XMould

Användningsområde

Borttagning av grönalger och svartsporer

Särskilt anpassat för Sioo:X behandlade träytor

XMould är den nya spelaren i Sioo’s underhållssortiment och är specialiserad på svårare ytligt påväxt. Tar krafttag mot grönalger och svartsporer, som missfärgar ytan. Lämplig att användas på Sioo:X behandlade träytor, samt andra träytor, sten, puts och betong utomhus.

 

Produkten är speciellt framtagen för att samverka med SiOO:X-behandlade altan- och panelytor. XMould är helt kompatibel med SiOO:X-systemet och   håller det kiselbaserade trä-, samt ytskyddet intakt. Det är även skonsamt mot andra ytor.

 

Tänk på att:

För enklare regelbundet underhåll av trä på panel och altan rekommenderar vi vår SiOO:X Underhållstvätt. Vid förbehandling och djuprengöring av smuts/påväxt på ytor som ska SiOO:X-behandlas används SiOO:X Förtvätt. Torrborstning kompletterar skötseln som ett första steg.

 

Instruktioner:

XMould ska alltid spädas enligt instruktion. Använd med fördel lågtrycksspruta eller sprayflaska. Det går även att applicera med pensel. Använd skyddsglasögon, vattentäta handskar och andningsskydd. Skydda intilliggande metaller, glas, blommor och buskar. Används vid temperaturer över 0°C. Undvik direkt solljus då behandlingen annars torkar för snabbt.

Gör så här på olika ytor:

 

  • På en Sioo:x-behandlad yta: Späd 1 del koncentrat med 4 delar vatten. Spruta på det utspädda medlet i minst 3 omgångar, vått-i-vått och behandlingen är sedan klar. Skall ej sköljas av efter behandling. Åtgång: 1 liter ger 5 liter brukslösning. Räcker till ca 20 m²
  •  Målade ytor som ej är Sioo:x-behandlade, samt sten och betong utomhus: Späd 1 del koncentrat med 4 delar vatten. Spruta på och tvätta/torka eventuellt av efter tidigast ett dygn. Stenytor kan skrubbas/skuras, men målad yta är ömtålig för slitage när den är blöt, skrubba därför inte. Kan sköljas av efter behandling. Åtgång: 1 liter ger 5 liter brukslösning. Räcker till ca 20 m².
  • Vid svartsporer skall man spruta tillräckligt för att väta ytan. Skölj inte bort XMould på en SiOO:X behandlad yta. Det är viktigt att produkten får torka långsamt då den är verksam när den är blöt. Använd inte någon torkutrustning och skydda behandlingen mot direkt solljus och regn

 

 

Resultat:

XMould verkar direkt, men det tar olika lång tid att få en visuellt helt ren yta. Grönalgerna försvinner omedelbart vid behandling. Svartsporer oskadliggörs direkt, men kan ändå lämna kvar svarta färgämnen en tid. Det kan ta upp till ca 6 månader för att få en helt ren yta vid svartsporer

 

Lite allmänt om svartsporer:

Svartsporer kan uppstå på alla typer av ytor utomhus, horisontella som vertikala. Svartsporer och alger skadar i regel inte träet under SiOO:X ytan, men de livnär sig på fukt, smuts och sockerämnen som fastnar på träytan. Särskilt nya, färska brädor har höga halter av denna “näring”, och angrips lättare av svartsporer. Sockerämnen lämnar träet med tiden, samtidigt som SiOO:X kiselstruktur mognar och förbättrar skyddet mot svartsporer och smuts.

 

Svartsporer kan avlägsnas direkt efter att de uppstår med mekanisk torrborstning eller med SiOO:X Underhållstvätt. Med tiden gror de fast och kan bli väldigt svåra att avlägsna. Om så är fallet tar nu XMould krafttag mot dessa luftburna sporer. Notera också att XMould är framtagen för att inte behöva skrubbas och sköljas, för att på så sätt vara skonsam mot dina träytor.

 

Innehåll
Produkten innehåller Alkyl(C12-16) dimetylbensylammoniumklorid och skall inte hällas i avloppsystem. Produktrester ska lämnas vid återvinningscentralen i sluten förpackning.

Back to all products
Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter