Miljødeklarasjon EPD

Environmental Product Declaration - EPD

EPD-dokumentasjon er basert på en omfattende livssyklusanalyse (LCA), hvor alle faser av produktenes levetid og dermed miljøpåvirkningen er kartlagt. Prosessen har vist at SiOO:X som byggemateriale har et svært lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre produkter i bransjen.

 

Fordeler

  • 01 Dokumentasjon for alle SiOO:X trebeskyttelsesvæsker
  • 02 Kvantifiserbare verdier for ditt byggeprosjekt
  • 03 Lavere klimaavtrykk sammenlignet med andre trebeskyttelsesmidler

Last ned dokumentasjon

SiOO:X  Trebeskyttelse har laget EPD-er for alle produkter innenfor SiOO:X trebeskyttelsessystemet. Dokumentene etablerer vårt miljø- og klimafotavtrykk med sammenlignbare verdier, noe som kreves i stadig flere byggeprosjekter.

 

 

En EPD er en byggevares miljødeklarasjon som er utført i henhold til internasjonale standarder og sertifisert i 2 trinn av en uavhengig tredjepart. EPD-dokumenter er nå tilgjengelige for alle SiOO:X – væsker som brukes industrielt og i forbrukermarkedet og er fritt tilgjengelige for nedlasting og gjennomgang.

En ny milepæl i vårt miljøarbeid

EPD-dokumentasjon er interessant fra et klimasynspunkt er den såkalte Global Warming Potential (GWP) Impact, som er rapportert i dokumentasjonen. Sammenligninger med andre trebeskyttelsesprodukter indikerer at SiOO:X-produktene har lavere GWP-påvirkning. Ettersom klimaendringer er vår tids største utfordring, er GWP-vurderinger i ferd med å bli en nødvendighet i byggeprosjekter og i valg av materialer, nå og i fremtiden.

 

Vår filosofi er å designe, produsere og levere produkter som er snille mot miljøet, og vår patenterte silisiumteknologi fremmer byggeprosjekter med tre som fornybart materiale. Med de kvantifiserbare verdiene til EPD-ene har SiOO:X også nye muligheter til å utvikle sitt eget miljøarbeid. Så i forkant av sertifiseringsprosessen har vi allerede implementert resirkulert plast i emballasjen vår, og valgt kortere transportveier for våre råvarer.

 

Selve produktene er «designed by nature» og består kun av silisium, kalium og vann, noe som favoriserer miljøvurderingen. Egen produksjon i vårt hovedkontor er en annen fordel, da vi er uavhengige av andre produsenter for våre væsker. Parametere som ytterligere påvirker miljøavtrykket er energibruk og vannforbruk. Her kan vi alle bidra, og vi følger kontinuerlig den teknologiske utviklingen for å kunne velge den smarteste og mest miljøvennlige energitypen til SiOO:X sin produksjon, også i fremtiden.

Vennligst velg proff eller forbruker
Pro For bedrifter og arkitekter (Siden er på engelsk)
Forbruker For alle