Tester og beviser

Måling af effekt og holdbarhed af SiOO:X-prøve iht. EN 113 og EN 84

SiOO:X er et unikt træbeskyttelsessystem, der udnytter grundstoffet kisel (latin: silicium). I modsætning til konventionelle træbeskyttelsesmidler trænger produktet dybt ind i træet i stedet for at dække overfladen. Et mekanisk virkningsprincip forhindrer mikroorganismer i at gøre skade.

 

SiOO:X Træbeskyttelse og SiOO:X Overfladebeskyttelse har til sammen den unikke egenskab, at de åbner træet op og trænger dybt ned i det, hvor de med tiden modner og danner en træbeskyttende og forstærkende kiselstruktur. I reaktion med fugt og kuldioxid opbygger SiOO:X’s patenterede formel en inert, glasagtig polymer, som mineraliserer træet og beskytter det gennem lang tid. Hvor godt dette ”kiselskjold” fungerer mod en række almindelige rådsvampe er blevet afprøvet grundigt i henhold til internationale og europæiske standarder og i tæt samarbejde med det svenske forskningsinstitut RISE. Resultatet er gennemgående positivt og præsenteres i dette dokument.

 

Effekterne på og holdbarheden af træ behandlet med SiOO:X er veldokumenteret. SiOO:X har opnået særdeles gode resultater i den alment accepterede branchetest EN 113 (”rådbeskyttelsestest”) efter forudgående ældningsprocedure iht. EN 84. Begge EN-tester er en del af en pakke, der gælder som svensk og international standard for bestemmelse af træbeskyttelsesmidlers forebyggende beskyttelseseffekt mod rådsvampe. Resultaterne i dette dokument skal bedømmes i lyset af, at SiOO:X er et træbeskyttelsessystem og ikke en heldækkende maling.

 

EN 84 er en test, der simulerer træets ældning ved at lade det behandlede træ gennemgå en specifik procedure, hvor det skiftevis gennemvædes fuldstændigt og tørrer op. På den måde kan en del af træbeskyttelsen blive udvasket, hvilket medfører en lavere grad af beskyttelse af det testede træ. Derved simuleres en ældning over mange år i våde miljøer. Testen er oprindeligt udviklet til konventionelle kobberbaserede træbeskyttelsesmidler med biocider.

 

Et effektivt træbeskyttelsesmiddel udvaskes i mindre udstrækning og bevarer derfor den beskyttende effekt over længere tid. SiOO:X har med sine tætte kiselmolekyler vist sig at kunne modstå vandbelastning i EN 84 på fremragende vis og giver en særdeles god træbeskyttelse.

tester_och_bevis_05

Efter udvaskningstesten gennemgår træet den supplerende test EN 113, hvor man måler beskyttelseseffekten over for forskellige rådsvampe. EN 113 går ud på at eksponere træet for et komplet svampeangreb. SiOO:X-behandlede og ubehandlede træprøver blev udsat for en hvid rådsvamp (Trametes versicolor) og to brune rådsvampe (Gloeophyllum trabeumoch og Poria placenta). Alle tre arter er almindeligt forekommende og forårsager råd i træværk. Forskellen mellem dem er, at den hvide rådsvamp lever i jorden, mens de brune rådsvampe også trives og forårsager skader over jorden.

 

Resultatet kan ses med det blotte øje: Det SiOO:X-behandlede træstykke klarer svampeangrebet, mens det ubehandlede træstykke er overvokset med rådsvamp. Men også tallene taler til SiOO:X’s fordel: For at klare testen EN 113 må det behandlede testtræ ikke miste mere end 3 % af sin vægt i testperioden.

 

Vægttabet skyldes, at rådsvampene nedbryder træmateriale og forbruger det som næringsmidler. Resultaterne viser, at SiOO:X-behandlede prøver var særdeles godt rustede mod rådsvampe. Vægttabet var mindre end 3 % for svampe, som findes over jorden, såkaldt brunråd (sammenlignet med ubehandlede træprøver som tabte mellem 25 og 40 % af deres vægt).

 

De gode resultater i rådtesten EN 113 sammenholdt med resultater fra andre tester, vurderinger og praktiske erfaringer gør, at SiOO:X kvalificerer sig til at blive brugt til beskyttelse af træ over jorden efter standarden EN 335, hvis produktvejledningen følges. EN 335 gælder som europæisk standard og giver anbefalinger om, hvorvidt træ og træprodukter bør anvendes indendørs, udendørs, i jordmiljø eller i maritimt miljø. I henhold til standard EN 335 er SiOO:X godkendt til brug over jorden, det vil sige udendørs og vejrligsudsat, altså primært regnvand (brugsklasse 3). Derudover kan SiOO:X anvendes til applikationer i brugsklasse 3.1 og 3.2 uden behov for yderligere behandling.

 

(Resultaterne blev præsenteret inden for Swedac Akkreditering og bliver en del af et omfattende forskningsprojekt med arbejdstitlen ”Sioo Træbeskyttelse – en miljørigtig og bæredygtig træbeskyttelse”. Forskningen foregår i samarbejde med Vinnova.)

SP-Rise tester mod rådangreb

For at vurdere SiOO:X’s modstandsdygtighed over for skimmelsvamp og råd udfører vi løbende tester i samarbejde med RISE, Sveriges forskningsinstitut og innovationspartner for erhvervslivet, de højere læreanstalter og den offentlige sektor. I en laboratorietest blev SiOO:X-behandlede træprøver udsat for skimmelsporer. Resultaterne viser en reduktion af skimmelvækst takket være SiOO:X-behandlingen. Den kraftigste reduktion i skimmelvækst blev opnået for lærk og gran, men reduktionen var også markant for det følsomme fyrresplintved.

 

Det viste sig endvidere, at SiOO:X ved korrekt påføring bevirker, at mikroorganismer får en dårligere vedhæftning til den behandlede træoverflade. Det skyldes SiOO:X’s mekaniske virkningsprincip og viser, at der selv uden biocider kan opnås effektiv træbeskyttelse ved hjælp af kiselbehandlingen.

 

Samarbejdet med RISE slutter ikke her: SiOO:X er en del af et ”RISE-testanlæg for træ i et udendørs miljø”, der vurderer holdbarheden af træbaserede materialer og overfladebehandlinger primært til udendørs brug.

tester_och_bevis_06

RISE er Sveriges forskningsinstitut og innovationspartner for erhvervslivet, de højere læreanstalter og den offentlige sektor. RISE er et uafhængigt, statsligt forskningsinstitut, der tilbyder unik ekspertise og et varieret test- og demonstrationsmiljø for fremtidssikrede teknologier, produkter og tjenester.

 

Resultater og vurderinger svarer til SiOO:X’s kendte viden per september 2022. Ændringer og tilføjelser kan forekomme.

Læs mere om træets udvikling og SiOO:X

Vælg venligst Pro eller forbruger
Pro For virksomheder og arkitekter
Forbruger For forbrukere