FAQ

Här hittar du vägledning, guider och svar på vanliga frågor om Sioo:x.

Hur du applicerar Sioo:x Premium Träskydd/Ytskydd Altan

Så här får du en silvergrå, len och hållbar altan i upp till 12 år (Gäller på tryckimpregnerat trä).

 

Förberedelser

Täck över möbler, föremål av glas och aluminium samt sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Träskyddet kan lakas ur en del vid kraftigt regn under de första 2–4 månaderna. Om det t ex rinner ner från en handledare på ett staket med glas, så kan det missfärgas. Täck därför sådana ytor under den första tiden. Rengör altanen noga med SiOO:X Förtvätt:X för att avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Spola av med vatten och låt altanen torka ordentligt.

 

Att tänka på

Altanen behöver vara torr. Nytt tryck­impregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under + 6 °C, i varm sommarsol eller vid risk för regn. Dela gärna upp behandlingen i mindre sektioner och gör alla tre steg samma dag. T ex 30–50 kvm. Torka bort spill med blöt trasa. Skakas och omröres under behandling. SiOO:X håll­barhet beror på träslag och exponering *.

 

 

Lämplig altankonstruktion

Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad dvs: Att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger väl ovan mark (minst 40 cm), att regnvattnet dräneras av effektivt. Att tillräckligt stort avstånd finns mellan trall­brädor så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fukt­av­visning, lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. För en väl fungerande konstruktion av altan hän­visas till byggbeskrivningar.se och byggaute.nu.

 

Användingsområden

På i princip alla trallvirken lämpliga utomhus, både gammalt och nytt trä. Även på tidigare oljade/målade ytor efter ordentlig rengöring. Lämplig på trall­virke *, bryggor, skärmar och utemöbler* m.m. Tryckimpregnerat ger längst livslängd. På verti­kala ytor används vårt panel­sortiment för bästa resultat.

 

 

Lämpligt trallvirke

Tryckimpregnerad furu, sibirisk lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek, ceder.

 

Steg 1 – Premium Träskydd Altan (görs bara 1:a säsongen):

Lägg på Premium Träskydd Altan med spruta/pensel/terassdyna, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 tim. Lägg på ett andra lager träskydd och låt torka i minst 4 tim. Lägg rikligt med Träskydd och Ytskydd på ändträet. Särskilt viktigt på ej tryckimpregnerat trä. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Altan, 1:a Säsongen

Påför Premium Ytskydd Altan med spruta/pensel/terassdyna. Låt vätskan tränga in någon minut och stryk sedan ut väl. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Altan, 2:a Säsongen

Efter 12–18 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket förseglar ytan så den håller i många år framöver. Tvätta rent med SiOO:X Underhållstvätt innan applicering. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. Ytterligare någon strykning med Ytskyddet kan behövas efter några år. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Utrustning

Kärl, borste, spruta/pensel/terassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Utrustningen rengöres med vatten.

 

Processen

Först är ytan gulbrun och lite flammig. Fläckar kan uppkomma vid första regnet efter applicering, det är helt normalt och kommer att försvinna med tiden. Altanen ljusnar sedan vid kontakt med fukt och börjar få en silvergrå färg efter 2–6 veckor. Ytan ljusnar vackert när kislet härdar *. Processen tar ca 1 år för horisontellt trä på t ex altan. Träytan mörknar sedan något med tiden*.

 

Skötsel, underhåll och skador

Påväxt kan uppkomma. Håll ytan ren med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter. Jape Prick-Fri kan användas. Följ instruktionerna men tvätta inte bort utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn. Produkter med pH 3 – 8 sliter mindre på ytskyddet. Vid svårare påväxt eller skador använd Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses även Ytskyddet upp. Komplettera därför med mer (Träskydd och/eller Ytskydd). Se Skötsel & Underhåll på sioox.se.

• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste. • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet. • Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri. Följ Japes instruktioner men tvätta INTE bort utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att Jape Prickfri kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet.

Mindre repor kan behandlas med Premium Ytskydd Altan. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Altan och därefter Premium Ytskydd Altan.

 

Förvaring

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska

Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

*Se sioox.se om Tester och bevis, Håll­barhet på olika träslag samt andra specialartiklar.

 

När kan jag behandla min nylagda altan?

Altanen behöver vara torr, nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor och fuktighetskvoten i träet får ej överskrida 20%.

Kan man använda Sioo:x på tidigare behandlad yta?

Ytor som är tidigare behandlad med antingen olja, färg eller järnvitriol måste först tvättas med alkaliskt rengöringsmedel, (tex tralltvätt) innan den kan behandlas med SiOO:X. På äldre virke som behandlats länge kan det även behövas först slipa ner några millimeter så man får bort alla rester från tidigare behandling.

När ska jag behandla med Sioo:x?

När man behandlar med SiOO:X Träskydd ska temperaturen vara mellan 6 – 30 grader. För Ytskyddet ska temperaturen minst vara 10 grader. Ytan ska vara handtorr vid applicering. Undvik gassande solsken.

Hur mycket vätska går det åt?

Om altanvirket är nytt delas ytan med 5 dvs till en 25 kvm stor altan behövs alltså 5 liter Träskydd Altan, och om man vill köpa Ytskydd Altan till båda årens behandlingar behövs lika mycket, dvs 5 liter. Vill man bara ha Ytskydd Altan till första årets behandling delas ytan med 8, i exemplet ovan behöver du alltså 3,2 liter. För en äldre altan går det oftast åt mer då virket är torrare och mer sprucket. Det är svårt att säga exakt hur mycket som krävs (det beror även på hur flödigt man målar och hur mycket man arbetar in vätskan) men för en ungefärlig siffra kan man lägga till: – 10% för 1 år – 20% för 2 år – 25% för 3 år – 30-35% för 8 år eller äldre Beräkningen gäller tryckimpregnerad furu. Mängden kan skilja sig för andra träslag. Sedan tillkommer faktorer som gör att det också kan gå åt mer: – Applicering genom sprutmålning – Applicering då vädret är varmt och torrt – Virket är väldigt torrt Åtgång av ytskydd ökar bara marginellt eftersom ytan redan är mättad när man applicerar det.

Får det regna under applicering?

SiOO:X träskydd är vattenlösligt men tål ett lätt regn upp till ca 5 mm. En horisontell yta är mer utsatt än en vertikal. Om det regnar mer lakas en del av träskyddet bort även om det mesta finns kvar i träet. Om altanen eller panel utsätt för mer regn än ca 5 mm bör den ombehandlas med en kompletterade strykning träskydd innan lagret med ytskydd appliceras. Så snart man applicerat Ytskyddet och det har torkat (minst 60 min) är regnskyddet fullgott. Ett bra tips är därför att ha en presenning till hands ifall vädret slår om.

Hur du applicerar Sioo:x Premium Träskydd / Ytskydd Marin

Så här får du en silvergrå, len och hållbar teakyta i upp till 8 år.

 

Förberedelser Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

 

Att tänka på

Däcket måste vara torrt. Temperaturen får inte vara under + 6 °C under behandlingen. Undvik att behandla teaken i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort eventuellt spill med en blöt trasa.

 

Steg 1 – Premium Träskydd Marin – 1:a säsongen grundbehandling

Lägg på rikligt med Premium Träskydd Marin, stryk ut det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid. OBS: Skakas. Omröres under behandling. 

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Marin, 1:a säsongen

Lägg på Premium Ytskydd Marin, var noggrann med att täcka hela ytan och låt medlet tränga in i ytan cirka 3–5 minuter. Torka av eventuellt överskott med en trasa. Efter cirka 1 timme är däcket torrt och du kan gå på det. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Marin, 2:a Säsongen

Efter 12–18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas ytterligare en gång. Tvätta först ytan med vår Underhållstvätt och upprepa sedan strykningen från första säsongen (se ovan). OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Utrustning

Kärl, terrassborste, pensel/terrassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Pensel rengörs med vatten.

 

Processen

Teaken är till en början gulbrun och lite flammigt, men ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en jämn och silvergrå färg efter 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år.

 

Skötsel, underhåll och skador

Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste. • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen. • Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Fortvätt:X som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri. Följ Jape:s instruktioner men tvätta INTE bort utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att Jape Prickfri kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Mindre repor kan behandlas med Premium Ytskydd Marin. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Marin och därefter Premium Ytskydd Marin.

 

Förvaring

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska

Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

Hur du applicerar Sioo:x Premium Träskydd/Ytskydd Panel

Så här får du en silvergrå, len och hållbar panel i upp till 15 år:

 

Förberedelser

Premium Träskydd Panel ska appliceras på en helt ren och torr träyta. Rengör panelen noga med SiOO:X Förtvätt för att avlägsna färgrester och smuts. Eventuella rester av olja eller färg tvättas eller slipas bort. Spola av med vatten och låt panelen torka ordentligt. Täck över föremål som är känsliga för stänk, samt glas, aluminium, sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Träskyddet kan lakas ur en del vid kraftigt regn under de första 2 – 4 månaderna. Om det t ex rinner ner från en handledare på ett staket med glas, så kan det missfärgas. Täck därför sådana ytor under den första tiden.

 

Att tänka på

Vi rekommenderar att använda finsågat trä med grövre ytstruktur. Panelen måste vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet. Behandla ej i varmt solsken eller vid risk för regn. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort ev spill med blöt trasa. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

Lämpligt panelvirke

Finsågat, stående trä. Stående panel är torrare, renare och mer hållbar än liggande panel. Finsågat trä absorberar träskyddsprodukterna betydligt bättre än hyvlat trä och är därför att rekommendera. Glöm ej att behandla ändträ och skarvar. SiOO:X träskydd tränger i princip in i alla träslag, förenas med och stärker träytan, vilket förbättrar rötskyddet väsentligt.

 

Steg 1 – Premium Träskydd Panel, 1:A säsongen grundbehandling

Applicera rikligt med Träskydd Panel på torr yta, stryk ut väl med bred pensel eller spruta, låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2 h. Applicera ytterligare ett lager Träskydd Panel, låt torka i minst 4 h. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träet. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Träskydd Panel, 1:a Säsongen

När 2:a strykningen Premium Träskydd Panel torkat i minst 4 h appliceras Premium Ytskydd Panel med bred pensel eller spruta, stryk ut väl, låt ytan torka i minst 2 h. Panelen är torr efter ca en timme. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Träskydd Panel påföljande strykning

Premium Ytskydd Panel appliceras eventuellt en andra gång efter ca 4–7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Ytskyddet enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Premium Träskydd Panel på särskilt utsatta ställen. OBS: Skakas. Omröres under behandling.   Utrustning: Kärl, pensel, färgspruta/pensel, täckmaterial, borste och trasa. Pensel rengörs med vatten. Använd skyddshandskar.

 

Processen

Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite flammigt. Härdnings- och blekningsprocessen startar vid kontakt med vatten och efter 6–12 månader börjar din panel får en jämn och fin silvergrå färg. Processen fortsätter sedan upp till  3 år.

 

Skötsel, underhåll och skador

Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

• Torrborsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste. • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen. • Ev påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri. Följ Jape:s instruktioner men tvätta INTE bort utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att Jape Prickfri kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Först efter 4–7 år behöver du ytbehandla panelen på nytt. Rengör med SiOO:X Undershållstvätt alltefter behov, eventuella ojämnheter i färgnyansen kan därmed justeras. • Efter ca 15 år rengörs ytan med SiOO:X Förtvätt och behandlingen görs om. Mindre repor behandlas med Premium Ytskydd Panel. Vid större skador används Premium Träskydd Panel samt Premium Ytskydd Panel.

 

Förvaring

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska

Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

 

Hur du applicerar Sioo:x träskyddande panelfärger

Med SiOO:X Träskyddande Panelfärger får din fasad direkt en sober matt yta samtidigt som de träskyddande egenskaperna bibehålls.

SIOO:X Träskyddande Panelfärger bygger på vår patenterade formel baserad på kisel-kalium. Den stora skillnaden mot våra övriga produkter är att vi har tillsatt ett pigment i både Träskyddet och Ytskyddet. Det bidrar till ett omedelbart resultat från det att vätskan appliceras på träet. Resultatet blir en grå, matt och sober träyta som håller under en mycket lång tid.

 

Förberedelser

Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

 

Att tänka på

För SiOO:X Träskyddande Panelfärger gäller samma behandlingsprocess som för Premium Träskydd Panel. Appliceringen sker i två steg med en grundbehandling och en ytbehandling. Panelen måste vara torr. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet. Undvik att behandla i varmt solsken eller vid risk för regn. Torka bort ev. spill med en blöt trasa. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

Då produkten innehåller pigment är det några faktorer att tänka på innan applicering:

 

  • Det krävs en större noggrannhet för ett jämnt resultat, då varje penseldrag tillför pigment.
  • Viktigt att röra om ordentligt i hinken innan och under applicering för att blanda upp pigmentet i vätskan.
  • Ytan på panelen MÅSTE vara finsågad eller grövre för att pigmentet ska få fäste och sitta kvar.
  • Tänk på att en finsågad panel oftast är hyvlad på baksidan vilket gör att den behöver bearbetas för att få upp en fästyta för pigmentet. Detta gäller främst när man vill applicera vätskan på ett staket eller liknande där man behandlar samtliga sidor på träet. Slipa med sandpapper P60.
  • Vid rengöring; torrborsta bort smuts med en tät medelhård borste.
  • Våtrengöring med t ex SiOO:X Underhållstvätt TIDIGAST efter 1 år.

 

Steg 1 – Sioo:x Panelfärg Träskydd, 1:a Säsongen, grundbehandling

Applicera rikligt med Panelfärg Träskydd på torr yta, stryk ut noggrant med pensel eller spruta/pensel, låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2 timmar. Applicera ytterligare ett lager med Panelfärger, låt torka i minst 4 timmar. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träet. OBS: Skakas, omröres under behandling.

 

Steg 2 – Sioo:x Panelfärg Ytskydd, 1:a säsongen, ytbehandling 

När 2:a strykningen Panelfärg Träskydd torkat i minst 4 timmar appliceras Panelfärg Ytskydd med pensel eller spruta/pensel, stryk ut väl, låt ytan torka i minst 2 timmar. OBS: Skakas och omröres under behandling.

 

Steg 2 – Sioo:x panelfärg ytskydd, påföljande strykning

Panelfärg Ytskydd appliceras en andra gång efter ca 4–7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Panelfärg Ytskyddet enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Panelfärger Träskydd på särskilt utsatta ställen. OBS: Skakas, omröres under behandling.

 

Processen

SiOO:X Panelfärg Ytskydd avviker något från de andra produkternas Ytskydd. Det innehåller bindemedel för att hålla pigmentet på plats och är tjockare, vilket förbättrar strykningen. Efter korrekt applicering i 2 steg får din fasad direkt en sober matt yta samtidigt som SiOO:X’ träskyddande egenskaperna bibehålls.

 

Skötsel, underhåll och skador

Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

• Torrborsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste. • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen. • Ev påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri. Följ Jape:s instruktioner men tvätta INTE bort utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att Jape Prickfri kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Först efter 4–7 år behöver du ytbehandla panelen på nytt. Rengör med SiOO:X Undershållstvätt alltefter behov, eventuella ojämnheter i färgnyansen kan därmed justeras. • Efter ca 15 år rengörs ytan med SiOO:X Förtvätt och behandlingen görs om. Mindre repor behandlas med Panelfärg Ytskydd. Vid större skador används Panelfärg Träskydd samt Panelfärg Ytskydd.

 

Förvaring

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska

Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

Hur ska man rengöra och sköta om en Sioo:x-behandlad yta?

Det är viktigt att hålla ytan ren. Skuggiga partier torkar inte lika snabbt, vilket främjar påväxt. Och på höst och vinter, då löv och smuts legat länge på ytan, är det extra viktigt att rengöra. Använd Sioo:x underhållstvätt och en mellan-mjuk borste, av typ levang. Om smutsen sitter hårt, använd en hårdare borste och starkare underhållstvätt. Applicera sedan ett lager Sioo:x ytskydd där ytskyddet skadats.

 

Tänk på att

En Sioo:x-behandlad yta får endast rengöras med tvättmedel som har ett surt pH-värde (det vill säga under pH 7). Om produkten är alkalisk (över pH 7) så kan ytskyddet lösa upp sig. Läs mer om detta i foldern Skötsel & Underhåll.

Hur lång hållbarhet har produkterna?

Produkterna ska förvaras frostfritt. Träskyddet kan sparas i upp till 6 år och ytskyddet i upp till 2 år. Om produkten har börjat bilda klumpar eller luktar illa har den blivit föråldrad och ska ej användas.

Vad gör man när det gått 8, 12 respektive 15 år?

När det gått 8, 12 respektive 15 år med SiOO:X och du vill göra om hela behandlingen, tvätta av med Förtvätt:X.

Förtvätt:X löser upp resterna av ytskyddet, samt tar bort smuts och påväxt effektivt. Använd sedan SiOO:X enligt instruktionerna.

Vad gör jag om man fått svartsporer?

Svartsporer växer på allt utom starka gifter. Blöta perioder är speciellt gynnsamma för dessa luftburna sporer, som oftast återfinns på väderutsatta sidor och i de skuggiga partierna av virket. Svartsporer behöver näring för att växa och får detta från sockerämnen i virket. När träet är nytt innehåller det mycket cellulosa som är en utmärkt föda för sporerna, men sockret lämnar virket under de första åren. Till skillnad från konventionella träskyddsmedel innehåller SiOO:X inte några biocider som tar död på eventuell påväxt direkt. Istället förhindrar en mekanisk verkansprincip att mikroorganismer tränger in i träet och gör skada. SiOO:X påskyndar dessutom virkets process med att stärka upp träet och att cellulosan lämnar virket. Skulle det uppkomma problem så är det därför troligtvis i början av processen. ÅTGÄRD: Borsta av sporerna från ytan. Ju snabbare man ser sporerna och tar hand om dem desto lättare går det. Skulle inte det fungera så kan man testa Jape Prickfri som är kompatibel med SiOO:X. Den fungerar under längre tid vilket innebär att algerna inte försvinner med en gång utan dör allt eftersom samt att Jape finns kvar i virket en längre tid fram över. Vid användning av andra tvättmedel än SiOO:X underhållstvätt var noga med att produktens PH-värde är under 7. Ett högre PH-värde bryter ner SiOO-skyddet. Tvätta däremot aldrig med såpa, blekmedel, högtryckstvätt eller dylikt då detta skadar SiOO-behandlingen.

Vad gör man åt lösa fibrer och ludd på en Sioo:x-behandlad yta?

Om det bara är lite ludd sköljs det bort nästa gång det regnar. Om det behövs kan du borsta eller tvätta bort luddet och de lösa fibrerna och sen applicera lite nytt ytskydd för att binda ihop ytfibrerna. Lösa fibrer eller ludd kan bildas på ytan efter den andra strykningen av ytskyddet eller när man stryker Sioo:x på fett, kärnrikt trä som sibirisk lärk eller kärnan på furu. Det kan även uppstå på tryckimpregnerat trä. Luddet och de lösa fibrerna beror på att vätan gör att Sioo:x mjuknar, särskilt i ytskyddet. Fibrerna som lossnar rör sig oftast om ytligt liggande fibrer som förmodligen ändå hade släppt. Det är också vanligt att sol och vatten bryter ner lignin som binder ytan, vilket kan skapa ludd och lösa fibrer. Detta sker i regel bara i början. Lösa fibrer och ludd på ytan är ingenting att oroa sig för – Sioo:x träskydd och ytskydd går in och stärker träytan inifrån och ut.

Varför uppstår grön beläggning på trallgolvet?

Grönalger kan växa på alla ytor som inte har ett aktivt gift. De frodas under våren och sommaren efter en mild vinter och har därmed blivit ett större problem i de delar av världen som får allt mildare vintrar. Sioo:x-behandlingen bildar ett skyddande och smutsavvisande ytskikt som tränger ner några millimeter i trät, vilket stärker upp och binder ihop träfibrerna inifrån. Det innebär att träet har större motståndskraft mot angrepp av exempelvis mögel och svampsporer. För att minimera risken för angrepp är det viktigt att hålla ytan ren och torr, då alger och sporer trivs i smuts, fukt och skugga. Det är större risk att träpartier under buskar, krukor, möbler och liknande drabbas.

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter