Spela film

Framtidens städer bygger på trä

Den främsta anledningen är kopplat till klimatet, eftersom trä är ett hållbart byggmaterial som lagrar koldioxid och är ett kretsloppsanpassat byggmaterial som kan återanvändas i nya konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning.

 

Vi har ett gemensamt ansvar att hitta lösningen för skapa en mer hållbar värld med insikten att  vi behöver sätta en ny standard för byggnation med bakgrund i att cement- och stålindustrin står för 8 % av de globala koldioxidutsläppen. 

 

Sioo:x ska vara en drivande kraft för att skapa förändring och vill tillsammans med innovativa arkitektkontor och byggföretag möjliggöra för ett hållbart byggande med en god arkitektonisk nivå. 

Banbrytande arkitektur i trä 

God arkitektur i trä med hög kvalitet är vad Sioo Wood Protection vill bidra till. Därför har vi stort fokus på att skapa ett träskydd som ger arkitekter kreativ frihet i skapandeprocessen för att uppnå den arkitektoniska visionen. Det gäller oavsett om det avser världens högsta skyskrapa i trä eller om det avser att bygga kostnadseffektiva mindre trähus i delar av världen där de ekonomiska förutsättningarna är hårt begränsade. 

 

Sioo:x träskydd kan i princip appliceras på samtliga träslag och träbyggnadstekniker och utgör ett effektivt multiskydd mot samtliga klimat och väderlekar. Tack vare att Sioo:x har ett dynamiskt multiskydd finns Sioo:x-behandlade trähus och konstruktioner inom samtliga världsdelar. Vi har djup kunskap för vilka träslag som lämpar sig bäst för olika klimat. Inom norden är granpanel vanligt förekommande, för Centraleuropa är det Douglasgran och i Nord Amerika används i hög utsträckning cederträ och gran eller fur. 

Earth Tones

Sioo:x träskyddande panelfärger bygger på samma patenterade teknik som stärker och förlänger träets livslängd. Panelfärgerna utgör en gråskala i sex nyanser från vitgrå till svartgrå. 
 • {{color.color_name}}

Ett patenterat multiskydd 

Ett patenterat multiskydd 

För att möjliggöra en hållbar byggnation i trä krävs ett effektivt träskydd med lång hållbarhet, samtidigt som det i så stor utsträckning som möjligt ska vara underhållsfritt. Sioo Wood Protection har utvecklat ett patenterat träskydd med utgångspunkt från detta, utifrån ett globalt perspektiv. Sioo:x träskydd är ett effektivt...
För att möjliggöra en hållbar byggnation i trä krävs ett effektivt träskydd med lång hållbarhet, samtidigt som det i så stor utsträckning som möjligt ska vara underhållsfritt. Sioo Wood Protection har utvecklat ett patenterat träskydd med utgångspunkt från detta, utifrån ett globalt perspektiv. Sioo:x träskydd är ett effektivt multiskydd mot naturens krafter oavsett klimat.

Beroende på var i världen träbyggnationerna uppförs finns varierande utmaningar och därför har stor vikt lagts vid forskning och utveckling för att vara en ledande aktör som bottnar i evidens med tester och bevis för att kunna rekommendera och guida både arkitekter och byggbolag i deras val av träkonstruktioner och val av träslag.

Sioo:x består i grunden av unik kombination av kisel & kalium.

Två naturliga ämnen som finns runt om oss, och som tillsammans bildar ett naturligt mulitskydd som efterliknar naturens eget träskydd.

 

Sioo:x skyddar mot*:

 • Sol och UV strålning
 • Regn, frost och snö
 • Röta
 • Alger och mögel
 • Termiter och skadeinsekter
 • Eld

 

*Sioo:x – Se Tester och bevis för att få fullständig information för vad som gäller för olika träslag och behandlingar.

 Forskning och utveckling 

 • Sioo Wood Protection ingår i Horizon 2020, det största forsknings- och innovationsprogrammet inom EU.
 • Den svenska innovationsmyndigheten Vinnova har finansierat ett flertal forskningsprojekt som har lagt grunden för vår utveckling.
 • Vi är en del av FSC och PEFC som verkar för ett hållbart, miljöanpassat skogsbruk.
 • Sioo:x-förstärkt trä och träskydd bidrar till att byggnader lever upp till en del av de krav som ställs på miljöbyggen och Svanen-certifierade byggprojekt. 

Beställ träprover

Utforska Sioo:x kiselteknologi på nära håll. För registrerade företag, ej privatpersoner. Beställ kostnadsfritt träprover här.
Beställ prover
Du måste fylla i alla fält markerade med * Tack, vi skickar snart dina prover.