Environmental product declaration (EPD)

EPD-dokumentation grundar sig på en omfattande Livscykelanalys (LCA), där man kartlägger alla faser av produkternas liv och därmed dess miljöpåverkan. Processen har visat att SiOO:X som byggmaterial har ett väldigt lågt klimatavtryck jämförd med andra produkter inom branschen.

 

Fördelar

  • 01 Dokumentation för alla SiOO:X träskyddsvätskor
  • 02 Kvantifierbara värden för ert byggprojekt
  • 03 Lägre klimatavtryck jämförd med andra träskyddsmedel

Ladda ner dokumentation

Sioo Wood protection har tagit fram EPD för alla produkter inom SiOO:X träskyddssystem. Dokumenten fastställer vår miljö- och klimatavtryck med jämförbara värden, vilket krävs inom allt fler byggprojekt.

En EPD är en byggprodukts miljömässiga produktdeklaration som utförs enligt internationell standard och certifieras i 2 steg av en oberoende tredje part. EPD-dokument finns nu till alla Sioo:x-vätskor som används industriellt och inom konsumentmarknaden och är fri tillgängliga för nedladdning och granskning.

En ny milstolpe i det egna miljöarbetet

EPD-dokumentation grundar sig på en omfattande Livscykelanalys (LCA), där man kartlägger alla faser av produkternas liv och därmed dess miljöpåverkan. Processen har visat att SiOO:X som byggmaterial har ett väldigt lågt klimatavtryck jämförd med andra produkter inom branschen.

 

Intressant ur klimatsynpunkt är det så kallade Global Warming Potential (GWP) Impact, som redovisas i dokumentationen. Jämförelser med andra träskyddsprodukter indikerar att SiOO:X-produkterna har lägre GWP-påverkan. Eftersom klimatförändringarna är den största utmaningen av vår tid, blir GWP-bedömningar en nödvändighet i byggprojekt och vid val av material, nu och i framtiden.

 

Vår filosofi är att ta fram, tillverka och leverera produkter som är snäll mot miljön, och vår patenterade kiselteknologi främjar byggprojekt med trä som förnybart material. Med EPD:ernas kvantifierbara värden har Sioo även nya möjligheter att utveckla det egna miljöarbetet. Så har vi inför certifieringsprocessen redan implementerad återvunnen plast i våra förpackningar, och valt kortare transportvägar för våra råvaror.

 

Själva produkterna är ”designat av naturen” och består enbart av kisel, kalium och vatten vilket gynnar den miljömässiga bedömningen. Egen produktion i vårt huvudkontor är en annan fördel, då vi är oberoende av andra tillverkare för våra vätskor. Parametrar som påverkar det miljömässiga fotavtrycket ytterligare är energianvändning och vattenförbrukning. Här kan vi alla bidra, och vi följer kontinuerligt den tekniska utvecklingen för att kunna välja det mest smarta och miljövänliga energislag för Sioos produktion, även i framtiden.

 

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter