Premium Träskydd Marin

Premium Trä- /Ytskydd Marin säljs i praktiska 1, 3 och 5-litersemballage

Gör ditt gamla teakdäck som nytt – i 8 år

Premium Träskydd Marin och Premium Marin Ytskydd ger teakdäck en naturligt silvergrå samt tålig och behaglig yta – något du kommer att uppskatta under seglingar i många år framöver.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
• Kan användas på såväl ny som gammal teak.

FRÄMSTA FÖRDELARNA:
• Räddar och fräschar upp gammal teak
• Ger teaken en vacker, silvergrå teakyta som känns len och sval
• Upp till 8 års hållbarhet (gäller Premium Träskydd Marin)
• Enkelt underhåll
• Är smuts- och vattenavvisande
• UV-skydd
• Minskar förekomst av mögelsporer och alger
• Skydd mot lätt röta
• Gör teaken ren, len och sval (den ljusa ytan och kiselkristallerna reflekterar solljuset).
• Färre sprickor och stickor
Vattenavvisande och diffusionsöppen (träet andas)
• Billigare i längden jämfört med traditionella träskyddsprodukter

FÖRBRUKNING:
Premium Träskydd Marin:
Ungefärlig förbrukning är 4–5 kvm/l till 2 strykningar.

Premium Ytskydd Marin:
Ca 8–10 kvm/l per strykning.
• Förbrukningen beror på ålder och ytstruktur.

KOSTNAD:
Den största investeringen gör man under det första året.
Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering,
bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad
ca 30-50 kr, beroende på skick och
ambition, under en åttaårsperiod. Variationer
beroende på förhållanden förekommer.

INNEHÅLL:
Premium Träskydd Marin består av kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten.
Premium Ytskydd Marin består av en kisel-emulsion och vatten.

Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark, utan biocider enligt EN 335-2. För reducering av mögelsporer, alger samt skydd mot lätt röta hänvisas till SP/Rise-tester.