Miljöanpassade produkter

Miljöanpassade produkter

Det är viktigt att alla på jorden får en drägligare miljö att leva i. Att det inte finns några gifter och skadliga kemikalier som påverkar oss människor. För oss på Sioo:x är det här en självklarhet.

 

Enligt EU:s lagstiftning ska varje tillverkare visa att deras produkt är säker innan den hamnar på butikshyllan. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så, och som konsument måste man kunna känna sig säker. Det är viktigt att företagen byter ut de giftiga och farliga kemikalierna mot ofarliga.

 

– På SiOO:X tar vi det här på största allvar, våra produkter är miljöanpassade och innehåller inga farliga kemikalier, säger Herje Boström.

 

I Sverige jobbar framförallt Naturskyddsföreningen för att få en ändring i lagstiftningen så att det blir ett förbud för farliga kemikalier i alla produkter som säljs på marknaden. Produkterna ska vara bevisat säkra för att få säljas. Naturskyddsföreningen jobbar inte bara för att det ska finnas maxhalter för farliga kemikalier i produkterna utan att man också måste ta hänsyn till olika kombinationseffekter av kemikalierna i de olika produkterna.

 

I SiOO:X produkter använder vi små kiselmolekyler och kalium som är två mineraler som förekommer i träd och växter och som snabbt tränger in i träet och dess fibrer. Där förenas det med träet och bildar ett skikt som växer i storlek, vilket ger ett starkt skydd liknande en sköld som går på djupet. Det här gör att träet är skyddat mot mikroorganismer som annars kan tränga in i träet.

 

– Det här innebär också att träet stärks och håller för lång tid framåt, förtydligar Herje Boström.

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter