SiOO:X Träskyddande Panelfärger

Vattnets Hus i Ängelholm behandlad med SiOO:X Träskyddande Panelfärger. Ljusgrå.

Sjöhuset i Nacka. SiOO:X Träskyddande Panelfärger. Vitgrå.

Hus i Grebbestad. SiOO:X Träskyddande Panelfärger. Mellangrå.

SiOO:X Träskyddande Panelfärger i 6 nyanser!

Succén med vårt kiselbaserade träskydd går vidare. Sioo Wood Protection AB lanserar till säsongen 2019 ”SiOO:X Träskyddande Panelfärger” i 6 nyanser! ”Panelfärger” breddar paletten och ger helt nya möjligheter till individuell färgsättning på panelytor utomhus. Samtidigt bibehålls de träskyddande egenskaperna som ett resultat av kontinuerlig produktutveckling.

Med SiOO:X Träskyddande Panelfärger får din fasad direkt en sober matt yta samtidigt som de träskyddande egenskaperna bibehålls. Finns i sex grå nyanser i skalan vitt till svart.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Kan användas på obehandlat virke, både gammalt och nytt trä.
 • Gäller finsågad panel. Stående montering rekommenderas. Hyvlade ytor måste ruggas upp med 60 slippapper och ska helst vara på mer skyddade väggar med takutsprång.
 • Fungerar även på undertak, skärmar, staket och trädgårdsmöbler.

FRÄMSTA FÖRDELARNA:

 • Upp till 15 års livslängd *   
 • Sober matt yta, där träets ådring och karaktär syns
 • 6 moderna grå nyanser från vitt till svart
 • Miljöanpassat träskydd med mineraler och ämnen från växtriket som kisel, kalium, växtdelar och vatten.
 • Stärker träet, skyddar mot lätt röta, reducerar sprickbildning och förlänger livslängden

ANDRA FÖRDELAR

 • Reducerar mögel och skyddar mot lätt röta (Produkttekniken är testad mot röta för användning ovan mark enligt EN 335-2. Röttest EN 113 har genomförts efter föråldringsförfarande EN 84) **
 • Smuts- och vattenavvisande
 • Stärker träet och ger därmed längre livslängdt samt färre sprickor och stickor
 • SiOO:X kiselteknik gör att ytan inte flagnar och krackelerar.
 • Diffusionsöppen (träet andas)
 • Lätt att hålla rent
 • Kiselstruktur och pigment ger ett UV-skydd***
 • Lång livslängd, vilket ger god ekonomi. Se räkneexempel på Vanliga frågor på hemsidan.
 • Ger ett långvarigt skydd genom en unik patenterad kisel-kalium formel
 • Svensk patenterad teknik och produktion
 • Erbjuder anpassade lösningar i samverkan med ett stort nätverk av specialister

* Gäller träskyddet. Andra påföringen av Ytskyddet kan behöva läggas på efter 4–7 år.
** Hänvisning till SP/Rice samt Produktteknik och Erfarenheter, tester och bevis.
*** Se Produktteknik samt Erfarenheter, tester och bevis.

ÅTGÅNGSTABELL

FÖR APPLICERING, se Premium Träskydd Panel

Designed by Nature

SiOO:X träskyddsprodukter är vattenbaserade och miljöabpassade med en unik, patenterad formel baserad på kisel och kalium. Produkterna har den unika egenskapen att öppna upp och tränga djupt in i träet. När träskyddsformeln mognar med tiden bildas träskyddande kiselkristallina strukturer som en fysisk barriär mot mikroorganismer.

Vi forskar och utvecklar kontinuerlig för att skydda, dra nytta av och verka i samklang med naturens krafter. Vi kallar det Designed by Nature.