MED PASSION FÖR TRÄ – HERJE BOSTRÖM

Herje Boström, grundare av SiOO:X

I skogen, med passion för trä.

På vandring, med fascination för naturen.

Herje Boström, grundare av SiOO:X

”Trä är ju ett fantastiskt material. Det är naturens material som du kan forma hur som helst. Och använder du trä på rätt sätt håller det hur länge som helst.” SiOO:X innovatör och grundare Herje Boström är en naturmänniska som gillar att vandra i skog och mark kring sitt 1700-talshus i Småland. Och som aldrig slutar fascineras över hus som stått i flera sekler utan att angripas av mögel.

”Dessa hus har klarat sig mycket tack vare att man byggde smartare förr och använde sig av naturliga byggnadsmaterial”, menar Herje Boström. Herjes intresse för arkitektur och byggnadsvård grundlades när han studerade i München på 1980-talet. Han umgicks då med många arkitektstudenter. En av dem blev senare en av norra Europas mest kända arkitekter med byggnadsvård som specialitet. Herje utbildade sig sedan till civilekonom och gymnasielärare och fick en tjänst på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Vännerna behöll kontakten och sågs med jämna mellanrum.

Efter några år startade de tillsammans en verksamhet där de utforskade gamla tekniker för att hitta glömda kunskapskatter som kan utvecklas till moderna produkter. Först provade de tillsammans olika vägar. Snart fastnade de för en framgångsrik teknik som konservatorer använder sedan sekler för att konservera trä.

Det är en enkel blandning av kisel och kalium som tränger in bra och förenas med träet och stärker det med kristallina skikt, utan problem. På så sätt har värdefulla konstföremål och trädelar i byggnader skyddats mot mögel, röta och skadeinsekter genom århundraden. Det sägs att till och med Stradivarius violiner behandlades förr med kaliumsilikat för att få bästa skyddet och klangen. (Kanske därför som Stradivariusen är så outstanding ? :-). Även natrimsilikat som användes under andra världskriget som flamskydd provades. Den tekniken lades dock åt sidan då det genom tiderna visat sig att den tekniken inte tränger in och skyddar på samma bra sätt, utan oftast överförstärker ytan och kan krackelera.

Detta var startskottet för Sioo Wood Protection AB, som grundades 1998. Herje och hans team utvecklade en produkt för att passa skydd av trä ute i nordiska förhållanden. Kontakter etablerades med färgjätten Akzo Nobel och Chalmers tekniska högskola där vi tillsammans testade grundtekniken under flera år. Samtidigt bedrev SiOO:X-teamet utvecklingsprojekt. En unik kiselformula utvecklades, resultatet säkerställdes genom att testa medlet i såväl laboratorier som på träobjekt ute i verkligheten. ”Det var fantastiskt roligt. Det var en helt ny värld som öppnade sig. Jag studerade, lärde och var helt fascinerad”, återger Herje Boström. Herje sökte patent och några år senare var det godkänt och klart. Därmed finns en bred och stabil patentskyddad teknikbas som grund för att utveckla verksamheten i många år framöver.

För att få till stånd en produktion i lite större skala inledde Herje och kompani ett samarbete med målarlegenden Rolf Hansen och hans företag Wibo Färg på Hisingen i Göteborg. Sioo hyrde in sig och växte successivt i Wibo Färgs lokaler.

Herje hade börjat med att stryka på träskyddet på altaner hos grannar och vänner. Han fick snabbt bevis för att medlet verkligen fungerade och folk hörde av sig spontant till honom. Det var särskilt den vackra, ljusa och lena ytan som fascinerade. Produkten som är miljöanpassad förenas otroligt bra med träet och håller därigenom överlägset länge.

”Resultatet blev så bra att det drog till sig folks intresse som en magnet.”

De nästföljande åren åkte Herje Boström land och rike runt med fullpackad bil och demonstrerade SiOO:X träskydd på mässor. Försäljningen tog fart, färghandelskedjorna visade intresse och produkterna visades i tv-program som ”Äntligen Hemma” ”Bygglov” m. fl. Arkitekter och byggbolag började använda en miljöanpassad tekniken. 2011 slutade Herje att jobba som gymnasielärare för att satsa fullt ut på SiOO:X med tillverkning i egna lokaler. Resten är, som det brukar heta, historia. I dag jobbar ett 20-tal personer i Sioo:s nya fräscha och väl tilltagna lokaler i Gamlestan strax utanför Göteborg. Den årliga produktionen av träskydd uppgår till cirka 350 000 liter (2018 års produktion).

Några av Europas främsta forskare utvecklar tekniken i vår FoU-verksamhet. Marknadsföringen uppgraderas i samverkan med den ledande reklambyrån Stendahls till att vara den allra bästa och en plattform för framtida expansion har byggts upp.

Vår idé är att fortsätta spränga gränser och ge våra kunder en riktigt positiv WOW-upplevelse av produkter i världsklass. Vi ger idag det kunderna bara drömde om igår. Vi löser gamla etablerade problem i träbranschen och tillför samhället miljöanpassade produkter. Idéerna har inga gränser och förverkligas i internationell samverkan.

Kiseltekniken visar sig vara framtidens innovation inom många områden. Internationaliseringen inleddes redan för fyra år sedan och utvecklas snabbt. Verksamheten växer i rekordfart och vi bygger för att fortsätta ge kunder, branschen och samhället hållbar nytta med miljöanpassad teknik.