Patenterad kiselformel

Patenterad kiselformel

Så här funkar träskyddet

 

Kiselteknik som används för att skydda och bevara trä utvecklades redan på 1800-talet i Tyskland. Vi har förädlat denna teknik och skapat en patenterad kiselformel för ett unikt träskyddsmedel – som inte innehåller några gifter. Vårt kiselbaserade träskydd har en mekanisk verkansprincip. Enkelt förklarat innebär detta att medlets kiselkristaller tränger in i och stärker träet och bildar en fysisk barriär.

 

Den gamla kiseltekniken hade väldigt stora kiselmolekyler medan vi använder oss av betydligt mindre. Fördelen med våra små kiselmolekyler och att ha kalium som hjälpmineral är att våra mineraler snabbt tränger in i allt trä och går in i fibrer och träets hålrum. Sedan förenas det problemfritt med träet, bildar kiselkristallina skikt som växer i storlek och bildar ett starkt skyddande skikt på djupet i träet. Detta spärrar vägen för mikroorganismer att komma in i träet och att använda det som näringsmedel, samtidigt som träet stärks och håller längre. Med andra ord, din altan och panel mår bra under den fina silvergrå ytan.

 

En gammal traditionell kiselteknik använder natrium som hjälpmineral till kisel (ofta kallat vattenglas) vilken enligt vår erfarenhet härdar för snabbt när man stryker det på trä. Det bildar då breda strukturer av polymerer/gel som fastnar på träytan istället för att gå in på djupet. Vi har valt bort denna teknik då den enligt vår erfarenhet ofta blir ett för styvt övre fast mineralskikt på ett träunderlag som naturligt ändrar form. Det finns många exempel på hur det leder till spänningar och att mineralytan krackelerar, bryts upp och att underlaget skadas. Det ger enligt vår erfarenhet en betydligt kortare livslängd för behandling på altaner än SiOO:X-tekniken.

 

More info: Forest stewardship council®

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter