Lang – SV

Premium trä- och ytskydd Panel
Steg 1 & 2

Passar till:

Gammalt och nytt trä, obehandlat och tryckimpregnerat virke. Fasader, staket och vertikala ytor som finsågats (men ej hyvlats).

Resultat:

Stärker träpaneler på djupet och ger en ren, len och silvergrå yta.

Livslängd:

Upp till 15 år

Premium Träskydd Panel och Premium Ytskydd Panel stärker träpanelen på ditt hus och ger den en silvergrå lyster. Produkterna har använts i ett flertal...

Premium Träskydd Panel och Premium Ytskydd Panel stärker träpanelen på ditt hus och ger den en silvergrå lyster. Produkterna har använts i ett flertal omtalade arkitektritade hus världen över.

 

Egenskaper

  • Lätt att hålla ren
  • Smuts- och vattenavvisande
  • UV-skyddande
  • Minskar uppkomst av mögelsporer samt skyddar mot lätt röta*
  • Färre sprickor och stickor

*Se sioox.se om Tester och bevis, Håll­barhet på olika träslag samt specialartiklar. Livslängden upp till 15 år gäller för steg 1 – Träskydd Panel. En andra påföring av Ytskyddet kan behöva läggas på efter ca 4–7 år. Kiselsköld som integreras i träet, stärker och skyddar fysikaliskt. Mögel minskar med variation över säsong och tid. Skyddar mot lätt röta.

 

Förbrukning

Premium Träskydd Panel: På obehandlad, finsågad panel räcker 1 liter till ca 3 – 4 kvm till två strykningar. Äldre trä och torrt trä drar mer.

Premium Ytskydd Panel: 1 liter drar ca ca 8 –10 kvm per strykning på rekommenderade träytor.

Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur.

 

Kostnad

Den största investeringen gör man under det första året. Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering, bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad på ca 15 kr/kvm per år under en femtonårsperiod. Variationer beroende på förhållanden förekommer.

 

Innehåll

Kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark, utan biocider, enligt EN 335-2.

 

Skötsel, underhåll och skador


Först efter 4–7 år, eller vid behov, behöver du ytbehandla panelen på nytt. Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

• Torrborsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
• Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen.
• Ev påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri. Följ Jape:s instruktioner men tvätta INTE bort utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att Jape Prickfri kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Först efter 4–7 år behöver du ytbehandla panelen på nytt. Rengör med SiOO:X Undershållstvätt alltefter behov, eventuella ojämnheter i färgnyansen kan därmed justeras.
• Efter ca 15 år rengörs ytan med SiOO:X Förtvätt och behandlingen görs om.
Mindre repor behandlas med Premium Ytskydd Panel. Vid större skador används Premium Träskydd Panel samt Premium Ytskydd Panel.

Q.

{{faq.question}}

Spela film

A.

Spela film