Professorn om Sioo:x

Professorn om Sioo:x

SiOO:X bedriver löpande forskning med Chalmers Industriteknik för att få fram det bästa träskyddet. Men hur bra är egentligen produkterna? Vi har pratat med Professor Callum Hill som har specialiserat sig inom ämnet modifierat trä och är väl bekant med SiOO:X kiselteknologi.

 

Callum Hill är forskare inom industriteknik med fokus på trä. Som tidigare  professor vid Edinburgh Napier University, “Centre for Wood Science and Technology”, och numera verksam i det brittiska företaget JCH Industrial Ecology Limited, utför Callum Hill och hans kollegor livscykelsanalyser och liknande undersökningar av trä.

 

Vad är unikt med SiOO:X?

 

– SiOO:X har ett unikt ytbehandlingssystem där man använder sig av en speciell kiselteknik. Den här kemiska behandlingen fungerar så att den både tränger in i träets yta och skyddar träet. Skyddet uppstår i trögheten när kislet förenar sig med luftens syre.

 

I motsats till många andra produkter på marknaden tränger SiOO:X produkter alltså in i träet, istället för att lägga sig som en hinna.

 

– När det gäller trä kan man inte förlita sig på att det räcker med bara en beläggning som skydd. Ren beläggning på trä fungerar inte eftersom det underliggande träet efter ett tag blir nedbrutet av UV-strålar vilket leder till att beläggningen så småningom släpper från träet. Detta  kan inte hända med SiOO:X lösning eftersom lösningen polymeriseras med träets matris, vilket förenar träets cellväggar även efter att det blivit nedbrutet.

 

Men håller det kiselbaserade träskyddet även i alla väder oder över tid?

 

– Ytskyddet förhindrar urlakningen under hela härdningsmomentet. Dessutom ger ytskyddet en flexibilitet som gör att det kan röra sig med träet, samtidigt som det ger en vattenavvisande yta.

 

Och miljöpaverkan?

 

– Kombinationen av de naturliga ingredienserna, plus den vattenbaserade formulan är en försäkring för att produkten ger väldigt låg negativ påverkan på miljön. SiOO:X  produkten är helt ogiftig och träet kan till slut efter många år förbrännas och ge ny återvinningsenergi för att slutligen åter kunna bli kiselrester i aska, avslutar Callum Hill.

 

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter