SiOO:X Kärnfurutrall

Passar till

Virket kommer från den innersta och hårdaste delen av tallen och består av ca 98% kärnvirke. Passar perfekt för altan

Livslängd

Upp till 15 års hållbarhet.

Resultat

SiOO:X ger en ljus ton redan från start och skyndar på framväxten av den mycket snygga och hållbara ytan*

SiOO:X Advance Wood System

En kollektion med förbehandlat trä av högsta kvalitet

Från skogarna i Norrland tillverkar vi SiOO:X  Kärnfurutrall. Virket kommer från den innersta och kärnrikaste delen av tallen . SiOO:X Kärnfurutrall är ett bra miljöval eftersom det inte är tryckimpregnerat utan förbehandlat med SiOO:X-träskyddssystemet – “ready to use”.  Kärnveden är rik på naturens egna impregneringsämnen – så kallade extraktiva ämnen, bl a hartser och fetter som lagras i fibrerna.

 

Kärnvirket leder nästan inget vatten och dess enda uppgift är att ge styrka och stabilitet till trädet: En slags naturlig impregnering, vilket är mycket värdefullt när man gör träprodukter som utsätts för fukt och väta. SiOO:X kiselteknologi är hämtat från naturens egna sätt att mineralisera trä och tränger djupt ner i ytan för ett naturligt och säkert skydd som ökar materialets livslängd. SiOO:X Kiselimpregnering ger en vacker grå yta över tid som är lätt att hålla ren men också sval och len att gå på.

 

Den estetiska livslängden för SiOO:X Kärnfurutrall är upp till 8 år då ytan kan behandlas om med SiOO:X Premium Altan. Beroende på hur produkten monteras och används kan den eventuella andelen av ytlig splintved ta skada i form av organiskt angrepp. Detta kan motverkas genom att hålla ytan ren och kompletterera med SiOO:X-behandling på dessa utsatta ställen. Själva kärnveden har en betydligt längre uppskattad livslängd: upp till 15 år!

 

Trallen med den strukturerade, färgade framsidan och avrundade kanter är klar för montering vid leverans. Vid kapning, håltagning (ej skruvhål) och annan mindre bearbetning av virket, skall de bearbetade ytorna behandlas med SiOO:X Ändträförsegling Steg 1 och Steg 2. Se även Sioo:x Advance Wood Monteringsanvisning för skötsel och underhåll.

 

 

  • Naturligt hållbar ovan jord i exteriöra applikationer = vänlig mot människor och planeten.
  • Formstabil på grund av den låga andelen vatten i virket = stabilare och mindre rörelse i drift.
  • Naturligt förbättrad motståndskraft mot lätt röta = enklare underhåll över tid.
  • Hårdare yta som minskar sprickbildning och flisning = förhindrar att fukt tränger in i djupet och därmed förlänger livslängden.
  • Tillverkad av högkvalitativt svenskt trä = närodlat och bra för dig och naturen.
  • Unik förstrukturerad yta för förbättrad penetration av SiOO:X ger mer funktionell yta och ökad hållbarhet.
  • Indikativt infärgad med 3 lager SiOO:X Kiselsystem = skyddar och ger en estetisk tilltalande grå yta redan från start.
  • Vår SiOO:X Kärnfurutrall är miljö- och spårbarhetscertifierad enligt FSC ® eller PEFC ™.

 

När produkten levereras är den klar att monteras. Efter c:a 18–24 månader ska man mätta virket ytterligare en gång med SiOO:X Premium Ytskydd Altan. Skyddet fortsätter att mogna med tiden och blir starkare med åren.

 

*Efter ca 2–3 år mörknar träet naturligt. Sioo:x-behandlingen gör dock att Kärnfurutrallen åldras med en ljusare ton över hela livslängden än obehandlat trä.

 

SiOO:X Kärnfurutrall:
Dimensioner: 28×120, 28×145
Industriellt behandlat med 3 lager SiOO:X Kiselsystem utvecklat för altan. Indikativ färgad.
För order eller mer information om produkten hör av er till order@sioox.se.

Back to all products
Vänligen välj pro eller konsument
Pro För företag och arkitekter
Konsument För konsumenter