Premium Träskydd Marin

Premium Trä- /Ytskydd Marin säljs i praktiska 1, 3 och 5-litersemballage

Gör ditt gamla teakdäck som nytt – i 8 år

Premium Träskydd Marin och Premium Marin Ytskydd ger teakdäck en naturligt silvergrå samt tålig och behaglig yta – något du kommer att uppskatta under seglingar i många år framöver.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
• Kan användas på såväl ny som gammal teak.

FRÄMSTA FÖRDELARNA:
• Räddar och fräschar upp gammal teak
• Ger teaken en naturligt silvergrå yta
• Upp till 8 års hållbarhet (gäller Premium Träskydd Marin)
• Kräver endast enkelt underhåll i form av årlig tvätt
• Är smuts- och vattenavvisande
• Förebygger uppkomst av alger och sporer
• Gör teaken ren, len och sval (den ljusa ytan och kiselkristallerna reflekterar solljuset).
• Är UV-resistent och ger ett bra UV-skydd
Vattenavvisande och diffusionsöppen (träet andas)
• Billigare i längden jämfört med traditionella träskyddsprodukter

FÖRBRUKNING:
Premium Träskydd Marin:
Ungefärlig förbrukning är 4–5 kvm/l till 2 strykningar.

Premium Ytskydd Marin:
Ca 8–10 kvm/l per strykning.
• Förbrukningen beror på ålder och ytstruktur.

KOSTNAD:
Den största investeringen gör man under det första året.
Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering,
bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad
ca 30-50 kr, beroende på skick och
ambition, under en åttaårsperiod. Variationer
beroende på förhållanden förekommer.

INNEHÅLL:
Kisel, kalium, naturligaväxtdelar och vatten.

Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark enligt EN 335-2.

.