Tester og bevis for SiOO:X

Slik ble effekten og holdbarheten testet

I motsetning til konvensjonelle trebeskyttelsesmidler inneholder SiOO: X ingen miljøgifter (biocider). I stedet forhindrer en mekanisk virkemåte at mikroorganismer kommer inn i treverket og forårsaker skade. SiOO: X Trebeskyttelse og SiOO: X Overflatebeskyttelse har sammen den unike egenskapen at de åpner opp treverket og går dypt inn i det, der de over tid modnes og danner trebeskyttende og forsterkende Kiselkrystallinske strukturer. I reaksjon med fuktighet og karbondioksid bygger SiOO: Xs patenterte formel opp et Kiselskjold i treverket som mineraliserer treverket og beskytter det i lang tid. Hvor godt dette «Kiselskjoldet» fungerer mot en rekke vanlige råtesopp (såkalte basidiomycetes) har blitt testet omfattende i henhold til europeiske og svenske standarder og i nært samarbeid med forskjellige svenske forskningsinstitutter som RISE. Resultatet er revolusjonerende positivt.

 

Effektene og holdbarheten til tre behandlet med SiOO: X er godt dokumentert. SiOO: X har oppnådd meget gode resultater i den aksepterte industritesten EN 113 (“råtebeskyttelsestest”) etter aldringsprosedyren EN 84 ble først utført. Begge EN-testene er inkludert i en pakke som er gyldig som en svensk og internasjonal standard for å bestemme den forebyggende beskyttende effekten av trebeskyttelsesmidler mot råte sopp.

 

EN 84 er en test som simulerer aldring på treverket ved å la det behandlede treverket gå gjennom en spesifikk prosedyre hvor det vekselvis er helt nedsenket og får tørke. På denne måten kan noe av trebeskyttelsesmidlet utvaskes, noe som resulterer i lavere beskyttelse for det testede treverket. Dette vil simulere aldring over mange år i våte miljøer. Testen ble opprinnelig laget for konvensjonelle kobberbaserte trebeskyttelsesmidler med biocider.Et effektivt trebeskyttelsesmiddel blir utvasket i mindre grad og beholder derfor den beskyttende effekten over lengre tid. SiOO: X med Kisel krystallinsk struktur uten miljøgifter (biocider) viser seg å motstå vannbelastning på en veldig god måte, og gir veldig god trebeskyttelse.

 

Etter utvaskingstesten gjennomgår treverket den supplerende testen EN 113, der den beskyttende effekten mot forskjellige råte sopp måles. EN 113 antar at treverket er utsatt for et fullstendig soppangrep. SiOO: X-behandlede og ubehandlede treprøver ble utsatt for en hvit råte sopp (Trametes versicolor) og to brune råte sopp (Gloephyllum trabeum og Poria placenta). Alle tre artene er vanlige og forårsaker råte i tre. Forskjellen mellom dem er at den hvite råte soppen lever i bakken mens den brune råte soppen også trives og forårsaker skade over bakken.

tester_och_bevis_05

Den brune trebiten er SiOO:X behandlet. Den “gule” biten er ubehandlet tre (som er dekket av muggsopp med hyfer i bunn)

 

Resultatet er synlig med det blotte øye: Det SiOO: X -behandlet trestykke tåler soppangrepet, mens det ubehandlede trestykket er gjengrodd med råte sopp. Men selv tallene taler for SiOO: X: For å bestå testene EN 84 og EN 113, må det behandlede testtreet ikke miste mer enn 3% av vekten i løpet av testperioden. Vekttapet skyldes at råte-soppene bryter ned trestoffer og konsumerer dem som næringsstoffer.

 

Resultatene viser at SiOO: X-behandlede prøver var meget godt rustet mot råte sopp. Vekttapet var mindre enn 3% for sopp som ble funnet over bakken, såkalt brun råte (sammenlignet med ubehandlede treprøver som mistet mellom 25 og 40% av vekten).

 

De gode resultatene i denne råte-testen EN 113 sammen med resultatene fra andre tester, vurderinger og praktisk erfaring gjør at produktene kvalifiserer for bruk for beskyttelse av tre over bakken i samsvar med standarden EN 335-2. Du bør deretter følge instruksjonene som følger med produktene.

 

EN 335-2 gjelder som europeisk standard og gir anbefalinger om trevirke og treprodukter som skal brukes innendørs, utendørs, i bakkemiljøet eller i marine miljøer. SiOO: X er i henhold til standard EN335-2 godkjent for bruk over bakken, dvs. hovedsakelig utendørs også værutsatte områder.

 

(Resultatene ble presentert i Swedac Ackreditering og blir en del av et omfattende forskningsprosjekt med arbeidstittelen “Sioo trebeskyttelse – Et miljøvennlig og bærekraftig trebeskyttelse”. Forskningen gjøres i samarbeid med Vinnova i Sverige.)

 

 

SP-RISE tester mot muggangrep

For å vurdere SiOO: X-motstand mot mugg og råte sopp gjennomfører vi jevnlige tester i samarbeid med RISE, Sveriges forskningsinstitutt og innovasjons partnere for næringsliv, akademi og offentlig sektor. I en laboratorietest ble SiOO: X-behandlede treprøver utsatt for mugg-sporer i henhold til ASTM D3273, en veletablert metode for mugg vekst.

 

Resultatene viser en reduksjon av muggvekst gjennom SiOO: X-behandlingen. Den sterkeste reduksjonen av muggvekst ble oppnådd for lerk og gran, men også for den delikate furuflisen var reduksjonen betydelig.

 

Det ble også funnet at SiOO: X, når den påføres riktig, fører til at mikroorganismer får dårlig feste til den behandlede treoverflaten. Det avhenger av SiOO: Xs mekaniske virkemåte uten miljøgifter (biocider) kan effektiv trebeskyttelse oppnås gjennom kiselbehandlingen.

 

Samarbeidet med RISE slutter ikke der: SiOO: X er en del av et “RISE testområde for tre i et utemiljø” som evaluerer holdbarheten til trebaserte materialer og overflatebehandlinger for primært utendørs bruk.

tester_och_bevis_06

RISE testområder for trevirke

 

RISE er Sveriges forskningsinstitutt og innovasjonspartner for næringsliv, akademia og offentlig sektor. RISE er et uavhengig, statlig forskningsinstitutt som tilbyr unik kompetanse og rundt 100 test- og demonstrasjonsmiljøer for fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester.

 

Resultater og vurderinger tilsvarer Sioo Wood Protection kjente kunnskap fra september 2019. Endringer og tillegg kan forekomme.

 

 

 

Les andre artikler

Bærekraft

Hva sier professoren?

Portrait

Møt grunnleggeren av Sioo

Bærekraft

Patentert kiselformel

Vennligst velg proff eller forbruker
Pro For bedrifter og arkitekter (Siden er på engelsk)
Forbruker For alle