Den andra generationen är här!

SiOO:X lanserar nu Premium Träskydd och Ytskydd

Välkommen till SiOO:X– Nytt namn, nya förbättrade produkter, ny marknadskommunikation med ny hemsida! Dessutom fler nya samarbetspartners och säljkanaler. Med andra ord har vi nu, fr o m 2016, en ny utbyggt plattform för att ta nästa steg i utvecklingen. Allt för att ge dig som kund bästa möjliga träskyddsprodukt och service.

SiOO:X lanserar nu andra generationens kraftigt förbättrade produkter. Vårt ledande forskningsteam har utvecklat nya tekniker som gör att de utvecklade produkterna tränger in ännu lättare i träet. Det ger fördelen att skyddsvätskan går in djupare, i större mängd samt förenas och fixeras bättre i träet. Resultatet innebär att skyddet blir ännu effektivare och håller längre. Man kan därmed behandla i princip alla träslag som används till trallvirke och till trä på altaner, med en och samma produkt. Ytskydden har kunnat göras ännu mer hållbara. Fördelen blir bl. a. att ytan står torrare över längre tid, samtidigt som den fortfarande är öppen och kan andas (diffussionsöppen). Ytskydden håller sig därmed ännu renare över längre perioder, skyddar bättre och blir mer slitstark.

SiOO:X inför tre produktlinjer som är anpassade efter användningsområdena, Altan, Panel och Marin. Produkternas innehåll och informationsmaterial kan därigenom utformas särskilt efter de olika förutsättningar som användningsområdena har.

Vi är stolta över att ha världsledande forskare, institut och företag med i vårt FoU-team. Arbetet har bedrivits under många år, stöds av bl a Vinnova och har resulterat i att ett redan bra patentskydd har förbättrats väsentligt.