SÅ HÄR GÖR DU

PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN

Så här får du en silvergrå, len och hållbar altan i upp till 12 år:

FÖRBEREDELSER:
Premium Träskydd Altan ska appliceras på en helt ren och torr träyta. Rengör altanen noga med SiOO:X Förtvätt:x för att avlägsna olja, färg, fett och smuts. Eventuella rester tvättas eller slipas bort. Spola av med vatten och låt altanen torka ordentligt. Täck över möbler, föremål av glas och aluminium samt sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Träskyddet kan lakas ur en del vid kraftigt regn under de första 2-4 månaderna. Skydda därför glas direkt under trä som t ex en handledare.

ATT TÄNKA PÅ:
Altanen behöver vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Temperaturen får inte vara under + 6 °C under behandlingen. Undvik att behandla altanen i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort ev spill med en blöt trasa. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

LÄMPLIG ALTAN-KONSTRUKTION
Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad dvs: Att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger väl ovan mark (minst 40 cm), att regnvattnet dräneras av effektivt. Att tillräckligt stort avstånd finns mellan trall­brädor så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fukt­av­visning, lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. För en väl fungerande konstruktion av altan hän­visas till byggbeskrivningar.se och byggaute.nu.

LÄMPLIGT TRALLVIRKE
Tryckimpregnerad furu, sibirisk lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek, ceder.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN (GÖRS BARA 1:A SÄSONGEN):
Applicera och stryk in ett lager SiOO:X Träskydd med terrassdyna eller pensel. Låt torka i minst 2 timmar. Lägg sedan på ett andra lager och låt torka i minst 4 timmar. Lägg rikligt med Träskydd och Ytskydd på ändträet. Särskilt viktigt på ej tryckimpregnerat trä.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD ALTAN, 1:A SÄSONGEN:
Efter minst 4 timmar appliceras och stryks ett lager SiOO:X Ytskydd in. Låt vätskan tränga in under några minuter och stryk sedan in väl. Altanen är torr efter ca en timme.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD ALTAN, 2:A SÄSONGEN:
Efter 12–18 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket förseglar ytan så den håller i många år framöver. Tvätta rent innan applicering, använd med fördel SiOO:X Underhållstvätt. OBS: Använd inte såpabaserade produkter då ytskyddet då får sämre fäste. Låt medlet torka minst en timme innan du går på altanen. På särskilt utsatta lägen behöver man lägga på SiOO:X Träskydd/Ytskydd fler gånger under ytans livslängd.

ÅTGÅNG – ALTAN

UTRUSTNING:
Kärl, borste, pensel/terrassdyna och trasa. Använd skyddshandskar och täckmaterial. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite flammigt. Härdnings- och ljusningsprocessen startar vid kontakt med vatten och redan efter 2–4 veckor börjar din altan få en jämn och fin silvergrå färg. Processen fortsätter sedan i upp till 1 år på horisontellt trä på altanen.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:
Håll ytan ren för bästa funktion. Smuts, nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan som alltid förekomma ute. Särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på särskilt utsatta ställen. Där kan man behöva lägga på ytterligare med träskydd och ytskydd.
• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
• Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Amnvänd ej såpabaserade produkter.
• SiOO:X Förtvätt:X rengör effektivt vid svårare påväxt eller skador. Då löses även ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan även åtgärdas med andra antialg- och mögelprodukter. Använd produkter med lägre än pH 3-8 som sliter mindre på ytskyddet.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för träskyddet och upp till 2 år för ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.


PREMIUM TRÄSKYDD PANEL

Så här får du en silvergrå, len och hållbar panel i upp till 15 år:

FÖRBEREDELSER:
Premium Träskydd Panel ska appliceras på en helt ren och torr träyta. Rengör panelen noga med SiOO:X Förtvätt:x för att avlägsna färgrester och smuts. Eventuella rester av olja eller färg tvättas eller slipas bort. Spola av med vatten och låt panelen torka ordentligt. Täck över föremål som är känsliga för stänk, samt glas, aluminium, sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Träskyddet kan lakas ur en del vid kraftigt regn under de första 2 – 4 månaderna. Om det t ex rinner ner från en handledare på ett staket med glas, så kan det missfärgas. Täck därför sådana ytor under den första tiden.

ATT TÄNKA PÅ:
Vi rekommenderar att använda finsågat trä med grövre ytstruktur. Produkten finns även pigmenterad, som beställningsvara. Panelen måste vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet. Behandla ej i stark solsken eller vid risk för regn. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort ev spill med blöt trasa. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten. Glöm ej att behandla ändträ och skarvar. Stående träytor är renare och mer hållbarare än liggande (horisontella) ytor, då de håller sig torrare.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD PANEL, 1:A SÄSONGEN GRUNDBEHANDLING:
Applicera rikligt med Träskydd Panel på torr yta, stryk ut väl med bred pensel eller spruta, låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2 h. Applicera ytterligare ett lager Träskydd Panel, låt torka i minst 4 h. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träet.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD PANEL, 1:A SÄSONGEN:
När 2:a strykningen Premium Träskydd Panel torkat i minst 4 h appliceras Premium Ytskydd Panel med bred pensel eller spruta, stryk ut väl, låt ytan torka i minst 2 h. Panelen är torr efter ca en timme.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD PANEL PÅFÖLJANDE STRYKNING:
Premium Ytskydd Panel appliceras eventuellt en andra gång efter ca 4–7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Ytskyddet enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Premium Träskydd Panel på särskilt utsatta ställen.

ÅTGÅNG – PANEL

UTRUSTNING:
Kärl, pensel, färgspruta/pensel, täckmaterial, borste och trasa. Pensel rengörs med vatten. Använd skyddshandskar.

PROCESSEN:
Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite flammigt. Härdnings- och blekningsprocessen startar vid kontakt med vatten och efter 6–12 månader börjar din panel får en jämn och fin silvergrå färg. Processen fortsätter sedan upp till  3 år.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:
Håll ytan ren för bästa funktion. Smuts, nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan som alltid förekomma ute. Särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på särskilt utsatta ställen. Där kan man behöva lägga på ytterligare med träskydd och ytskydd.
• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
• Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen.
• Ev påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri eller Grönfri. Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet. Först efter 4–7 år behöver du ytbehandla panelen på nytt. Rengör med SiOO:X Undershållstvätt alltefter behov, eventuella ojämnheter i färgnyansen kan därmed justeras.
• Efter ca 15 år rengörs ytan med SiOO:X Förtvätt och behandlingen görs om.

SKADOR:
Mindre repor behandlas med Premium Ytskydd Panel.
Vid större skador används Premium Träskydd Panel samt Premium Ytskydd Panel.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för träskyddet och upp till 2 år för ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.


PREMIUM TRÄSKYDD MARIN

Så här får du en silvergrå, len och hållbar teakyta i upp till 8 år:

FÖRBEREDELSER:
Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

ATT TÄNKA PÅ:
Däcket måste vara torrt. Temperaturen får inte vara under + 6 °C under behandlingen. Undvik att behandla teaken i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort eventuellt spill med en blöt trasa.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD MARIN – 1:A SÄSONGEN GRUNDBEHANDLING
Lägg på rikligt med Premium Träskydd Marin, stryk ut det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD MARIN, 1:A SÄSONGEN:
Efter andra strykningen när Premium Träskydd Marin torkat i minst 6 h appliceras Premium Ytskydd Marin med trasa. Var noggrann med att täcka hela ytan och låt medlet tränga in i ytan cirka 3–5 minuter. Torka av eventuellt överskott med en trasa. Ytan kan beträdas när den är helt torr, efter 30–60 min.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD MARIN, 2:A SÄSONGEN:
Premium Ytskydd Marin läggs på en andra gång efter 12–18 månader. Ytan rengörs varsamt med Underhållstvätt och mjuk borste. Skölj och låt torka. Applicera Premium Ytskydd Marin enligt instruktion. Under SiOO:X-systemets livslängd behöver normalt Premium Ytskydd Marin läggas på ytterligare några gånger.

UTRUSTNING:
Kärl, terrassborste, pensel/terrassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Teaken är till en början gulbrun och lite flammigt, men ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en jämn och silvergrå färg efter 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Håll ytan ren för bästa funktion. Smuts, nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan som alltid förekomma ute. Särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på särskilt utsatta ställen.
• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
• Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen.
• Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Fortvätt:X som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/ Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri/ Grönfri. Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet.

SKADOR:
Mindre repor kan behandlas med Premium Ytskydd Marin. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Marin och därefter Premium Ytskydd Marin.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för träskyddet och upp till 2 år för ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.