NYHET: SiOO:X Naturfärg

Vattnets Hus i Ängelholm behandlad med SiOO:X Naturfärg. Vitgrå.

Sjöhuset i Nacka. SiOO:X Naturfärg. Vitgrå.

Hus i Grebbestad. SiOO:X Naturfärg. Mellangrå.

SiOO:X Naturfärg i 6 nyanser!

Succén med vårt kiselbaserade träskydd går vidare. Sioo Wood Protection AB lanserar nu ”SiOO:X Naturfärg” i 6 nyanser! ”Naturfärger” breddar paletten och ger helt nya möjligheter till individuell färgsättning på panelytor utomhus. Samtidigt förbättras de träskyddande egenskaperna som ett resultat av kontinuerlig produktutveckling.

Med SiOO:X Naturfärg får din fasad direkt en naturgrå vacker yta samtidigt som de träskyddande egenskaperna förbättras. Finns i sex grå nyanser i skalan vitt till svart.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Kan användas på obehandlat virke, både gammalt och nytt trä.
 • Gäller finsågad panel. Stående montering rekommenderas. Hyvlade ytor måste ruggas upp med 60 slippapper och ska helst vara på mer skyddade väggar med takutsprång.
 • Fungerar även på undertak, skärmar, staket och trädgårdsmöbler.

FRÄMSTA FÖRDELARNA:

 • Upp till 15 års hållbarhet (gäller träskyddet)
 • Naturlig träyta i 6 grå nyanser från vitt till svart
 • Miljövänlig och fossilfri.
 • Stärker träet, skyddar mot lätt röta, reducerar sprickbildning och förlänger livslängden

ANDRA FÖRDELAR

 • Produkttekniken är testad mot röta och rekommenderas för användning ovan mark enligt EN 335-2
 • Smuts- och vattenavvisande
 • Stärker träet, reducerar sprickbildning och förlänger livslängden
 • Diffusionsöppen (träet andas)
 • Skyddar mot nedbrytande UV-strålning
 • Flagnar och krackelerar inte
 • Lång hållbarhet vilket ger god ekonomi
 • Ger ett långvarigt skydd genom en unik patenterad kisel-kalium formel
 • Svensk teknik och produktion
 • Erbjuder anpassade lösningar i samverkan med stort nätverk av specialister

ÅTGÅNGSTABELL

FÖR APPLICERING, se Premium Träskydd Panel

Designed by Nature

SiOO:X träskyddsprodukter är vattenbaserade och miljövänliga med en världsunik, patenterad formel baserad på kisel och kalium. Produkterna har den unika egenskapen att öppna upp och tränga djupt in i träet. När träskyddsformeln mognar med tiden bildas träskyddande kiselkristallina strukturer som en fysisk barriär mot mikroorganismer.

Vi forskar och utvecklar kontinuerlig för att skydda, dra nytta av och verka i samklang med naturens krafter. Vi kallar det Designed by Nature.

NYHET SIOO:X TRÄSKYDD NATURFÄRG