XMould

Bruksområder:

Fjerner effektivt grønske og svertesopp

Spesielt tilpasset SiOO:X behandlet treoverflater

Middel for fjerning av grønske og svertesopp på SiOO:X-behandlet tre og andre overflater.

 

XMould er det nyeste tilskuddet i vårt vedlikeholdssortiment og er spesialisert på vanskelige ytre påvekster. For SiOO:X behandlet tre, samt andre treflater, stein, mur, tak og betong utendørs.
Produktet er i utgangspunktet utviklet for å samvirke med SiOO:X behandlet terrasse og fasade. XMould er helt kompatibel med SiOO:X systemet og bevarer det kiselbasete beskyttende skjoldet inntakt. Det er også skånsomt mot andre overflater.
XMould virker direkte, grønske forsvinner ofte umiddelbart etter behandling. Svertesoppen dør, men kan fortsatt sitte på treverket selv om den er død. Den kan med fordel kostes på innimellom når treverket er tørt, men unngå å puste inn støvet.

 

Tenk på:

SiOO:X Vedlikeholdsvask brukes for regelmessig vask av terrasser og fasader. På terrasser anbefaler vi vår og høstvask. Fasader etter behov. Tørrbørsting på tørt treverk er en effektiv metode for å holde treoverflater fri for smuss, støv og nedfall. Både kosting og vasking bør gjøres når treverket er helt tørt.

 

 

XMould er et middel for å fjerne grønske og svertesopp som allerede har kommet, men som forebyggende tiltak for å hindre at påvekster trives kan man gjøre flere tiltak.

Svertesopp og grønske trenger fukt og næring for å ha optimale levevilkår. Kiselskjoldet som SiOO:X gradvis bygger opp stenger for næringstilgangen innenfra, og fjerner du næring som kommer luftveien, så begrenser du muligheten for sopp og grønske til å skaffe seg næring betraktlig. Det er fukt og mengden fukt over tid, som til slutt tar knekken på treverk generelt. Jo tørrere planker, jo lenger og penere planker. Klimaet blir varmere og våtere og gir optimale forhold for påvekster. God drenering og god lufting/opptørkingsmuligheter, minimere skygge, beskjæring av overhengende busker og trær, hyppig tørrbørsting og høstvask er gode forebyggende tiltak for å hindre at påvekster trives.

Grønske og sopp er en viktig del av naturens sirkulære kretsløp, så XMould og andre midler som dreper påvekster, bør brukes med forstand og forsiktighet. XMould dreper grønske og sopp, men er ingen garanti for at påvekster kan komme tilbake på et senere tidspunkt.

XMould kommer i 5 og 1 liters kanner. Væsken er biologisk nedbrytbar, men skal ikke komme i kontakt med andre planter og vekster. XMould kommer som konsentrat og skal blandes 1:4 med vann og pensles/sprayes direkte på grønsken/soppen.

 

Instruksjoner:

XMould skal alltid spes iht. instruksjonen. Anvend med fordel lavtrykkssprøyte eller sprayflaske. Det går også å påføre med pensel. Benytt vernebriller, tette hansker og åndedrettsvern. Dekk til inntilliggende metall, glass, blomster og busker. Brukes ved temperaturer over 0°C. Unnvik direkte sollys da behandlingen vil  tørker for raskt. For best effekt, la virke i minst 48 timer uten regn.

 

Slik gjør du:

 

  • På en SiOO:X behandlet overflate: Spe 1 del konsentrat med 4 deler vann. Påfør utspedt rikelig XMould, gjerne vått-i-vått og behandlingen er ferdig. Skal ikke skylles av. Forbruk: 1 liter gir 5 liter til bruk. Rekker til ca 20-25 m²
  • Malt tre, samt stein og betong utendørs: Spe 1 del konsentrat med 4 deler vann. Legg på og vask/tørk eventuellt av etter tidligst 24, helst 48 timer. Stein kan skrubbes/skures, men malt tre kan være ømtålig for slitasje når den er våt, så ikke skrubb. Kan skylles av etter behandling. Forbruk: 1 liter gir 5 liter til bruk. Rekker til ca. 20-25 m².
  • Ved behandling av svertesopp skal man legge på nok for å vete overflaten. Skyll ikke av. Det er viktig at XMould får tørke langsomt da den er virksom når den er bløt. Bruk ikke vifter eller byggtørker og beskytt behandlingen mot direkte sollys og regn

 

 

Resultat:

XMould virker direkte, men det kan ta ulik tid å få en visuellt helt ren overflate. Grønske forsvinner ofte umiddelbart etter behandling. Svertesoppen dør, men kan fortsatt sitte på treverket selv om den er død. Den kan med fordel kostes på innimellom når treverket er tørt, men unngå å puste inn støvet. XMould er bygd oppslik at man ikke skal behøve å skrubbe. XMould er et middel for å fjerne grønske og svertesopp som allerede har kommet, men som forebyggende tiltak for å hindre at påvekster trives kan man gjøre flere tiltak.

 

Svertesopp og grønske trenger fukt og næring for å ha optimale levevilkår. Kiselskjoldet som SiOO:X gradvis bygger opp stenger for næringstilgangen innenfra, og fjerner du næring som kommer luftveien, så begrenser du muligheten til å skaffe seg næring betraktlig. Det er fukt og mengden fukt over tid, som til slutt tar knekken på treverk generelt. Jo tørrere planker, jo lenger og penere planker. Klimaet blir varmere og våtere og gir optimale forhold for påvekster. God drenering og god lufting/opptørkingsmuligheter, minimere skygge, beskjæring av overhengende busker og trær, hyppig tørrbørsting og høstvask er gode forebyggende tiltak for å hindre at påvekster trives.

 

Grønske og sopp er en viktig del av naturens sirkulære kretsløp, så XMould og andre midler som dreper påvekster, bør brukes med forstand og forsiktighet.

 

Innehold
Produktet inneholder Alkyl(C12-16) dimetylbensylammoniumklorid og skal ikke helles i avløpsystemet. Produkt rester skal leveres til gjenvinningsanlegg i lukket forpakning.

Back to all products
Vennligst velg proff eller forbruker
Pro For bedrifter og arkitekter (Siden er på engelsk)
Forbruker For alle