Sioo:x egenskaper

Ett unikt träskyddsmedel

Allt trä utomhus som fasadpanel, altandäck, trädgårdsmöbler och staket måste behandlas för att stå emot väder och vind. Ofta används då olja eller målarfärg, en procedur som är dyr och tidskrävande. SiOO:X Wood Protection är en mycket bättre lösning på det här problemet.

 

Med SiOO:X naturliga träskyddsbehandling får du en impregnering som inte bara är miljöanpassat utan dessutom reducerar röta, alger, mögel och smuts för många år framåt.

 

– SiOO:X produkter bygger på en helt annan princip än andra träskyddsmedel. Det är baserat på kisel som går in i träet och blir en fysisk spärr. Svampar och andra organismer kan inte ta sig ner på djupet. Vi använder också kalium som komplement till kiseln som går bättre in i träet än exempelvis natrium som finns i flera andra produkter på marknaden. Natrium är ett billigare material men med sämre effekt, berättar Börje Gevert, produktexpert på Sioo Wood Protection AB.

 

Kisel och kalium är naturliga mineraler som redan finns i vår natur, både i träd, växter och hos oss människor.

 

– Att använda en bas av kisel blir betydligt bättre än att använda järnvitrol eller enbart lasyr. Vi har lasyr i våra fasadprodukter tillsammans med ett bra ytskydd. Det går att få 6 nyanser från vitgrått till svartgrått. Genom att använda pigmentering får man en färg direkt och behöver inte vänta på att träet ska bli grått.

 

Med SiOO:X träskyddsbehandling på exempelvis trädäcket får du ett vattenavvisande och diffusionsöppet golv som efter ett tag blir vackert silvergrått och mjukt och skönt att gå på. Utan att det blir halt.

 

– Den grå färgen är resultatet av en gråningsprocess som är naturlig för trä, gammalt trä blir grått efter ett tag. Här påskyndar man behandlingen utan att skada träet. Det är så vi får fram den populära grå ytan.

 

Har du en gång behandlat träet med SiOO:X träskyddsprodukter håller det i upp till 15 år (se info för resp. produkt). Produkten tränger in i träet och förenas med träets eget skydd.

 

– Det är flera positiva effekter som sker när man använder våra produkter. Dels är det gråning av träet och dels skydd av träet. Dessutom kommer träets struktur och ådring fram bättre. Kiselbehandlingen står sig väldigt länge, ytskyddsmedlet kan behöva fyllas på.

 

SiOO:X produkter är anpassade för utomhusmiljöer och även om de går att använda inomhus är det utomhus det får störst effekt.

 

– Vattnet är en förutsättning för att det ska fungera, det gör att träskyddsmedlet tränger in i cellulosan. Det måste helt enkelt till lite av den fukt och vattenånga som finns naturligt utomhus, för att kiseln ska utveckla sig positivt.

 

Produkterna binder också ihop ytan så den blir hårdare och mer hållbar. Till detta använder SiOO:X kalium och kisel som går in i och binder samman träfibrerna.

 

– Våtstyrkan i Ytskyddet gör att det blir ännu lättare att hålla rent och ytan håller sig torr och fin längre.

 

Materialet är också smutsavvisande vilket gör att du inte behöver tvätta och skura däcket ständigt och jämt, allt som behövs är en lättare rengöring med SiOO:X Underhållstvätt m.m.

 

– Tvättningen av exempelvis ett trädäck är en farlig operation, för det är lätt hänt att man tar bort träets yttersta fibrer, vilket skadar träet. Med SiOO:X-produkterna stärks träytan. Träskyddet går in djupt och fäster i träet. Detta gör att alger och svartsporer går lättare att tvätta bort, avslutar Börje Gevert.

Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter