Professorn om Sioo:x

Professorn om Sioo:x

SiOO:X bedriver löpande forskning med Chalmers Tekniska Högskola för att få fram det bästa träskyddet. Men hur bra är egentligen produkterna. Vi har pratat med Professor Callum Hill som har specialiserat sig inom ämnet modifierat trä och är väl bekant med SiOO:X kiselteknologi.

 

Callum Hill har tidigare varit delaktig i forskningen på Chalmers Tekniska Högskola men är nu verksam i det brittiska företaget JCH Industrial Ecology Limited som utför liknande undersökningar av trä.

 

– SiOO:X har ett unikt ytbehandlingssystem där de använder sig av en speciell kiselteknik. Den här kemiska behandlingen fungerar så att den både tränger in i träets yta och skyddar träet. Skyddet uppstår i trögheten när kislet förenar sig med luftens syre.

 

I motsats till många andra produkter på marknaden tränger SiOO:X produkter in i träet istället för att lägga sig som en hinna.

 

– När det gäller trä kan man inte förlita sig på att det räcker med bara en beläggning som skydd. Ren beläggning på trä fungerar inte eftersom det underliggande träet efter ett tag blir nedbrutet av UV-strålar vilket leder till att beläggningen så småningom släpper från träet.

 

Det här kan inte hända med SiOO:X lösning eftersom lösningen polymeriseras med träets matris, vilket förenar träets cellväggar även efter att det blivit nedbrutet.

 

– Ytskyddet förhindrar urlakningen under hela härdningsmomentet. Dessutom ger ytskyddet en flexibilitet som gör att det kan röra sig med träet, samtidigt som det ger en vattenavvisande yta.

 

Kombinationen av de naturliga ingredienserna, plus den vattenbaserade formulan är en försäkring för att produkten ger väldigt låg negativ påverkan på miljön.

 

– Den här produkten är helt ogiftig och träet kan till slut efter många år förbrännas och ge ny återvinningsenergi för att slutligen åter kunna bli kiselrester i aska, avslutar Callum Hill.

 

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter