SiOO:X med högsta klassens brandskydd, B

Sioo erbjuder nu en helhetslösning med den patenterade kiselteknologin och högsta klassens brandskydd B.

SiOO:X miljöanpassade träskydd med kiselteknologi inför en ny brandskyddsprodukt i högsta klassen B. Används på gran, fura och termoträ, och finns nu i två populära grå färgnyanser. Successivt införs alla våra tio nyanser från vitt till svart, brunt och Clear Coat (opigmenterat).

 

SiOO:X Träskyddande Panelfärger sätter en personlig prägel på fasaden med en färgnyans direkt från start och en kiselsköld som fördjupas och stärks över tid.  Behandlingen sker genom certifierade samarbetspartners i Sverige och runt om i Europa. Med SiOO:X Träskydd och brandskydd kombinerat i ett system, får man en högkvalitativ helhet med bättre teknisk, miljöanpassad och estetisk funktion.

Vi erbjuder standardsortiment, samt kundanpassade lösningar till ditt byggprojekt.

 

 

Kontakta oss vid frågor om brandskydd

 

 

Brandskydd och kiselteknologi

 

Det blir allt viktigare att kunna skydda sitt trä mot brand. För att möta marknadens allt högre krav på brandklassade byggmaterial erbjuder SiOO:X en helhetslösning som kan användas för bl a offentliga byggnader, lokaler, höghus och i utrymningsgångar. SiOO:X förbehandlade träsortiment med brandklass B är en unik miljöanpassad brandskyddsprodukt inom ramarna för Sioo:x-tekniken. Brandskydd och träskydd integreras och ger synergier som bättre skydd och längre hållbarhet. Helheten har testats enligt brandskyddsstandarden EN 13501-1 med bästa resultat: B-s1, d0.  Behandlingen sker genom certifierade samarbetspartners och därmed kan SiOO:X brandskydd tillämpas på allt trä inom ett byggprojekt, som panel, däck eller skivmaterial.

 

Vi guidar kunden vid frågor kring brandskydd

 

Förbehandlat trä med högsta klassens brandskydd är en vidareutveckling av Sioo:s sortiment av Förbehandlat trä – SiOO:X Advance Wood System, där vi redan idag erbjuder brandklass D på våra Panelprodukter för Gran och Vulcan.

 

Vi guidar dig gärna vidare om våra nya brandklassprodukter och vid övriga frågor kring brandskydd och förbehandlat trä. Kontakta oss på [email protected], gärna med ordet “Brandskydd” i ämnesraden, eller ring vår kundtjänst på telefon: 031-42 42 62.

Brandprovning

B-s1, d0 är en standard för den högsta brandklassen som träprodukter kan uppnå. Bakgrunden till klasserna är hur en byggprodukt skulle bidra till brandens utveckling. Det har bevisats genom ett standardiserat brandteknisk provning enligt EN 13823 - Single burning item (SBI). Metoden utvärderar en byggprodukts brandegenskaper avseende effektutveckling, rökbildning, flamspridning och brinnande droppar. Produkter som inte alls, eller mycket lite, bidrar till brandens utveckling hamnar i klass A eller B, varav A bara avser obrännbart material som t.ex betong. Mer om brandtester på boverket.se och SP Rise, ri.se - SiOO:X förbehandlade träsortiment med brandklass B uppfyller därmed brandkraven i Boverkets byggregler för fasadsystem i flervåningshus. Detta har bevisats genom provningsmetoden SP FIRE 105, en fullskalig metod där fasaden exponeras av en lägenhetsbrand som trycker ut genom en fönsteröppning.

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter