

SiOO:X Underhållstvätt som är en mild rengöring som främst tar bort ytlig smuts. SiOO:X Underhållstvätt har ett lågt pH (under 8) vilket är viktigt för att behandlingen skall förbli intakt. Följ instruktionerna för bästa resultat samt se foldern Skötsel & Underhåll.

 

Xmould som är effektiv mot svartsporer och alger. Se till att ytan blir genomblöt. Tvätta inte  bort utan låt verka. Finns det lite alger kvar försvinner de ofta efter ytterligare någon månad när träet har torkat av solen.

 

SiOO:X Förtvätt är vår starkaste tvätt som är effektiv mot smuts, påväxt och fett. Denna tvätt är alkalisk och löser upp ytskyddet, därför behöver man stryka på ett lager med SiOO:X Ytskydd efter denna tvätt. Följ instruktionerna för bästa resultat samt se foldern Skötsel & Underhåll.

 

Vid användning av annan tvätt är det viktigt att pH-värdet är under 8, annars kommer SiOO:X-behandlingen lösas upp.

 

OBS! Tvätta inte för hårt, då kommer ytskyddet tvättas bort. Tvätta aldrig med såpa, blekmedel, högtryckstvätt eller dylikt då detta skadar SiOO:X-behandlingen.

Kan man behandla hyvlad panel?

Vår rekommendation är finsågad yta. Finsågat trä absorberar vätskan betydligt bättre än hyvlat trä. Det är en bättre förutsättning för produkten att fästa i virket.
Är det en mindre, vertikal yta av hyvlat trä som skall behandlas med SiOO:X Panel (t.ex. staket och pergola) så måste ytan ruggas först. Detta görs bäst med minst sandpapper 60.

OBS! SiOO:X Panelfärg kräver finsågat virke.

 

Kan man behandla liggande panel?

Vår rekommendation är stående panel. På så vis är det lättare att garantera att vatten rinner av från panelen i stället för att bli ståendes mellan brädor. Ytan blir också renare och får en längre livslängd. Fukt som står för länge kan till slut mjuka upp behandlingen.

Kan man behandla med endast SiOO:X Träskydd och hoppa över SiOO:X Ytskydd?

Nej, SiOO:X är en tvåstegs-behandling där produkterna är beroende av varandra för bästa hållbarhet. SiOO:X grundbehandling består alltid av två lager träskydd och ett lager Ytskydd för att få en komplett behandling.

Kan Thermoträ behandlas med SiOO:X?

Thermoträ kan behandlas med SiOO:X. Här kommer virket däremot dra in mer av SiOO:X Träskydd vid andra lagrets applicering. Det finns också ett speciellt framtaget ytskydd för Thermoträ som heter SiOO:X Ytskydd Thermo. Fråga efter detta ytskydd vid beställning.

Fungerar SiOO:X med klotterskydd?

Vi rekommenderar inte att man använder klotterskydd på en SiOO:X-behandlad yta. Klotterskyddet gör så träet inte kommer släppa in någon fukt, och utan fukt och regn så kommer inte SiOO:X behandlingen gråna och utveckla sin kiselsköld.

SiOO:X räcker som ett skydd och skulle det klottras på ytan så kan man i många fall tvätta bort detta med vårt alkaliska rengöringsmedel SiOO:X Förtvätt. Applicera sedan ett nytt lager SiOO:X Ytskydd på torr yta. För snabbare grånad kan man även applicera ett tunt lager SiOO:X Träskydd.

Vad händer om det regnar under behandling?

SiOO:X Träskydd Altan
SiOO:X Träskydd Altan är känsligt för vatten innan det skyddats med SiOO:X Ytskydd, men tål ett lätt regn upp till ca 6 mm. En horisontell yta på te x en altan är mer utsatt än en vertikal yta som exempelvis en normalt uppsatt panel. Om det regnar mer än 6 mm lakas en del av SiOO:X Träskydd ur även om det mesta fortfarande finns kvar i träet. Om det regnar en del på första strykningen med SiOO:X Träskydd kan det som lakas ur ersättas med den andra strykningen SiOO:X Träskydd som ska följa. Men se till att det finns minst rekommenderad mängd träskydd per ytenhet. Om det regnar mer än 6 mm vid andra strykningen bör den behandlas om med en kompletterade strykning SiOO:X Träskydd innan lagret med SiOO:X Ytskydd appliceras. Tänk på att ytan skall vara torr vid applicering. Så snart man applicerat SiOO:X Ytskydd och det har torkat (minst 60 min) är regnskyddet fullgott.

 

Tips! Om altanen är stor är det bra att dela upp altanen i mindre sektioner och göra alla tre steg (2 strykningar SiOO:X Träskydd och 1 strykning SiOO:X Ytskydd) samma dag alt. att ha en presenning till hands ifall vädret slår om.

 

OBS! Om man har lämnat ett träskyddsbehandlat trä över en längre tid, utan att man applicerat SiOO:X ytskydd och det regnar mycket, ska man alltid komplettera med mer SiOO:X Träskydd för att kompensera för träskydd som har lakats ur.

 

SiOO:X Träskydd Panel & SiOO:X Panelfärg

SiOO:X Träskydd Panel är mindre känsligt för vatten än SiOO:X Träskydd Panelfärg, som är mer känsligt p g a färgpigment. Ett lättare sommarregn är ej något problem, men skulle det vara ett kraftigare regn så behöver man komplettera med mer träskydd. Skulle det börja regna kraftigt under första strykningen med SiOO:X Träskydd Panel så kompletterar man med andra strykningen av SiOO:X Träskydd Panel. Skulle det börja regna kraftigt under första eller andra strykningen med SiOO:X Träskydd Panelfärg så behöver man applicera första eller andra lagret SiOO:X Träskydd Panelfärg igen, då det finns risk för att en del av pigmentet sköljts bort. Tänk på att ytan skall vara torr vid applicering. Så snart man applicerat SiOO:X Ytskydd och det har torkat (minst 60 min) är regnskyddet fullgott.

 

Tips! Om fasaden är stor till ytan, är det bra att dela upp fasaden i mindre sektioner och göra alla tre steg samma dag (2 strykningar SiOO:X Träskydd och 1 strykning SiOO:X Ytskydd). Vi rekommenderar då att man behandlar samma gavlar/sidor åt gången för att göra nyansskillnaden så liten som möjligt.

 

OBS! Om man har lämnat ett träskyddsbehandlat trä över en längre tid, utan att man applicerat SiOO:X Ytskydd och det regnar mycket, ska man alltid komplettera med mer SiOO:X Träskydd för att kompensera för träskydd som har lakats ur.

Behöver man täcka/skydda intilliggande ytor när man skall behandla med SiOO:X?

Ja, produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar. Täck alla intilliggande ytor. Glas, aluminium, sten, plattor m.fl. är extra känsliga. Ha gärna med en blöt trasa och torka bort direkt vid spill.

 

Kan man applicera SiOO:X vid en pool?

Ja, det kan man! Täck poolen om möjligt. Skydda andra intilliggande ytor så som plastkanter, metall och glas då SiOO:X kan ge fläckar. Följ grundbehandlingen för applicering av SiOO:X.

Skulle det mot all förmodan skvätta lite vätska i poolen är detta inte farligt, men håva upp spillet om möjligt.

SiOO:X Ytskydd kan behöva bättras på runtom poolen vid behov.

Hur gör man om man får SiOO:X på glas eller annat material?

SiOO:X kan ge fläckar på andra material. Det är därför viktigt att skydda alla intilliggande ytor innan behandling. Har man inte gjort detta och det blir spill på en yta så skall man snabbt ta bort spillet med en fuktad trasa innan det hinner torka. Det är lättare att få bort en fläck som blivit av ytskyddet än av träskyddet. Vi kan dock inte garantera att det inte blir en fläck, det beror på hur länge fläcken suttit på ytan och hur tjockt lager det stänkt.

Fläckborttagning av SiOO:X Träskydd

Blanda 10 ml klorin + 10 ml grönsåpa + 0,5 tsk bikarbonat. Låt verka i ca 30 s. Torka bort med en mild disksvamp. Testa på liten yta först för att se så det inte blir några repor av disksvampen. Skrubba bort fläcken så gott det går. Låt ytan torka. Finns det något kvar av fläcken kan man testa att väldigt försiktigt skrapa bort fläcken med ett rakblad. Var väldigt varsam så det inte blir några repor.

Fläckborttagning av SiOO:X Ytskydd

Blanda 10 ml klorin + 10 ml grönsåpa. Låt verka i ca 30 s. Torka bort med papper.

Hur du applicerar SiOO:X Premium Träskydd/Ytskydd Altan

Så här får du en silvergrå, len och hållbar altan i upp till 12 år (Gäller på tryckimpregnerat trä).

 

Förberedelser

Täck över möbler, föremål av glas och aluminium samt sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Träskyddet kan lakas ur en del vid kraftigt regn under de första 2–4 månaderna. Om det t ex rinner ner från en handledare på ett staket med glas, så kan det missfärgas. Täck därför sådana ytor under den första tiden. Rengör altanen noga med SiOO:X Förtvätt:X för att avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Spola av med vatten och låt altanen torka ordentligt.

 

Att tänka på

Altanen behöver vara torr. Nytt tryck­impregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under + 6 °C, i varm sommarsol eller vid risk för regn. Dela gärna upp behandlingen i mindre sektioner och gör alla tre steg samma dag. T ex 30–50 kvm. Torka bort spill med blöt trasa. Skakas och omröres under behandling. SiOO:X håll­barhet beror på träslag och exponering *.

 

 

Lämplig altankonstruktion

Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad dvs: Att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger väl ovan mark (minst 40 cm), att regnvattnet dräneras av effektivt. Att tillräckligt stort avstånd finns mellan trall­brädor så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fukt­av­visning, lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. För en väl fungerande konstruktion av altan hän­visas till byggbeskrivningar.se och byggaute.nu.

 

Användingsområden

På i princip alla trallvirken lämpliga utomhus, både gammalt och nytt trä. Även på tidigare oljade/målade ytor efter ordentlig rengöring. Lämplig på trall­virke *, bryggor, skärmar och utemöbler* m.m. Tryckimpregnerat ger längst livslängd. På verti­kala ytor används vårt panel­sortiment för bästa resultat.

 

Åtgångstabell Altan

 

Lämpligt trallvirke

Tryckimpregnerad furu, sibirisk lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek, ceder.

 

Steg 1 – Premium Träskydd Altan (görs bara 1:a säsongen):

Lägg på Premium Träskydd Altan med spruta/pensel/terassdyna, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 tim. Lägg på ett andra lager träskydd och låt torka i minst 4 tim. Lägg rikligt med Träskydd och Ytskydd på ändträet. Särskilt viktigt på ej tryckimpregnerat trä. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Altan, 1:a Säsongen

Påför Premium Ytskydd Altan med spruta/pensel/terassdyna. Låt vätskan tränga in någon minut och stryk sedan ut väl. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Altan, 2:a Säsongen

Efter 12–18 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket förseglar ytan så den håller i många år framöver. Tvätta rent med SiOO:X Underhållstvätt innan applicering. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. Ytterligare någon strykning med Ytskyddet kan behövas efter några år. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Utrustning

Kärl, borste, spruta/pensel/terassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Utrustningen rengöres med vatten.

 

Processen

Först är ytan gulbrun och lite flammig. Fläckar kan uppkomma vid första regnet efter applicering, det är helt normalt och kommer att försvinna med tiden. Altanen ljusnar sedan vid kontakt med fukt och börjar få en silvergrå färg efter 2–6 veckor. Ytan ljusnar vackert när kislet härdar *. Processen tar ca 1 år för horisontellt trä på t ex altan. Träytan mörknar sedan något med tiden*.

 

Skötsel, underhåll och skador

Håll ytan ren med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter. Vid påväxt av alger använd XMould enligt instruktionerna. Tvätta inte bort medlet utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn. Produkter med pH 5 – 8 sliter mindre på ytskyddet. Vid svårare påväxt eller skador använd Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses även Ytskyddet upp. Komplettera därför med mer (Träskydd och/eller Ytskydd). Se Skötsel & Underhåll på sioox.se.

• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste. • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet. • Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Vid påväxt av alger använd t ex XMould enligt instruktionerna. Tvätta INTE bort medlet utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att XMould kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 5– 8 som sliter mindre på ytskyddet.

Mindre repor kan behandlas med Premium Ytskydd Altan. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Altan och därefter Premium Ytskydd Altan.

 

Förvaring

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska

Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

*Se sioox.se om Tester och bevis, Håll­barhet på olika träslag samt andra specialartiklar.

När kan man behandla en nylagd altan?

Om det är en tryckimpregnerad altan av furu så ska man vänta 6–8 veckor innan en SiOO:X-behandling genomförs. Detta på grund av att impregneringen ska torka i virket. Virket ska ha en fuktkvot mellan 16–20% där 16% är optimalt. Viktigast är att virket är torrt vid applicering av SiOO:X.

 

För hårda, feta och beständiga träslag som till exempel kärnfura, ek, ädelträ och lärk så rekommenderar vi att vänta 1 år innan behandling. Under denna tid kommer mycket garvsyror försvinna ur virket så att SiOO:X kan tränga in på bästa sätt.

Kan man använda SiOO:X på tidigare behandlad yta?

Ja, det kan man. Beroende på vad ytan är behandlad med så kan det krävas åtgärder innan man behandlar med SiOO:X.

 

 •   Impregnerat virke: Ja, det fungerar utmärkt att behandla dessa ytor med SiOO:X.
 •  Färg/Målad yta: Ytan måste först tvättas med alkaliskt rengöringsmedel, tex vår Förtvätt:X, innan den kan behandlas med SiOO:X.
 •  Vitriol: Är panelen nybehandlad med järnvitriol bör man vänta 3-4 år innan man behandlar med SiOO:X och även tvätta bort vitriolen med ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. Förtvätt.  Om altanen är behandlad med järnvitriol kan det efter två år efterbehandlas med SiOO:X, men bör även då tvättas med ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. förtvätt. Väntar man inte med SiOO:X-behandlingen så finns det risk för missfärgningar. Virket måste få vila och vitriolen måste få en möjlighet att lakas ur ordentligt.
 • Olja: Om man nyligen oljat sin altan så behöver man vänta med SiOO:X-behandlingen i några år. Om det var ett par år sedan man oljade bör man slipa ner ytan några millimeter så man får bort alla rester från tidigare behandling, annars kan resultatet bli fläckigt. Tvätta ytan med alkaliskt rengöringsmedel, tex vår Förtvätt:X, innan behandling med SiOO:X.
När ska jag behandla med SiOO:X?

Allt virke ska vara torrt, fuktkvoten i träet får ej överskrida 20%.
Nytt tryckimpregnerat trallvirke bör ha torkat i minst 6 veckor.
Obehandlat trallvirke behandlas ett år efter montering.

 

När man behandlar med SiOO:X Träskydd ska temperaturen vara mellan 6 – 30 grader. För Ytskyddet ska temperaturen minst vara 10 grader. Undvik gassande solsken då det kan leda till att produkterna dunstar eller torkar för snabbt. Undvik också att behandla om det är risk för regn.

Hur utvecklas SiOO:X efter applicering?

Altan/Marin:
Först är ytan gulbrun och lite flammig. Fläckar kan uppkomma vid första regnet efter applicering, det är helt normalt och kommer att försvinna med tiden. SiOO:X behöver sedan kontakt med fukt/vatten för att påbörja sin process att få en silvergrå färg. Redan efter 2–6 veckor ljusnar ytan och får en vacker, ljusgrå färg som blir allt finare.

Efter ca 1 år är processen klar för horisontellt trä. I träet har det skapats en multiskyddande kiselsköld. Träytan mörknar sedan något med tiden.

 

Panel:
Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite flammigt. Härdningsprocessen startar vid kontakt med vatten och efter 3 – 12 månader börjar din panel ljusna. Processen fortsätter sedan upp till 3 – 4 år och får sin silvergrå nyans.
Ytor som är skyddade ifrån väder och vind kan dock ta längre tid.

 

Hur mycket vätska går det åt?

Om altanvirket är nytt och ytan är ca 20 kvm stor, räknar man fram åtgång genom att dela ytan med 4. Alltså behövs 5 liter Träskydd Altan till 2 lager träskydd.  För att räkna ut åtgången av Ytskyddet, ett lager till grundbehandlingen, dela altanytan med 8.

 

För en äldre altan går det oftast åt mer vätska då virket är torrare. Det är svårt att säga exakt hur mycket som krävs (det beror även på hur flödigt man målar och hur mycket man arbetar in vätskan) men för en ungefärlig siffra kan man lägga till: +10% för 1 år, + 20% för 2 år, +25% för 3 år och ca 30-35% för 8 år eller äldre. Beräkningen gäller tryckimpregnerad furu. Mängden kan skilja sig för andra träslag. Sedan tillkommer faktorer som gör att det också kan gå åt mer som exempelvis applicering genom sprutmålning,  applicering då vädret är varmt och torrt, eller om virket är väldigt torrt. Åtgång av Ytskydd ökar bara marginellt eftersom ytan redan är mättad när man applicerar det.

Får det regna under applicering?

SiOO:X träskydd är vattenlösligt men tål ett lätt regn upp till ca 5 mm. En horisontell yta är mer utsatt än en vertikal. Om det regnar mer lakas en del av träskyddet bort även om det mesta finns kvar i träet. Om altanen eller panel utsätt för mer regn än ca 5 mm bör den ombehandlas med en kompletterade strykning träskydd innan lagret med ytskydd appliceras. Så snart man applicerat Ytskyddet och det har torkat (minst 60 min) är regnskyddet fullgott. Ett bra tips är därför att ha en presenning till hands ifall vädret slår om.

Hur du applicerar SiOO:X Premium Träskydd / Ytskydd Marin

Så här får du en silvergrå, len och hållbar teakyta i upp till 8 år.

 

Förberedelser Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

 

Att tänka på

Däcket måste vara torrt. Temperaturen får inte vara under + 6 °C under behandlingen. Undvik att behandla teaken i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort eventuellt spill med en blöt trasa.

 

Steg 1 – Premium Träskydd Marin – 1:a säsongen grundbehandling

Lägg på rikligt med Premium Träskydd Marin, stryk ut det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Marin, 1:a säsongen

Lägg på Premium Ytskydd Marin, var noggrann med att täcka hela ytan och låt medlet tränga in i ytan cirka 3–5 minuter. Torka av eventuellt överskott med en trasa. Efter cirka 1 timme är däcket torrt och du kan gå på det. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Marin, 2:a Säsongen

Efter 12–18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas ytterligare en gång. Tvätta först ytan med vår Underhållstvätt och upprepa sedan strykningen från första säsongen (se ovan). OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Utrustning

Kärl, terrassborste, pensel/terrassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Pensel rengörs med vatten.

 

Processen

Teaken är till en början gulbrun och lite flammigt, men ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en jämn och silvergrå färg efter 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år.

 

Skötsel, underhåll och skador

Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste. • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen. • Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Fortvätt:X som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex XMould enligt instruktionerna. Tvätta INTE bort medlet utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att XMould kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 5 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Mindre repor kan behandlas med Premium Ytskydd Marin. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Marin och därefter Premium Ytskydd Marin.

 

Förvaring

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska

Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

Hur du applicerar SiOO:X Premium Träskydd/Ytskydd Panel & Panelfärger*?

Förberedelser

Täck över föremål som är känsliga för stänk samt glas, aluminium, sten och plattor m.m. Produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Rester av olja eller färg tvättas eller slipas bort. Rengör panelen noga med SiOO:X Förtvätt för att avlägsna färgrester och smuts. Spola av med vatten och låt panelen torka ordentligt.

 

OBS! Har panelen nyligen oljats behöver man vänta med SiOO:X-behandlingen i några år. Om det var ett par år sedan man oljade bör man slipa ner ytan några millimeter så man får bort alla rester från tidigare behandling, annars kan resultatet bli fläckigt.

 

 

Att tänka på

Vi rekommenderar att använda finsågat trä med grövre ytstruktur. Stående panel är vår rekommendation. Panelen måste vara ren och torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet. Behandla ej i varmt solsken eller vid risk för regn. Skaka och rör om före och under behandling. Torka omgående bort ev. spill med blöt trasa. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

År 1 – Grundbehandling med Träskydd och Ytskydd

Steg 1 – SiOO: X Träskydd Panel

Applicera rikligt med Träskydd Panel på torr yta med spruta/pensel, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 timmar. Applicera ett andra lager Träskydd och låt torka i minst 4 timmar innan det är dags för steg 2.

OBS! Glöm ej att behandla ändträna.

Skaka produkten före och rör om under behandling.

Steg 2 – SiOO: X Ytskydd Panel

Applicera SiOO:X Ytskydd Panel med spruta/pensel, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 timmar.

OBS! Glöm ej att behandla ändträna.
Skaka produkten före och rör om under behandling.

 

År 4-7 – Kompletterande applicering av Ytskydd 
Steg 2 – SiOO: X Premium Ytskydd Panel

SiOO:X Premium Ytskydd Panel appliceras efter behov en andra gång efter ca 4–7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Ytskydd Panel med spruta/pensel, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 timmar.

OBS! Glöm ej behandla ändträna.
Skaka produkten före och rör om under behandling.

Komplettera ev. med Träskydd Panel på särskilt utsatta ställen.

 

*Att tänka på vid applicering av SiOO:X Träskyddande Panelfärger

Då produkten innehåller pigment är det några faktorer att tänka på innan applicering:

 • Det krävs en större noggrannhet för ett jämnt resultat, då varje penseldrag tillför pigment.
 • Viktigt att röra om ordentligt i hinken innan och under applicering för att blanda upp pigmentet i vätskan.
 • Finsågat trä krävs för att pigmentet ska få fäste och sitta kvar.
 • Vid rengöring; torrborsta bort smuts med en tät medelhård borste.
 • Våtrengöring med t.ex. SiOO:X Underhållstvätt kan göras tidigast efter 1 år.
Hur du applicerar SiOO:X Träskyddande Panelfärger

Med SiOO:X Träskyddande Panelfärger får din fasad direkt en sober matt yta samtidigt som de träskyddande egenskaperna bibehålls.

SIOO:X Träskyddande Panelfärger bygger på vår patenterade formel baserad på kisel-kalium. Den stora skillnaden mot våra övriga produkter är att vi har tillsatt ett pigment i både Träskyddet och Ytskyddet. Det bidrar till ett omedelbart resultat från det att vätskan appliceras på träet. Resultatet blir en grå, matt och sober träyta som håller under en mycket lång tid.

 

Förberedelser

Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

 

Att tänka på

För SiOO:X Träskyddande Panelfärger gäller samma behandlingsprocess som för Premium Träskydd Panel. Appliceringen sker i två steg med en grundbehandling och en ytbehandling. Panelen måste vara torr. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet. Undvik att behandla i varmt solsken eller vid risk för regn. Torka bort ev. spill med en blöt trasa. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

Då produkten innehåller pigment är det några faktorer att tänka på innan applicering:

 

 • Det krävs en större noggrannhet för ett jämnt resultat, då varje penseldrag tillför pigment.
 • Viktigt att röra om ordentligt i hinken innan och under applicering för att blanda upp pigmentet i vätskan.
 • Ytan på panelen MÅSTE vara finsågad eller grövre för att pigmentet ska få fäste och sitta kvar.
 • Tänk på att en finsågad panel oftast är hyvlad på baksidan vilket gör att den behöver bearbetas för att få upp en fästyta för pigmentet. Detta gäller främst när man vill applicera vätskan på ett staket eller liknande där man behandlar samtliga sidor på träet. Slipa med sandpapper P60.
 • Vid rengöring; torrborsta bort smuts med en tät medelhård borste.
 • Våtrengöring med t ex SiOO:X Underhållstvätt TIDIGAST efter 1 år.

 

Steg 1 – Sioo:x Panelfärg Träskydd, 1:a Säsongen, grundbehandling

Applicera rikligt med Panelfärg Träskydd på torr yta, stryk ut noggrant med pensel eller spruta/pensel, låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2 timmar. Applicera ytterligare ett lager med Panelfärger, låt torka i minst 4 timmar. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träet. OBS: Skakas, omröres under behandling.

 

Steg 2 – Sioo:x Panelfärg Ytskydd, 1:a säsongen, ytbehandling 

När 2:a strykningen Panelfärg Träskydd torkat i minst 4 timmar appliceras Panelfärg Ytskydd med pensel eller spruta/pensel, stryk ut väl, låt ytan torka i minst 2 timmar. OBS: Skakas och omröres under behandling.

 

Steg 2 – Sioo:x panelfärg ytskydd, påföljande strykning

Panelfärg Ytskydd appliceras en andra gång efter ca 4–7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Panelfärg Ytskyddet enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Panelfärger Träskydd på särskilt utsatta ställen. OBS: Skakas, omröres under behandling.

 

Processen

SiOO:X Panelfärg Ytskydd avviker något från de andra produkternas Ytskydd. Det innehåller bindemedel för att hålla pigmentet på plats och är tjockare, vilket förbättrar strykningen. Efter korrekt applicering i 2 steg får din fasad direkt en sober matt yta samtidigt som SiOO:X’ träskyddande egenskaperna bibehålls.

 

Skötsel, underhåll och skador

Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

• Torrborsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste. • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen. • Ev påväxt kan åtgärdas med t ex XMould enligt instruktionerna. Tvätta INTE bort medlet utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att XMould kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 5 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Först efter 4–7 år behöver du ytbehandla panelen på nytt. Rengör med SiOO:X Undershållstvätt alltefter behov, eventuella ojämnheter i färgnyansen kan därmed justeras. • Efter ca 15 år rengörs ytan med SiOO:X Förtvätt och behandlingen görs om. Mindre repor behandlas med Panelfärg Ytskydd. Vid större skador används Panelfärg Träskydd samt Panelfärg Ytskydd.

 

Förvaring

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska

Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

Hur ska man rengöra och sköta om en SiOO:X-behandlad yta?

Efter att du har behandlat med SiOO:X tvättar du träytan vid behov. Nedfall och påväxt som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. Tänk på att en SiOO:X-behandlad yta får endast rengöras med tvättmedel som har ett pH-värde under 8, annars avlägsnas Ytskyddet.

OBS! Använd aldrig såpabaserade produkter och/eller högtryckstvätt på en SiOO:X-behandlad yta.

 

Ytlig lätt nedsmutsning
Torrborsta
Med en medelhård borste kan man borsta på torr yta för att få bort ytlig smuts.

 

SiOO:X Underhållstvätt
Behövs ytterligare rengöring utöver torrborstning använd SiOO:X Underhållstvätt tillsammans med en mjuk borste. SiOO:X Panelfärg ska inte tvättas med vatten det första året. Följ instruktionerna på SiOO:X Underhållstvätt för bästa resultat. Tvätta varsamt. Skölj väl för att få bort allt medel. Om man borstar för hårt och ytan blir trären (detta ser man först när ytan är torr) kan man behöva komplettera med SiOO:X Ytskydd. Skulle lite alger finnas kvar efter tvätten försvinner de ofta efter ytterligare någon månad.

 

Ytlig kraftig nedsmutsning
Jape Prickfri
Jape Prickfri är effektiv mot svartsporer och alger. Se till att ytan blir genomblöt, massera varsamt in medlet med en medelhård borste. Tvätta i normalfallet inte bort utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn alt. att medlet sköljs av efter några dagar med vattenslang, mjuk stråle.

 

SiOO:X Förtvätt:X
SiOO:X Förtvätt är vår starkaste tvätt som är effektiv mot smuts, påväxt och fett. Denna tvätt är alkalisk och löser upp Ytskyddet. Därför behöver man stryka på ett lager med Ytskydd efter denna tvätt. Följ instruktionerna för bästa resultat.

 

För mer information, se folder Skötsel & Underhåll.

Hur lång hållbarhet har produkterna?

Produkterna ska förvaras frostfritt. Träskyddet kan sparas i upp till 6 år och ytskyddet i upp till 2 år. Om produkten har börjat bilda klumpar eller luktar illa har den blivit föråldrad och ska ej användas.

Vad gör man när det gått 8, 12 respektive 15 år?

Hållbarheten gäller för SiOO:X Träskydd.

 • SiOO:X Träskydd Marin 8 år
 • SiOO:X Träskydd Altan 12 år
 • SiOO:X Träskydd Panel/Panelfärger 15 år

När det gått 8, 12 respektive 15 år efter att du behandlat med SiOO:X första gången, tvättar man bort den gamla behandlingen med SiOO:X Förtvätt. Därefter gör man om hela behandlingen från grunden.

Vad gör man åt svartsporer?

Svartsporer växer på allt utom starka gifter. Blöta perioder är speciellt gynnsamma för dessa luftburna sporer, som oftast återfinns på väderutsatta sidor och i de skuggiga partierna av virket. Svartsporer behöver näring för att växa och får detta från sockerämnen i virket. När träet är nytt innehåller det mycket cellulosa som är en utmärkt föda för sporerna, men sockret lämnar virket under de första åren.

 

Till skillnad från konventionella träskyddsmedel innehåller SiOO:X inte några biocider som tar död på eventuell påväxt direkt. Istället förhindrar en mekanisk verkansprincip att mikroorganismer tränger in i träet och gör skada. SiOO:X påskyndar dessutom virkets process med att stärka upp träet och att cellulosan lämnar virket. Skulle det uppkomma problem så är det därför troligtvis i början av processen.

 

ÅTGÄRD: Borsta av sporerna från ytan. Ju snabbare man ser sporerna och tar hand om dem desto lättare går det. Skulle inte det fungera så  åtgärda med Sioo:s produkt XMould (Nyhet 2023), som är kompatibel med SiOO:X och som är skonsam mot Ytskyddet. Den fungerar under längre tid vilket innebär att sporerna inte försvinner med en gång utan dör allt eftersom samt att XMould finns kvar i virket en längre tid fram över.

 

Vid användning av andra tvättmedel än SiOO:X underhållstvätt var noga med att produktens PH-värde är mellan 5 och 8. Ett högre PH-värde bryter ner SiOO-skyddet. Tvätta däremot aldrig med såpa, blekmedel, högtryckstvätt eller dylikt då detta skadar SiOO-behandlingen.

Vad gör man åt lösa fibrer och ludd på en SiOO:X-behandlad altan?

Fliskritning kan uppstå under de första åren när virket är nytt. Fliskritning sker också i större utsträckning när träet står fuktigt under en längre period, så som höst och vinter. Det är en helt naturlig process i virkets “kretslopp” och detta kan ske på alla typer av virke, både på obehandlat och tryckimpregnerat virke samt även vid olika behandlingar av träet så som olja, lasyr m.fl. Ämnet lignin, som håller ihop virkets fibrer, bryts ner och får fibrerna att släppa. Det syns tydligare på en SiOO:X-behandlad yta då den är grå. Fliskritning kan pågå en tid framöver. Med tanke på att SiOO:X sitter i träets fibrer avlägsnas även en del av behandlingen när fibrerna släpper. Beroende på vilken grad av fliskritning det är, så kan man behöva komplettera med SiOO:X Ytskydd, se åtgärd.

 

Åtgärd
Borsta med trallborste (korta strån) på torr yta så att löst ludd/fibrer avlägsnas. Se till så att fibrerna inte täpper till skarvar och hindrar vatten från att rinna av. Är ytan fortfarande grå efter torrborstning behöver man inte göra något mer. Skulle man se att det gråa har släppt på vissa ställen, att det blivit trärent, så rekommenderar vi att man applicerar SiOO:X Ytskydd där det har släppt. Grånaden kommer tillbaka inom 2-3 månader.

Vid svårare fliskritning bör altanen torrborstas med hård borste. Vänta till nästa vår och tvätta med SiOO:X Förtvätt. Vänta tills altanen har torkat upp ordentligt och applicera ett lager SiOO:X Träskydd. Vänta i 4 timmar och applicera ett lager SiOO:X Ytskydd.

 

OBS! Vid användning av andra tvättmedel så var noga med att produktens PH-värde är under 8. Tvätta aldrig med såpa, blekmedel, högtryckstvätt eller dylikt då detta skadar behandlingen.

Varför uppstår grön beläggning på altangolvet?

SiOO:X är ett miljöanpassat val och har därför inga starka gifter som tar död på eventuell påväxt. Däremot kommer inte alger m.m att kunna slå rot tack vare den skyddande kiselskölden.

Alger får näring från nedfall av växter samt smuts och föroreningar i luften. Alger kommer alltid trivas på ytor där solen inte kan komma åt och där ytorna mer eller mindre är ständigt fuktiga.

Ett tips är att underhålla altanen med SiOO:X Underhållstvätt två gånger om året: Innan säsong och direkt efter säsong. På så sätt minimeras risken för påväxt under vintern. För mer information, se folder Skötsel & Underhåll.

 

Åtgärd
Använd Xmould på torr yta. Se till att ytan blir genomblöt. Tvätta inte bort utan låt verka. Algerna försvinner oftast inom något dygn. Finns det lite alger kvar försvinner de ofta efter ytterligare någon månad när algerna har torkat av solen.

 

OBS! Vid användning av andra tvättmedel så var noga med att produktens PH-värde är under 8. Tvätta aldrig med såpa, blekmedel, högtryckstvätt eller dylikt då detta skadar behandlingen.

Hur förvaras SiOO:X?

SiOO:X ska förvaras frostfritt i fylld behållare för att få så lite luft som möjligt i kontakt med produkten. Hållbarheten i väl fylld, försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och Förtvätten. Underhållstvätten och Ytskyddet har en hållbarhet upp till 2 år.

Hur källsorteras SiOO:X?

Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

Hur rengör man redskap och penslar?

Produkterna är vattenbaserade. Tvätta med vatten snarast möjligt efter applicering. Använd gärna milt rengöringsmedel som tvål.

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter