Snabbguide

Behandling av trä

SiOO:X – Så här behandlar du dina träytor.

 

SiOO:X träskyddsprodukter är är vattenbaserade och miljöanpassade* med en unik, patenterad formel baserad på kisel-kalium. Produkterna får därigenom en särskilt bra inträngning i och naturlig förening med träet. Detta leder till att du kan använda produkterna på de flesta träslag, på såväl gamla som nya ytor. Du får friska och naturligt silvergrå träytor som håller under en mycket lång tid.

 

 

Ladda ner våra foldrar

Sioo:x Premium Träskydd / Ytskydd Altan

Så här får du en silvergrå, len och hållbar altan i upp till 12 år (Gäller på tryckimpregnerat trä).

 

Förberedelser:
Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar.  Avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Rengör sen med  SiOO:X För­tvätt. Spola av med vatten och låt altanen torka ordentligt. Använd gärna handskar och skydds­glasögon.

 

Att tänka på:
Altanen behöver vara torr. Nytt tryck­impregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under + 6 °C, i varmt solsken eller vid risk för regn från start fram till 60 min efter strykningen med steg 2. Dela gärna upp altanen i 30–50 kvm och gör alla tre behandlingarna samma dag. Råkar det ändå regna mer än ca 6 mm på träskyddet så lägger du på lite extra träskydd. Torka bort spill med blöt trasa. Skakas och omröres under behandling. SiOO:X håll­barhet beror på träslag och exponering*.

 

Träskyddet kan lakas ur en del vid kraftigt regn under de första 2 – 4 månaderna. Om det t ex rinner ner från en handledare på ett staket med glas, så kan det missfärgas. Täck därför sådana ytor under den första tiden.

 

Lämplig altankonstruktion:
Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad dvs: Att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger väl ovan mark (minst 40 cm), att regnvattnet dräneras av effektivt. Att tillräckligt stort avstånd finns mellan trall­brädor så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fukt­av­visning, lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. För en väl fungerande konstruktion av altan hän­visas till byggbeskrivningar.se och byggaute.nu.

 

Användningsområden:
På i princip alla trallvirken lämpliga utomhus, både gammalt och nytt trä. Även på tidigare oljade/målade ytor efter ordentlig rengöring. Lämplig på trall­virke *, bryggor, skärmar och utemöbler* m.m. Tryckimpregnerat ger längst livslängd. På verti­kala ytor används vårt panel­sortiment för bästa resultat.

 

Lämpligt trallvirke:
Tryckimpregnerad furu, sibirisk lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek, ceder.

 

Steg 1 – Premium Träskydd Altan (görs bara 1:a säsongen):
Lägg på Premium Träskydd Altan med spruta/pensel/terassdyna, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 tim. Lägg på ett andra lager träskydd och låt torka i minst 4 tim. Lägg rikligt med Träskydd och Ytskydd på ändträet. Särskilt viktigt på ej tryckimpregnerat trä. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Altan, 1:a Säsongen:
Påför Premium Ytskydd Altan med spruta/pensel/terassdyna. Låt vätskan tränga in någon minut och stryk sedan ut väl. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Altan, 2:a Säsongen:
Efter 12–18 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket förseglar ytan så den håller i många år framöver. Tvätta rent med SiOO:X Underhållstvätt innan applicering. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. Ytterligare någon strykning med Ytskyddet kan behövas efter några år. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Utrustning:
Kärl, borste, spruta/pensel/terassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Utrustningen rengöres med vatten.

 

Processen:
Först är ytan gulbrun och lite flammig. Den ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en silvergrå färg efter 2–6 veckor. Ytan ljusnar vackert när kislet härdar *. Processen tar ca 1 år för horisontellt trä på t ex altan. Träytan mörknar sedan något med tiden *.

 

Skötsel, underhåll och skador:
Håll ytan ren med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter. Vid påväxt använd algmedlet XMould. Följ instruktionerna men tvätta inte bort medlet utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn. Produkter med pH 5 – 8 sliter mindre på ytskyddet. Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Förtvätt som rengör effektivt. Då löses även Ytskyddet upp. Komplettera därför med mer (Träskydd och/eller Ytskydd).

 

 • Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
 • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen.

 

Förvaring:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

*Se sioox.se om Tester och bevis, Håll­barhet på olika träslag samt specialartiklar.

Sioo:x Premium Träskydd / Ytskydd Panel

Så här får du en silvergrå, len och hållbar panel i upp till 15 år:

 

Förberedelser:
Premium Träskydd Panel ska appliceras på en helt ren och torr träyta. Avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Rengör sen panelen med  SiOO:X För­tvätt. Spola av med vatten och låt panelen torka ordentligt. Täck över föremål som är känsliga för stänk, samt glas, aluminium, sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

 

Att tänka på:
Panelen måste vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet, i varmt solsken eller vid risk för regn från start fram till 60 min efter strykningen med steg 2.

 

Torka bort ev spill med en blöt trasa. Glöm ej att behandla ändträ och skarvar. OBS: Skakas. Omröres under behandling. Använd finsågat trä med grövre ytstruktur. Stående träytor är renare och mer hållbara än liggande (horisontella) ytor, då de håller sig torrare. SiOO:X hållbarhet beror även på träslag och exponering*.

 

Lämpligt panelvirke:
Finsågat, stående trä. Stående panel är torrare, renare och mer hållbar än liggande panel. Finsågat trä absorberar träskyddsprodukterna betydligt bättre än hyvlat trä och är därför att rekommendera. Glöm ej att behandla ändträ och skarvar. SiOO:X träskydd tränger i princip in i alla träslag, förenas med och stärker träytan, vilket förbättrar rötskyddet väsentligt. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”.

 

Steg 1 – Premium Träskydd Panel, 1:A säsongen, grundbehandling:
Applicera rikligt med Träskydd Panel på torr yta, stryk ut väl med bred pensel eller spruta, låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2 h. Applicera ytterligare ett lager Träskydd Panel, låt torka i minst 4 h. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träet. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Panel, 1:a Säsongen:
När 2:a strykningen Premium Träskydd Panel torkat i minst 4 h appliceras Premium Ytskydd Panel med bred pensel eller spruta, stryk ut väl, låt ytan torka i minst 2 h. Panelen är torr efter ca en timme. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Panel påföljande strykning:
Premium Ytskydd Panel appliceras eventuellt en andra gång efter ca 4–7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Ytskyddet enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Premium Träskydd Panel på särskilt utsatta ställen. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Utrustning:
Kärl, pensel, färgspruta/pensel, täckmaterial, borste och trasa. Pensel rengörs med vatten. Använd skyddshandskar.

 

Processen:
Kislets härdningsprocess tar ca 1–4 år. Först är ytan gulbrun och lite flammig. Sedan ljusnar den jämnt och vackert vid kontakt med fukt och blir silvergrå efter 1–2 år. Då SiOO:X verkar utan anti-algmedel kan t ex extra svartsporer förekomma i början innan processen är färdig, varvid träet blir allt starkare och renare*. Träytan mörknar sedan något med tiden*.

 

Skötsel, underhåll och skador:
Först efter 4–7 år, eller vid behov, behöver du ytbehandla panelen på nytt. Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

 

 • Torrborsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
 • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen.
 • Ev påväxt kan åtgärdas med t ex  XMould enligt instruktionerna. Tvätta INTE bort algmedlet utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att XMould kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 5 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Först efter 3–7 år behöver du ytbehandla panelen på nytt. Rengör med SiOO:X Underhållstvätt alltefter behov, eventuella ojämnheter i färgnyansen kan därmed justeras.
 • Efter ca 15 år rengörs ytan med SiOO:X Förtvätt och behandlingen görs om.
  Mindre repor behandlas med Premium Ytskydd Panel. Vid större skador används Premium Träskydd Panel samt Premium Ytskydd Panel.

 

Förvaring:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

*Se sioox.se om Tester och bevis, Håll­barhet på olika träslag samt specialartiklar.

 

Sioo:x Premium Träskydd / Ytskydd Marin

Så här får du en silvergrå, len och hållbar teakyta i upp till 8 år:

 

Förberedelser:
Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Rengör sen med  SiOO:X För­tvätt. Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

 

Att tänka på:
Däcket måste vara torrt. Temperaturen får inte vara under + 6 °C under behandlingen. Undvik att behandla teaken i starkt solsken eller vid risk för regn från start fram till 60 min efter strykningen med steg 2. Torka bort eventuellt spill med en blöt trasa.

 

Steg 1 – Premium Träskydd Marin – 1:a säsongen grundbehandling:
Lägg på rikligt med Premium Träskydd Marin, stryk ut det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Marin, 1:a säsongen:
Lägg på Premium Ytskydd Marin, var noggrann med att täcka hela ytan och låt medlet tränga in i ytan cirka 3–5 minuter. Torka av eventuellt överskott med en trasa. Efter cirka 1 timme är däcket torrt och du kan gå på det. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Steg 2 – Premium Ytskydd Marin, 2:a Säsongen:
Efter 12–18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas ytterligare en gång. Tvätta först ytan med vår Underhållstvätt och upprepa sedan strykningen från första säsongen (se ovan). OBS: Skakas. Omröres under behandling.

 

Utrustning:
Kärl, terrassborste, pensel/terrassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Pensel rengörs med vatten.

 

Processen:
Teaken är till en början gulbrun och lite flammigt, men ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en jämn och silvergrå färg efter 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år.

 

Skötsel, underhåll och skador:
Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också
drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

 

 • Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
 • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på teaken.
 • Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Förtvätt som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex XMould, enligt instruktionerna. Tvätta INTE bort XMould utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att medlet kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 5– 8 som sliter mindre på ytskyddet. Mindre repor kan behandlas med Premium Ytskydd Marin. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Marin och därefter Premium Ytskydd Marin.

 

Förvaring:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

Överbliven vätska:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

Sioo:x träskyddande panelfärger

Med SiOO:X Träskyddande Panelfärger får din fasad direkt en sober matt yta samtidigt som de träskyddande egenskaperna bibehålls.

 

SIOO:X Träskyddande Panelfärger bygger på vår patenterade formel baserad på kisel-kalium. Den stora skillnaden mot våra övriga produkter är att vi har tillsatt ett pigment i både Träskyddet och Ytskyddet. Det bidrar till ett omedelbart resultat från det att vätskan appliceras på träet. Resultatet blir en grå, matt och sober träyta som håller under en mycket lång tid.

 

Förberedelser:
Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

 

Att tänka på:
För SiOO:X Träskyddande Panelfärger gäller samma behandlingsprocess som för Premium Träskydd Panel. Appliceringen sker i två steg med en grundbehandling och en ytbehandling. Panelen måste vara torr. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet. Undvik att behandla i varmt solsken eller vid risk för regn. Torka bort ev. spill med en blöt trasa. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

 

Då produkten innehåller pigment är det några faktorer att tänka på innan applicering:

 

 • Det krävs en större noggrannhet för ett jämnt resultat, då varje penseldrag tillför pigment.
 • Viktigt att röra om ordentligt i hinken innan och under applicering för att blanda upp pigmentet i vätskan.
 • Ytan på panelen MÅSTE vara finsågad eller grövre för att pigmentet ska få fäste och sitta kvar.

 

Tänk på att en finsågad panel oftast är hyvlad på baksidan vilket gör att den behöver bearbetas för att få upp en fästyta för pigmentet. Detta gäller främst när man vill applicera vätskan på ett staket eller liknande där man behandlar samtliga sidor på träet. Slipa med sandpapper P60.

 

Vid rengöring; torrborsta bort smuts med en tät medelhård borste.

 

Steg 1 – Sioo:x Panelfärg Träskydd, 1:a Säsongen, grundbehandling:
Applicera rikligt med Panelfärg Träskydd på torr yta, stryk ut noggrant med pensel eller spruta/pensel, låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2 timmar. Applicera ytterligare ett lager med Panelfärger, låt torka i minst 4 timmar. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träet. OBS: Skakas, omröres under behandling.

 

Steg 2 – Sioo:x Panelfärg Ytskydd, 1:a säsongen, ytbehandling:
När 2:a strykningen Panelfärg Träskydd torkat i minst 4 timmar appliceras Panelfärg Ytskydd med pensel eller spruta/pensel, stryk ut väl, låt ytan torka i minst 2 timmar. OBS: Skakas och omröres under behandling.

 

Steg 2 – Sioo:x panelfärg ytskydd, påföljande strykning:
Panelfärg Ytskydd appliceras en andra gång efter ca 4–7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Panelfärg Ytskyddet enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Panelfärger Träskydd på särskilt utsatta ställen. OBS: Skakas, omröres under behandling.

 

Processen:
SiOO:X Panelfärg Ytskydd avviker något från de andra produkternas Ytskydd. Det innehåller bindemedel för att hålla pigmentet på plats och är tjockare, vilket förbättrar strykningen. Efter korrekt applicering i 2 steg får din fasad direkt en sober matt yta samtidigt som SiOO:X’ träskyddande egenskaperna bibehålls.

 

Skötsel, underhåll och skador:
Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

 

Våtrengöring med t ex SiOO:X Underhållstvätt TIDIGAST efter 1 år.

 

 • Torrborsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
 • Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen.
 • Ev påväxt kan åtgärdas med t ex XMould eller Jape Prickfri. Följ instruktionerna men tvätta INTE bort medlen utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att XMould eller Jape kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 5 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Först efter 4–7 år behöver du ytbehandla panelen på nytt. Rengör med SiOO:X Undershållstvätt alltefter behov, eventuella ojämnheter i färgnyansen kan därmed justeras.
 •  Efter ca 15 år rengörs ytan med SiOO:X Förtvätt och behandlingen görs om. Mindre repor behandlas med Panelfärg Ytskydd. Vid större skador används Panelfärg Träskydd samt Panelfärg Ytskydd.

 

Förvaring:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

 

 

 

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter