SÅ HÄR GÖR DU

PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN

Så här får du en silvergrå, len och hållbar altan i upp till 12 år:

FÖRBEREDELSER:
Premium Träskydd Altan ska appliceras på en helt ren träyta. Rengör ytan med vår Förtvätt:x och avlägsna olja, färg, alger och svarta partier. Slipa bort ev kvarvarande rester. Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, aluminium, sten och plattor m.m.). Använd handskar och skyddsglasögon. Nytt tryckimpregnerat virke bör torka i minst 6 veckor innan det behandlas med Premium Träskydd Altan.

ATT TÄNKA PÅ:
Undvik regn tills alla lager har torkat. Undvik påstrykning vid stark sol, då det torkar för fort. Lägsta temperatur +6°C. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort eventuellt spill med blöt trasa. Se mer info på sioox.se. SiOO:X hållbarhet beror också på träslag och exponering.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN (GÖRS BARA 1:A SÄSONGEN):
Applicera Premium Träskydd Altan på torr yta, stryk ut med bred pensel, låt torka i minst 2 h. Applicera ytterligare ett lager Premium Träskydd Altan, låt torka i minst 4 h. Särskilt viktigt att lägga rikligt på ändträet för att försegla det.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD ALTAN, 1:A SÄSONGEN:
Lägg på rikligt med Premium Ytskydd Altan och låt dra i cirka 3 minuter, arbeta sedan in Ytskyddet med penseln tills träet är mättat. Ytan kan användas när den är helt torr, efter ca 30 –60 minuter.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD ALTAN, 2:A SÄSONGEN:
Premium Ytskydd Altan läggs på ytterligare en gång efter 10 –14 månader. Rengör ytan varsamt med Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka. Applicera Premium Ytskydd Altan enligt instruktionen för 1:a säsongen. Produkten är en slityta och kan behöva läggas på några gånger till under systemets livslängd.

UTRUSTNING:
Hink och bred pensel. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Altanen är till en början gulbrun och lite flammig, men ljusnar vid kontakt med vatten och börjar få en silvergrå färg efter ca 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:
Håll ytan ren för bästa funktion. Smuts, nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan som alltid förekomma ute. Särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på särskilt utsatta ställen. Där kan man behöva lägga på ytterligare med träskydd och ytskydd.
• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
• Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Vi avråder från rengöring med Såpa-baserade produkter.
• Förtvätt:x rengör effektivt vid svårare påväxt eller skador. Då löses även ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan även åtgärdas med andra anti alg- och mögelprodukter. Använd produkter med lägre än pH 8 som sliter mindre på ytskyddet.

ÖVERBLIVET MEDEL:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet upp till 2 år för Ytskyddet. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

RENGÖRING:
Görs med vår Underhållstvätt (eller utspätt diskmedel) vid behov för att avlägsna smuts och ytlig påväxt av alger (som kan förekomma på skuggiga, fuktiga partier av altanen). Använd inte högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på altanen.

SKADOR:
Mindre skador kan behandlas med Premium Ytskydd Altan. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Altan och därefter Premium Ytskydd Altan.


PREMIUM TRÄSKYDD PANEL

Så här får du en silvergrå, len och hållbar panel i upp till 15 år:

FÖRBEREDELSER:
Premium Träskydd Panel ska appliceras på en helt ren träyta. Rengör ytan med vår Förtvätt:x och avlägsna olja, färg, alger och svarta partier. Slipa bort ev kvarvarande rester. Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, aluminium, sten och plattor m.m.). Använd handskar och skyddsglasögon. Nytt tryckimpregnerat virke bör torka i minst 6 veckor innan det behandlas med Premium Träskydd Panel.

ATT TÄNKA PÅ:
Vi rekommenderar att använda finsågat trä med grövre ytstruktur. Produkten finns även pigmenterad, som beställningsvara. Undvik regn tills alla lager har torkat. Undvik påstrykning vid stark sol, då det torkar för fort. Lägsta temperatur +6°C. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort ev spill med blöt trasa.

Glöm ej att behandla ändträ och skarvar. Stående träytor är renare och mer hållbarare än liggande (horisontella) ytor, då de håller sig torrare.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD PANEL (GÖRS BARA 1:A SÄSONGEN):
Applicera Träskydd Panel på torr yta, stryk ut med bred pensel eller spruta, låt torka i minst 2 h. Applicera ytterligare ett lager Träskydd Panel, låt torka i minst 4 h.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD PANEL, 1:A SÄSONGEN:
När 2:a strykningen Premium Träskydd Panel torkat i minst 4 h appliceras Premium Ytskydd Panel med bred pensel eller spruta, låt ytan torka i minst 2 h.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD PANEL PÅFÖLJANDE STRYKNING:
Premium Ytskydd Panel appliceras andra gången efter ca 4–6 år, se mer info på sioox.se. Ytan rengörs varsamt med Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Premium Ytskydd Panel enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Träskydd panel på särskilt utsatta ställen.

UTRUSTNING:
Hink och bred pensel. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Panelen är till en början gulbrun och ljusnar vid kontakt med fukt. Efter ca 1 –2 år blir ytan vitgrå, för att efter ytterligare några år mörkna och bli vackert silvergrå.

ÖVERBLIVET MEDEL:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet upp till 2 år för Ytskyddet. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:
Håll ytan ren för bästa funktion. Smuts, nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan som alltid förekomma ute. Särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på särskilt utsatta ställen. Där kan man behöva lägga på ytterligare med träskydd och ytskydd.
• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
• Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Vi avråder från rengöring med Såpa-baserade produkter.
• Förtvätt:x rengör effektivt vid svårare påväxt eller skador. Då löses även ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan även åtgärdas med andra anti alg- och mögelprodukter. Använd produkter med lägre än pH 8 som sliter mindre på ytskyddet.


PREMIUM TRÄSKYDD MARIN

Så här får du en silvergrå, len och hållbar teakyta i upp till 8 år:

FÖRBEREDELSER:
Premium Träskydd Marin ska appliceras på en helt ren träyta. Rengör ytan med vår Förtvätt:x och avlägsna olja, färg, alger och svarta partier. Slipa bort ev kvarvarande rester. Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, aluminium, sten och plattor m.m.). Använd handskar och skyddsglasögon

ATT TÄNKA PÅ:
Undvik regn. Undvik påstrykning vid stark sol, då det torkar för fort. Lägsta temperatur +6°C. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort spill med blöt trasa. SiOO:X-ytan används varsamt när den är blöt.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD MARIN
Applicera Premium Träskydd Marin med pensel på torr yta, låt torka i minst 4 h. Applicera ytterligare ett lager Premium Träskydd Marin med pensel och låt torka i minst 6 h.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD MARIN, 1:A STRYKNINGEN:
Efter andra strykningen när Premium Träskydd Marin torkat i minst 6 h appliceras Premium Ytskydd Marin med trasa. Låt dra i cirka 3 min, arbeta sedan in Ytskydd Marin tills teaken är mättad. Ytan kan beträdas när den är helt torr, efter 30–60 min.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD MARIN, PÅFÖLJANDE STRYKNING:
Premium Ytskydd Marin läggs på en andra gång efter 10–14 månader. Ytan rengörs varsamt med Underhållstvätt och mjuk borste. Skölj och låt torka. Applicera Premium Ytskydd Marin enligt instruktion. Under SiOO:X-systemets livslängd behöver normalt Premium Ytskydd Marin läggas på ytterligare några gånger.

UTRUSTNING:
Hink, pensel och trasa. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Teaken är till en början brun men ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en vitgrå färg efter 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år. Efter några år mörknar ytan.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:
Håll ytan ren för bästa funktion. Smuts, nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan som alltid förekomma ute. Särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på särskilt utsatta ställen. Där kan man behöva lägga på ytterligare med träskydd och ytskydd.
• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
• Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Vi avråder från rengöring med Såpa-baserade produkter.
• Förtvätt:x rengör effektivt vid svårare påväxt eller skador. Då löses även ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan även åtgärdas med andra anti alg- och mögelprodukter. Använd produkter med lägre än pH 8 som sliter mindre på ytskyddet.

ÖVERBLIVET MEDEL:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för Träskyddet upp till 2 år för Ytskyddet. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

RENGÖRING:
Håll ytan ren med lämpligt rengöringsmedel t ex Underhållstvätt. Fläckförbättring görs med Premium Ytskydd Marin och ibland även med Premium Träskydd Marin. Se även sioox.se.

SKADOR:
Mindre repor behandlas med Premium Ytskydd Marin. Vid större skador används Premium Träskydd Marin.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för träskyddet och upp till 2 år för ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.