Snabbguide – hur du applicerar träskyddet

Filmen visar i huvudsak hur du behandlar din altan.

Handledning för Premium Trä- och Ytskydd Altan, Panel och Marin

PREMIUM TRÄSKYDD/YTSKYDD ALTAN

Så här får du en silvergrå, len och hållbar altan i upp till 12 år (Gäller på tryckimpregnerat trä).

FÖRBEREDELSER:
Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar. Använd För­tvätt:X för att avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Spola av med vatten och låt altanen torka ordentligt. Använd gärna handskar och skydds­glasögon.

ATT TÄNKA PÅ:
Altanen behöver vara torr. Nytt tryck­impregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under + 6 °C, i varm sommarsol eller vid risk för regn. Dela gärna upp behandlingen i mindre sektioner och gör alla tre steg samma dag. T ex 30–50 kvm. Torka bort spill med blöt trasa. SKAKAS. OMRÖRES UNDER BEHANDLING. SiOO:X håll­barhet beror på träslag och exponering *. Färdig yta hanteras varsamt när den är blöt.

LÄMPLIG ALTAN-KONSTRUKTION
Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad dvs: Att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger väl ovan mark (minst 40 cm), att regnvattnet dräneras av effektivt. Att tillräckligt stort avstånd finns mellan trall­brädor så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fukt­av­visning, lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. För en väl fungerande konstruktion av altan hän­visas till byggbeskrivningar.se och byggaute.nu.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
På i princip alla trallvirken lämpliga utomhus, både gammalt och nytt trä. Även på tidigare oljade/målade ytor efter ordentlig rengöring. Lämplig på trall­virke *, bryggor, skärmar och utemöbler* m.m. Tryckimpregnerat ger längst livslängd. På verti­kala ytor används vårt panel­sortiment för bästa resultat.

LÄMPLIGT TRALLVIRKE:
Tryckimpregnerad furu, sibirisk lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek, ceder. Olika träslag har olika egenskaper, absorberar olika och livslängden varierar med vilket naturligt rötskydd det har. SiOO:X träskydd tränger i princip in i alla träslag, förenas med och stärker träytan, vilket förbättrar rötskyddet väsentligt. Utöver träslag och SiOO:X-skydd, så beror träets livslängd på trä­konstruktion, underhåll och utsatthet (väderpåverkan).

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN (GÖRS BARA 1:A SÄSONGEN):
Lägg på Premium Träskydd Altan med spruta/pensel/terassdyna, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 tim. Lägg på ett andra lager träskydd och låt torka i minst 4 tim. Lägg rikligt med Träskydd och Ytskydd på ändträet. Särskilt viktigt på ej tryckimpregnerat trä. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD ALTAN, 1:A SÄSONGEN: Påför Premium Ytskydd Altan med spruta/pensel/terassdyna. Låt vätskan tränga in någon minut och stryk ut väl. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD ALTAN, 2:A SÄSONGEN:
Efter ca 12–18 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket förseglar ytan så den håller i många år framöver. Tvätta rent med SiOO:X Underhålls­tvätt innan applicering. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. Ytterligare någon strykning med Ytskyddet kan behövas efter några år. På särskilt utsatta lägen behöver man lägga på träskydd/ytskydd fler gånger under ytans livslängd. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

ÅTGÅNG – ALTAN

UTRUSTNING:
Kärl, borste, spruta/pensel/terassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Utrustningen rengöres med vatten.

PROCESSEN:
Först är ytan gulbrun och lite flammig. Den ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en silvergrå färg efter 2–6 veckor. Ytan ljusnar vackert när kislet härdar *. Processen tar ca 1 år för horisontellt trä på t ex altan. Träytan mörknar sedan något med tiden *.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL och SKADOR:
Påväxt kan uppkomma. Torrborsta bort smuts, mögel och ytliknande ludd med en tät, medelhård borste. Håll ytan ren med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter. Jape Prick-Fri kan användas. Produkter med pH 3 – 8 sliter mindre på ytskyddet. Vid svårare påväxt/skador använd Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses även Ytskyddet upp. Komplettera med mer (Träskydd och/eller Ytskydd). Se Skötsel & Underhåll på sioox.se.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

*Se sioox.se om Tester och bevis, Håll­barhet på olika träslag samt specialartiklar.


PREMIUM TRÄSKYDD PANEL

Så här får du en silvergrå och hållbar panel i upp till 15 år:

FÖRBEREDELSER:
Premium Träskydd Panel ska appliceras på en helt ren och torr träyta. Rengör panelen noga med SiOO:X Förtvätt:X för att avlägsna färgrester och smuts. Eventuella rester av olja eller färg tvättas eller slipas bort. Spola av med vatten och låt panelen torka ordentligt. Täck över föremål som är känsliga för stänk, samt glas, aluminium, sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Träskyddet kan lakas ur en del vid kraftigt regn under de första 2–4 månaderna. Om det t ex rinner ner från en handledare på ett staket med glas, så kan det missfärgas. Täck därför sådana ytor under den första tiden.

ATT TÄNKA PÅ:
Använd finsågat trä med grövre ytstruktur. Panelen måste vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet. Behandla ej i varmt solsken eller vid risk för regn. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort ev spill med blöt trasa. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

LÄMPLIGT PANELVIRKE:
Finsågat, stående trä. Stående panel är torrare, renare och mer hållbar än liggande panel. Finsågat trä absorberar träskyddsprodukterna betydligt bättre än hyvlat trä och är därför att rekommendera. Glöm ej att behandla ändträ och skarvar. SiOO:X träskydd tränger i princip in i alla träslag, förenas med och stärker träytan, vilket förbättrar rötskyddet väsentligt.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD PANEL, 1:A SÄSONGEN GRUNDBEHANDLING:
Applicera rikligt med Träskydd Panel på torr yta, stryk ut väl med bred pensel eller spruta, låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2 h. Applicera ytterligare ett lager Träskydd Panel, låt torka i minst 4 h. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träetOBS: Skakas. Omröres under behandling.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD PANEL, 1:A SÄSONGEN:
När 2:a strykningen Premium Träskydd Panel torkat i minst 4 h appliceras Premium Ytskydd Panel med bred pensel eller spruta, stryk ut väl, låt ytan torka i minst 2 h. Panelen är torr efter ca en timme. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD PANEL PÅFÖLJANDE STRYKNING:
Premium Ytskydd Panel appliceras eventuellt en andra gång efter ca 4–7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Ytskyddet enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Premium Träskydd Panel på särskilt utsatta ställen. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

ÅTGÅNG – PANEL

UTRUSTNING:
Kärl, pensel, färgspruta/pensel, täckmaterial, borste och trasa. Pensel rengörs med vatten. Använd skyddshandskar.

PROCESSEN:
Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite flammigt. Härdnings- och blekningsprocessen startar vid kontakt med vatten och efter 6–12 månader börjar din panel får en jämn och fin silvergrå färg. Processen fortsätter sedan upp till 3 år.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH SKADOR:
Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen. Håll ytan ren med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter. Jape Prick-Fri kan användas. Produkter med pH 3 – 8 sliter mindre på ytskyddet. Vid svårare påväxt eller skador använd Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses även Ytskyddet upp. Komplettera därför med mer (Träskydd och/eller Ytskydd). Se Skötsel & Underhåll på sioox.se.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.


PREMIUM TRÄSKYDD MARIN

Så här får du en silvergrå, len och hållbar teakyta i upp till 8 år:

FÖRBEREDELSER:
Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

ATT TÄNKA PÅ:
Däcket måste vara torrt. Temperaturen får inte vara under + 6 °C under behandlingen. Undvik att behandla teaken i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort eventuellt spill med en blöt trasa.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD MARIN – 1:A SÄSONGEN GRUNDBEHANDLING
Lägg på rikligt med Premium Träskydd Marin, stryk ut det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD MARIN, 1:A SÄSONGEN:
Lägg på Premium Ytskydd Marin, var noggrann med att täcka hela ytan och låt medlet tränga in i ytan cirka 3–5 minuter. Torka av eventuellt överskott med en trasa. Efter cirka 1 timme är däcket torrt och du kan gå på det. OBS: Skakas. Omröres under behandling.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD MARIN, 2:A SÄSONGEN:
Efter 12–18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas ytterligare en gång. Tvätta först ytan med vår Underhållstvätt och upprepa sedan strykningen från första säsongen (se ovan). OBS: Skakas. Omröres under behandling.

UTRUSTNING:
Kärl, terrassborste, pensel/terrassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Teaken är till en början gulbrun och lite flammigt, men ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en jämn och silvergrå färg efter 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH SKADOR:
Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen. Håll ytan ren med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter. Jape Prick-Fri kan användas. Produkter med pH 3 – 8 sliter mindre på ytskyddet. Vid svårare påväxt eller skador använd Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses även Ytskyddet upp. Komplettera därför med mer (Träskydd och/eller Ytskydd). Se Skötsel & Underhåll på sioox.se.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet och upp till 2 år för Ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.