Premium Träskydd Panel

Premium Trä- /Ytskydd Panel säljs i 1, 3 och 5-litersemballage.

Ållebergsgymnasiet i Falköping är byggt som ett Minienergihus. Fasaden är av norrlands kärnfuru behandlad med SiOO:X träskydd för panel.

”Vattnets Hus”, badhus i Ängelholm som behandlats med den pigmenterade Premium Vitgrå Träskydd.

Villa Moelvens fasad har behandlats med SiOO:X träskydd, vilket har gett träet en silvergrå färg som harmonierar med den omgivande naturen.

Här framträder den silvergrå lyster som är så utmärkande för SiOO:X träskydd. Resultatet blir både vackert och hållbart.

Få husfasaden som alla vill kopiera – i upp till 15 år

Premium Träskydd Panel och Premium Ytskydd Panel stärker träpanelen på ditt hus och ger den en silvergrå lyster som kommer inspirera och bli en trendsättare för hela grannskapet under väldigt lång tid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
• Kan användas på obehandlat virke, både på gammalt och nytt trä.
• Används företrädelsevis på vertikala väggpaneler
• Fungerar även på undertak, skärmar, staket och trädgårdsmöbler.

FRÄMSTA FÖRDELARNA:
 Upp till 15 års hållbarhet (gäller Premium Träskydd Panel)
• Ger en ren och len, silvergrå träyta (Finns även pigmenterad)
• Kräver endast enkelt underhåll
• Stärker träytan
• Motverkar smuts, mögel, alger, samt skyddar mot lätt röta
Vattenavvisande och diffusionsöppen
• Lång hållbarhet och därmed billigare i längden jämfört med traditionella träskyddsprodukter;

FÖRBRUKNING:
Premium Träskydd Panel: På obehandlad, finsågad panel ca 3 – 4 kvm/l till två strykningar. Äldre trä drar mer.
Premium Ytskydd Panel: Ca 8 –10 kvm/l per strykning.
Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur.

ÅTGÅNG – PANEL

KOSTNAD:
Den största investeringen gör man under det första året.
Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering,
bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad på
ca 15 kr/kvm per år under en femtonårsperiod. Variationer
beroende på förhållanden förekommer.

INNEHÅLL:
Kisel, kalium, naturliga växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark enligt EN 335-2.