Premium Träskydd Altan

Premium Trä- /Ytskydd Altan säljs i praktiska 1, 3 och 5-litersemballage

Privat SiOO:X-behandlad altan.

Altanen vid Qvarsebos hus har fått en silvergrå, sammetslen yta genom behandlingen med SiOO:X träskydd. Den ljusa vackra lystern är mycket uppskattad.

Den silvergrå, sammetslena ytan uppskattas inte minst av de barfota gästerna på Vann Spa Hotell. Vaktmästaren uppskattar att den är mycket enkel att hålla ren.

Utemiljön har en otroligt viktig betydelse för gästernas upplevelse av t ex Vann Spa Hotell och de stora altanytorna används flitigt.

FÖRBERED DIG PÅ MYCKET ALTANHÄNG – I UPP TILL 12 ÅR!

Premium Träskydd Altan ger dig en vackert silvergrå, behaglig altan som kommer att locka till ännu fler sköna stunder med familj och vänner under en mycket lång tid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • För trallvirke, bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen
 • Kan användas på både nytt och gammalt trä
 • Fungerar även på träytor inomhus så som vindar och källare
 • Passar följande träslag: tryckimregnerat furu, sibirisk lärk, ädelträ, ceder, ek,  kärnfura, thermobehandlat trä

INFÄSTNING BESLAG:

Vi rekommenderar att all infästning på SiOO:X-behandlad yta görs med rostfritt A2 eller A4 syrafast. Detsamma gäller beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”.

FRÄMSTA FÖRDELARNA:

 • Upp till 12 års hållbarhet (Premium Träskydd Altan)
 • Ger en vacker, silvergrå träyta som känns len och sval
 • Enkelt underhåll
Stärker och mineraliserar träet vilket ger:
 • Smuts- och vattenavvisning
 • UV-skydd
 • Reducerar mögel och alger
 • Mindre halkrisk
 • Skydd mot lätt röta
 • Färre sprickor och stickor
 • Lång hållbarhet och därmed billigare i längden jämfört med traditionella träskyddsprodukter

FÖRBRUKNING:
Premium Träskydd Altan: På obehandlat trä. En liter räcker till totalt ca 4–5 kvm vid två strykningar.
Premium Ytskydd Altan: För nytt obehandlat trä ca 8–10 kvm/l per strykning.
• Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur.

ÅTGÅNG – ALTAN

KOSTNAD:
Den största investeringen gör man under det första året.
Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering,
bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad
ca 20 kr/kvm per år under en tolvårsperiod. Variationer
beroende på förhållanden förekommer

INNEHÅLL:
Kisel, kalium, naturliga växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark enligt EN 335-2.