Naturens symbios

Trä av hög kvalitet med ­möjligheter till anpassade profiler, färger och mått.

Made by Earth

Den naturliga evolutionen har format och skapat vår natur och är en oändlig inspirationskälla där vi har mycket att lära från dess unika lösningar och strukturer. Sioo:x patenterade träskydd är resultatet av att vi har observerat, imiterat och förädlat naturens smarta skyddsteknik.

 

Sioo:x består i grunden av en unik kombination av kisel och kalium. Två naturliga ämnen som finns runt om oss, och som tillsammans bildar ett naturligt skydd som efterliknar naturens eget träskydd.

 

Sioo:x Träskydd är inspirerat av hur naturen skyddar sig själv med hjälp av kisel. Detta sker genom att träd och växter suger upp kiselsyra från jorden som löser sig i vatten och därefter transporteras i stammar och stjälkar, fälls ut i organismerna och stärker dem. Det är denna process som ger livskraft åt både aspen i våra skogar och teakträden i regnskogarna. Och det är likaså kisel som gör halm- och vasstråna starka och styva.

 

Dessutom har kisel den egenskapen att det bevarar träet. Ta till exempel träd med petrifierat trä (även kallat förstenat trä) som finns på många platser runt om i världen. Dessa träd har förkislats, vilket gjort att de fått ett starkt skydd för väder och vind i miljontals år.

Patenterad teknologi

Sioo:x patenterade kiselteknologi skyddar och samverkar med träet i en process skapad av två produkter – ett träskydd följt av ett ytskydd.

 

Den initiala behandlingen med Sioo:x Träskydd öppnar upp träet och tränger djupt in i trästrukturen, till skillnad från gamla silikat-tekniker som stannar på träytan och har visat sig att lätt krackelera och falla av.

 

Därefter stryks Sioo:x ytskydd på. Det skyddar träskyddet, men släpper ändå in rätt mängd fukt, så att optimala förutsättningar finns för den fortsatta härdningsprocessen och mineraliseringen. Därefter växer kiselmolekylerna i cellerna och runt träfibrerna i storlek, djupt inne i träet och bildar tillsammans ett nätverk. I samband med det förenas kislet med träet, stärker det och bildar en unik kiselsköld som skyddar och gör ytan naturligt grå. Sioo:x trä- och ytskydd efterliknar naturens egna skyddsprocess och varar upp till 15 år.

 

Ett effektivt multiskydd

Kiselskölden utgör ett effektivt multiskydd mot naturens krafter oavsett klimat.

 

Sioo:x skyddar i samverkan med trä mot*:

 

  • Sol- och UV-strålning
  • Regn, frost och snö
  • Röta
  • Alger och mögel
  • Termiter och skadeinsekter
  • Eld

 

*Sioo:x – Se Tester och bevis för att få fullständig information  kring vad som gäller för olika träslag och behandlingar.

Vi måste ställa om för miljöns skull

Herje Boström, Grundare, VD Sioo Wood Protection

Vår grundare

Herje Boström är grundare och VD för Sioo Wood Protection och arbetar nära Sioo:x forsknings- och utvecklingsteam med målet att ta position som världsledande aktör inom träskyddsteknik.

 

“Mitt mål med Sioo:x är att vi ska vara den aktör på den internationella marknaden som i särklass har det bästa träskyddet. Det är flera parametrar som spelar in och likväl som vårt träskydd ska vara en naturlig produkt och agera i likhet med naturens eget träskydd med alla dess fördelar ska vi även vara en ekonomisk hållbar produkt. Oavsett var i världen träbyggnation ska uppföras och oavsett vilken byggnadsteknik och träslag som ska tillämpas. Det är ett måste för att vi ska vara konkurrenskraftiga och ta en ledande position”.

 

Trä är idag ett vetenskapligt väl kartlagt material och fördelarna för att ställa om och bygga både skyskrapor och mindre familjehus i trä är många.

 

“Det finns många miljöfördelar med trä eftersom det är förnybart material som växer genom fotosyntesen, som leder till att koldioxid tas upp från atmosfären vilket i förlängningen motverkar växthuseffekten. Branschen behöver ställa om och förbrukande av ändliga råvaror måste minska drastiskt samtidigt som vi aktivt behöver reducera vår energianvändning”.

 

Likväl är trä ett kostnadseffektivt material. Vid industriellt byggande erhålls kostnadsbesparingar utifrån ett totalekonomiskt perspektiv, den låga vikten och den snabba slutmonteringen som får allt fler arkitekter och byggherrar att välja trä även för större byggprojekt.

 

“Sioo Wood Protection har och kommer fortsatt att fokusera starkt på forskning och utveckling i form av både innovationsprojekt inom EU likt Horizon 2020 och även driva egenfinansierad forskning för att vara en ledande aktör som verkar för att samhällen världen över ska ställa om för ett hållbart byggande i trä.”

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter