FAQ

Hvordan påføre SiOO:X terrasse?

Premium Trebeskyttelse Terrasse skal påføres på en helt ren treflate. Rengjør overflaten og fjern olje, maling, alger og svarte partier. Slip bort eventuelle rester. Beskytt alle tilstøtende overflater mot sprut (spesielt glass og aluminium). Bruk hansker og vernebriller. Nytt trykkimpregnert virke bør tørke i minst 6 uker før det behandles med Premium Trebeskyttelse Terrasse.

 

Viktig å tenke på

Unngå regn til alle strøk har tørket. Unngå påføring i varmt solskinn. Da vil det tørke for fort. Laveste temperatur +6 °C. Rist og rør om før og under behandlingen. Tørk omgående bort eventuelt spill med en myk klut. Holdbarheten til SiOO:X avhenger også av tresort og eksponering

Se video her

Når bør jeg behandle med SiOO:X

Ved behandling med SiOO: X Trebeskyttelse bør temperaturen ligge mellom 6 – 30 grader. For Overflatebeskyttelsen må temperaturen være minst 10 grader. Overflaten må være håndtørr ved påføring. Unngå brennende solskinn.

Kan man male en tidligere SiOO:X-behandlet overflate?

Hvis man tidligere har behandlet med SiOO:X, men vil bytte til et annet overflatebehandlingssystem, må man først vaske bort overflatebeskyttelsen med f.eks. vaskemiddel for tremmeverk og høytrykksvasker. Deretter går det helt fint å male den overflaten.

Hva gjør man når det har gått henholdsvis 8, 12 og 15 år?

Vasker av med Sioo:x forvask og legger en komplett ny runde med standard behandling.

 

Les mer:

Hvor lenge holder SiOO:X-behandlingen på terrassen min?

Opptil 8–12 år avhengig av hvor utsatt terrassen er, trevirkets kvalitet og hvilken stand det var i da det ble behandlet. Mange forlenger resultatet ved å legge på ytterligere Overflatebeskyttelse Terrasse etter 4–5 år.

Overflaten er kjempefin, men det vokser litt grønt i hjørnet der det er skygge. På panelet kommer det en del svarte flekker. Hvordan får jeg det bort og hvorfor blir det slik?

SiOO:X-impregneringen danner et beskyttende og smussavvisende overflatesjikt som også trenger noen millimeter ned i trevirket. Det styrker trefibrene og binder dem sammen innenfra. Det innebærer at trevirket har større motstandskraft mot angrep fra f.eks. mugg og soppsporer. For å minimere risikoen for angrep er det viktig å holde overflaten ren (gjerne med vår spesialutviklede Vedlikeholdsvask) og tørr fordi alger og sporer trives i smuss, fukt og skygge. Derfor er det mye mer sannsynlig at partier under busker, krukker, møbler osv. rammes. Hvis man tross alt har fått grønne partier eller svartsporer (små, svarte prikker), anbefaler vi først en mild rengjøring med vår vedlikeholdsvask, lunkent vann og myk børste. Hvis angrepet er alvorligere, kan det være påkrevd å bruke et algedrepende middel. Men det bør gjerne spes ut med litt ekstra vann. Hvis det kreves kraftigere tak med børste, kan det være nødvendig å utbedre overflatebeskyttelsen etter vasken. Om grønnalger kan det sies at de kan vokse på alle materialer og overflateteksturer der det ikke ligger en aktiv gift og virker. De trives ekstra godt om våren og sommeren etter en mild vinter. Med andre ord er det blitt et stadig større problem i Norden (unntatt i de nordlige delene) og det har lenge vært et problem i det sørlige Europa.

Kan man bruke SiOO:X på jernvitriolmalte flater?

Ja, det kan man. Panel kan behandles etter tre til fire år. Tremmegulv kan behandles etter to år. Vask overflaten med et alkalisk rengjøringsmiddel (f.eks. for tremmeverk) før den behandles med SiOO:X.

Kan SiOO:X brukes på alle tresorter?

SiOO:X Premium Terrasse brukes til trykkimpregnert furu, lerk, edeltre, kjernefuru, termobehandlet tre, eik, seder med mer. SiOO:X Premium Panel brukes til finsaget gran og lerkepanel, kjernefuru, seder, edeltre, termobehandlet tre, tømmerstokkhus og trykkimpregnert furu. Men det er viktig at man bruker rett produkt avhengig av tresort og forutsetninger. Les mer og spør hvis det er uklart hvilket produkt som passer.

Kan Sioo:x brukes på nylagt, trykkimpregnert tre?

Ettersom trykkimpregnert tre er mettet med væsker, kan det ikke absorbere SiOO:X før det har tørket så mye at det føles tørt. Det pleier å ta ca. to måneder. Hvis man er veldig opptatt av at den grønne fargen skal forsvinne fort, kan man vente enda en stund.

Hvor mye væske går det med?

Forbruket påvirkes av flere faktorer: Kvaliteten på trevirket, hvor tørt det er og alder. Erfaringen gjennom mange år viser at flertallet av terrasser ligger mellom 20-25 kvm på en 5 liter kanne med SiOO:X Trebeskyttelse. Da er begge strøk medregnet. Trinn 2, SiOO:X Overflatebeskyttelse, er mer stabil, og vil normalt dekke ca 40 kvm på en 5 liter kanne, da til ett strøk, og det samme i siste strøk året etter. Hvis terrassevirket er nytt, deles arealet med 5. Det vil si at til en 25 kvm stor terrasse behøves det 5 liter Trebeskyttelse Terrasse, og hvis du vil kjøpe Overflatebeskyttelse Terrasse til begge årenes behandlinger, behøves det like mye, dvs. 5 liter. Vil man bare ha Overflatebeskyttelse Terrasse til det første årets behandling deles arealet med 8, i eksempelet over trenger du altså 3,2 liter. For en eldre terrasse går det oftest med mer fordi virket er tørrere og mer sprukket. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye som kreves (det kommer også an på hvor fyldig man maler og hvor mye man arbeider inn væsken), men for et omtrentlig tall kan man legge til: – 10 % for 1 år – 20 % for 2 år – 25 % for 3 år – 30–35 % for 8 år eller eldre Beregningen gjelder trykkimpregnert furu. Mengden kan variere for andre tresorter, og med kvaliteten på trevirket. Dessuten finnes det andre faktorer som gjør at det kan gå med mer: – Påføring med sprøytemaling – Påføring når været er varmt og tørt – Virket er veldig tørt Forbruket av overflatebeskyttelse øker bare marginalt ettersom overflaten allerede er mettet når man påfører den.  Se også vår   Forbrukstabell

Må jeg dekke til tilstøtende flater når jeg skal påføre SiOO:X?

Glass, stein, plast og metall må beskyttes. Hvis det likevel drypper eller renner, tørk det bort med fuktig klut før middelet har tørket. Et godt tips er derfor å ha en bøtte vann og en klut tilgjengelig. SiOO:X etser ikke, men ligger på overflaten og kan dermed tas bort. I løpet av de første ukene kan et eventuelt overskudd av SiOO:X-behandlingen (som ennå ikke er herdet) lekke ut når det regner kraftig og komme over på de nevnte følsomme materialene. Hvis det er fare for det, f.eks. for glasspartier på gjerder eller vinduer og glassdører, må disse tildekkes i lengre tid. Rengjøring av eventuell sprut fra SiOO:X-produkter på ovennevnte flater kan gjøres ved vekselvis å skrape forsiktig med komfyrskrape/barberblad og polere med bomullsklut og såpeløsning i vann. Hvis produktene renner ut etter påføring og kommer på sensitive overflater som glass, kan de poleres rene med egnet bilvoks. Rådfør deg med SiOO:X. Galvanisert plate og skruer eller spiker skades ikke av SiOO:X.

Hvordan forberedes overflaten før behandling?

Overflaten bør være av rent tre og den bør være tørr. En terrasse som tidligere er oljet eller er svart, må vaskes med høytrykksvasker og vaskemiddel for tremmevirke. Skyll godt. Hvis overflaten er i dårlig stand, bør man slipe for å få bort svarte partier og fliser. SiOO:X reparerer ikke eksisterende sprekker og fliser, men virker forebyggende mot nye sprekker. På en ubehandlet terrasse som er velholdt eller ny, holder det at man vasker av med Vedlikeholdsvask og skyller godt.

Jeg har et basseng på tredekket, kan jeg likevel bruke SiOO:X?

Det går utmerket å bruke vårt SiOO:X-produkt Premium Trebeskyttelse Terrasse og Overflatebeskyttelse Terrasse ved bassenger. Eventuelt må man påføre mer overflatebeskyttelse nærmest bassenget etter en tid ettersom den overflaten utsettes for ekstra påkjenninger. Det er også viktig å beskytte eventuelle plastkanter og tildekke f.eks. metalltrapper og glassflater slik at de ikke blir flekkete.

Hvordan gjør jeg ren min SiOO:X-behandlede terrasse?

Den behandlede overflaten gjør du lettest ren med vår Vedlikeholdsvask og en myk børste med langt skaft. Nedfall fra trær, busker og blomster gir næring til grønnalger og derfor er det viktig å holde SiOO:X-overflaten helt ren.

 

Slik gjør du det

Du kan børste terrassen med en halvhard børste når terrassen er helt tørr. Da tåler overflatebeskyttelsen mye. Ved vask benytter du en myk børste og bruk helst SiOO:X Vedlikeholdsvask. Terrassen skal alltid være ordentlig tørr før du vasker. Spe ut 1 dl Vedlikeholdsvask med 8 liter lunket vann og fordel det jevnt over overflaten. La det virke i ca. 20 minutter. Børst overflaten forsiktig med en myk børste eller svamp. Skyll deretter godt med vann. Det er viktig at rengjøringsmiddelet ikke inneholder blekemiddel, og har en pH-verdi mellom 3 og 8. Bruk ikke såpe. Hvis smusset sitter hardt og ikke går bort med mellom-myk børste, bruk da en hardere børste og sterkere Vedlikeholdsvask. Påføre deretter et lag SiOO:X Overflatebeskyttelse på de aktuelle stedene der overflatebeskyttelsen er blitt skadet. Ved kraftig algevekst kan man også bruke et algefjerningmiddel, men fortsatt gjelder det å børste forsiktig slik at du ikke skrubber bort SiOO:X Overflatebeskyttelse. Hvis algefjerningmiddelet er alkalisk, dvs. har en pH over 8, må overflatebeskyttelsen utbedres etterpå.

Hvor raskt blir terrassen sølvgrå?

Det behandlede trevirket er til å begynne med gulbrunt og litt ujevnt i fargen. Herde- og blekeprosessen starter ved kontakt med vann og allerede etter 2–4 uker begynner terrassen å få en jevn og fin sølvgrå farge. Prosessen fortsetter deretter i opptil 1 år. Det som forårsaker fargeforandringen, er fremfor alt skifte mellom regn og tørrvær. Det som skjer, er at SiOO:X-produktene suksessivt modner og danner faste, beskyttende kiselstrukturer – krystallinske nettverk – inne i trevirket. I denne prosessen bygges den sølvgrå, glatte og sterke overflaten gradvis opp. Etter de første gangene med regn, dannes det lyse og noen ganger mørke flekkete partier der vannet har stått. Vær oppmerksom på at det er helt naturlig for SiOO:X-teknikken og ikke skadelig. Det er i stedet et tidlig trinn i prosessen og fargen kommer til å jevne seg ut. Man må ha tålmodighet og vente en måneds tid eller mer på den svært fine SiOO:X-overflaten. Hvis en del av den SiOO:X-behandlede overflaten er under tak eller lignende, slik at regnvannet ikke kommer til, kan man hjelpe til ved å fukte ordentlig med myk stråle til vannet går gjennom overflatebeskyttelsen. Obs! Bruk ikke høytrykksvasker, for da vil du i stedet slite bort overflatebeskyttelsen. Arbeid inn vannet med en myk børste. Under mindre takoverheng kommer overflaten likevel til å lysne, men det tar litt lengre tid.

Det har regnet før Overflatebeskyttelsen er kommet på. Hva gjør jeg?

Veggflater tåler en hel del regn ettersom vannet renner av. Horisontale flater på terrasser m.m. der man legger på Trebeskyttelse Terrasse, tåler et lett regn på ca. 5 mm. Hvis det regner mer, renner en del av trebeskyttelsen bort, men det meste vil fortsatt finnes i trevirket. Hvis det har regnet mer enn ca. 5 mm på en horisontal flate, legger man på ytterligere ett strøk med trebeskyttelse. Hvis du rakk å dekke til med en presenning, men det likevel har rent gjennom litt vann som er blitt liggende på overflaten, tåler Trebeskyttelsen det og du trenger ikke å komplettere. Det er større mengder rennende vann direkte på en horisontal flate som kan gjøre at det renner bort en del trebeskyttelse. Så snart Overflatebeskyttelsen har tørket, har du en fullgod beskyttelse mot regnet. Et godt tips er derfor å ha en presenning for hånden hvis været slår om.

Kan man legge SiOO:X tidlig på våren når det er +6 grader på dagtid?

Det kan komme dager allerede nå i slutten på mars hvor det er stabil temperatur over +6 grader. Da er det fristende å behandle. Da kan det lønne seg å være litt tålmodig. Det er en risiko fordi temperaturen har lett for å gå ned i minusgrader på natten, og SiOO:X skal få tid til å sette seg før den utsettes for påkjenninger som kulde. Husk også at terrassebordene kan være ganske våte etter en fuktig vinter. Gjør en god vurdering! Selv med +10 grader på dagtid kan det bli kuldegrader på natta. Særlig når det er klarvær: Sol og varmt på dagen, men iskaldt og frost på natta er vanlig på våren. Blå himmel gir utstråling av varme mot et iskaldt verdensrom (273 minusgrader). Det kan gi kuldegrader i terrassen selv ved varmegrader i lufta. Akkurat som når man overraskes av is på bilens frontrute en morgen med varmegrader. Dersom du har 10-12 grader på dagtid, værmeldingen viser noen varmegrader på natta – og det er overskyet vær uten fare for regn – ville jeg ha lagt de to strøkene med trinn 1, trebeskyttelse, den første dagen. Dagen etter ville jeg ventet til terrassen ble litt lunken dersom natta var kald, og så behandlet med trinn 2, overflatebeskyttelsen. Dermed vil man få mere av dagtiden til tørk før natta kjøler ned terrassen etter behandling.

Vennligst velg proff eller forbruker
Pro For bedrifter og arkitekter (Siden er på engelsk)
Forbruker For alle