Premium Träskydd Panel

Premium Trä- /Ytskydd Panel säljs i 1, 3 och 5-litersemballage.

Ållebergsgymnasiet i Falköping är byggt som ett Minienergihus. Fasaden är av norrlands kärnfuru behandlad med SiOO:X träskydd för panel.

Arkitekt Patrik Windisch eget drömhus, en kompakt och modern byggnad, präglad av en avskalad enkelhet. Foto: Karin Björkquist

Villa Moelvens fasad har behandlats med SiOO:X träskydd, vilket har gett träet en silvergrå färg som harmonierar med den omgivande naturen.

Här framträder den silvergrå lyster som är så utmärkande för SiOO:X träskydd. Resultatet blir både vackert och hållbart.

Få husfasaden som alla vill kopiera – i upp till 15 år

Premium Träskydd Panel och Premium Ytskydd Panel stärker träpanelen på ditt hus och ger den en silvergrå lyster som kommer inspirera och bli en trendsättare för hela grannskapet under väldigt lång tid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

• Kan användas på obehandlat virke, tryckimpregnerat virke, både på gammalt och nytt trä.
• Används företrädelsevis på finsågad, stående panel (använd ej på hyvlad yta).
• Fungerar även på fasader, staket och andra vertikala ytor.

FRÄMSTA FÖRDELARNA:

• Upp till 15 års hållbarhet (gäller Premium Träskydd Panel)
• Ger en ren och len, silvergrå träyta
• Lätt att hålla ren

Stärker och mineraliserar träet vilket ger:

• Smuts- och vattenavvisning
• UV-skydd
• Minskar uppkomst av mögelsporer samt skyddar mot lätt röta
• Färre sprickor och stickor
• Lång livslängd

För minskning av mögelsporer samt skydd mot lätt röta hänvisas till SP/Rise-tester.

FÖRBRUKNING:
Premium Träskydd Panel: På obehandlad, finsågad panel ca 3 – 4 kvm/l till två strykningar. Äldre trä drar mer.
Premium Ytskydd Panel: Ca 8 –10 kvm/l per strykning.
Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur.

ÅTGÅNG – PANEL

KOSTNAD:
Den största investeringen gör man under det första året.
Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering,
bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad på
ca 15 kr/kvm per år under en femtonårsperiod. Variationer
beroende på förhållanden förekommer.

INNEHÅLL:
Kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark, utan biocider, enligt EN 335-2.