Få svar på dina frågor

Här är svaren på de vanligaste frågorna vi får om hur man ska använda våra produkter.
Om du inte hittar svaret på just det du undrar över – hör gärna av dig till oss!

Det har regnat innan Ytskyddet kommit på, Vad gör jag?

Väggytor tål en hel del regn eftersom vattnet rinner av. Horisontella ytor på altaner m m där man lägger på Träskydd Altan tål ett lätt regn på ca 5 mm. Om det regnar mer lakas en del av träskyddet bort även om det mesta finns kvar i träet. Om det regnat mer än ca 5 mm på en horisontell yta lägger man på ytterligare träskydd. Om ni hunnit täcka med presenning men det ändå rinner genom lite vatten som blir liggande på ytan, så klarar Träskyddet det och ni behöver inte komplettera. Det är större mängder av rinnande vatten direkt på en horisontell ytan som kan läka ur en del träskydd. Så snart Ytskyddet har torkat är regnskyddet fullgott. Ett bra tips är därför att ha en presenning till hands ifall vädret slår om.


Det har bildats lösa fibrer/ludd på min SiOO:X-behandlade yta, Vad gör jag?

Problemet uppkommer framförallt efter den andra strykningen med ytskyddet och när man stryker SiOO:X på fett kärnrikt trä som sibirisk lärk eller kärnan på furu, men det kan även vara på tryckimpregnerat trä eller om det är fuktigt.

Vätan gör att SiOO:X mjuknar en del. Det gäller särskilt ytskyddet. Då lossnar en del av ytskyddet lätt och formerar ludd.

Även träfibrer kan också lossna och följa med. Det är ytligt liggande fibrer som även utan SiOO:X mycket väl kan släppa under den första tiden. Det är vanligt att solen och vatten bryter ner lignin som binder ytan och fibrer kan lossna och tvättas ur och bilda ludd. Det sker i regel bara i början, för SiOO:X träskydd och ytskydd finns kvar på djupet och binder samman de cellager som ligger under de översta delarna.

ÅTGÄRD: Borsta och/eller tvätta. Vid lite ludd sköljs ytan ren av regn. Lägg sedan på lite mer ytskydd igen, vid behov för att binda samman ytfibrerna och hindra vatten från att komma in.


Hur snabbt blir altanen silvergrå?

Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite flammigt. Härdnings- och blekningsprocessen startar vid kontakt med vatten och redan efter 2–4 veckor börjar din altan få en jämn och fin silvergrå färg. Processen fortsätter sedan i upp till 1 år. Det som driver på färgförändringen är framförallt vatten i regn och luften. Det som sker är att SiOO:X-produkterna successivt mognar och bildar fasta skyddande kiselstrukturer inne i träet. I denna process byggs den silvergrå lena och starka ytan gradvis upp. Efter de första regnen bildas ljusa och ibland mörka fläckiga partier där vatten har stått. Observera att det är helt naturligt för SiOO:X-tekniken och inget skadligt. Det är ett istället ett försteg i processen och kommer att jämnas ut. Man ska ha tålamod och vänta någon månad eller mer på den mycket fina SiOO:X-ytan.

Om någon del av den SiOO:X-behandlade ytan är under tak eller liknande, så att regnvattnet inte kommer åt, kan man hjälpa till genom att blötlägga ordentligt med mjuk stråle tills vattnet går igenom ytskyddet. Obs använd inte högtryck som istället nöter bort ytskyddet. Arbeta in vattnet med en mjuk borste.  Under mindre taköverhäng kommer ytan ändå att ljusna fast det tar lite längre tid.


Hur gör jag ren min SiOO:X-behandlade altan?

Den behandlade ytan gör du lättast rent med vår underhållstvätt och en mellanmjuk borste, av typ levang. Nedfall från träd, buskar och blommor ger näring åt grönalger och det är därför viktigt att hålla SiOO:X-ytan helt ren.

Så här gör du
Borsta med en mellanmjuk borste och använd helst SiOO:X underhållstvätt. Späd 0,5 dl underhållstvätt med 8 liter ljummet vatten och fördela jämnt över ytan, låt verka i ca 20 minuter. Borsta varsamt ytan med mellanmjuk borste eller svamp, skölj sedan väl med vatten. Det är viktigt att rengöringsmedlet inte innehåller blekmedel och har ett pH-värde mellan 3 och 8, använd ej såpa.

Om smutsen sitter hårt och inte går bort med mellanmjuk borste, använd då en hårdare borste och starkare underhållstvätt. Applicera sedan ett lager SiOO:X Ytskydd på de aktuella ställena där ytskyddet blivit skadat.

Vid kraftig påväxt kan man även använd algborttagningsmedel, men fortfarande gäller att borsta varsamt för att inte skrubba bort SiOO:X Ytskydd. Om algborttagningsmedlet är alkaliskt, d v s har ett pH över 8. måste ytskyddet bättras på.


Hur ofta skall jag rengöra min SiOO:X behandlade altan?

Det är viktigt att ytan alltid är ren, skuggiga partier är extra viktigt att hålla fritt från smuts, dessa ytor torkar inte upp lika lätt och främjar påväxt.


Hur förbereds ytan före behandling?

Ytan bör vara trären och torr. En altan som tidigare är oljad eller svart behöver tvättas med högtryckstvätt och tralltvättmedel. Skölj väl. Om ytan är i dåligt skick bör man slipa för att få bort svarta partier och stickor. SiOO:X lagar inte befintliga sprickor och flisor utan verkar förebyggande mot nya sprickor.

På en obehandlad altan som är välbehållen eller ny räcker det att man tvättar av med Underhållstvätt och sköljer väl.


Behöver jag täcka intilliggande ytor när jag ska måla med SiOO:X?

Glas, sten, plast och metall måste skyddas. Om det trots allt droppar eller rinner, torka bort med fuktig trasa före medlet torkat. Ett bra tips är därför att ha en hink med vatten och en trasa till hands. SiOO:X etsar inte utan ligger på ytan och kan därmed tas bort. Under de första veckorna kan ett eventuellt överskott av SiOO:X behandlingen (som ännu inte härdat) läcka ut när det regnar kraftigt och komma på ovan nämnda känsliga material. Finns sådan risk, t ex för glaspartier på staket eller fönster och glasdörrar, ska dessa täckas över under en längre tid. Rengöring av eventuellt stänk från SiOO:X produkter på ovannämnda ytor kan ske genom att skrapa försiktigt med spiselhällsskrapa/rakblad varvat med att polera med bomullstrasa och tvållösning i vatten. Om produkterna lakas ur efter påföring och kommer på känsliga ytor som glas kan de poleras rena med lämpligt bilvax. Rådgör med SiOO:X.


Hur applicerar jag SiOO:X?

Det enklaste och bästa sättet är att använda en bred fasadpensel på skaft för att slippa ligga på knä. Lägg på vätskan och stryk ut. Fördela sedan ut eventuellt överskott så att inga pölar ligger kvar på ytan.


 Hur mycket vätska går det åt?

Om altanvirket är nytt delas ytan med 5 dvs till en 25 kvm stor altan behövs alltså 5 liter Träskydd Altan, och om man vill köpa Ytskydd Altan till båda årens behandlingar behövs lika mycket, dvs 5 liter. Vill man bara ha Ytskydd Altan till första årets behandling delas ytan med 8, i exemplet ovan behöver du alltså 3,2 liter.

För en äldre altan går det oftast åt mer då virket är torrare och mer sprucket. Det är svårt att säga exakt hur mycket som krävs (det beror även på hur flödigt man målar och hur mycket man arbetar in vätskan) men för en ungefärlig siffra kan man lägga till:

– 10% för 1 år
– 20% för 2 år
– 25% för 3 år
– 30-35% för 8 år eller äldre

Beräkningen gäller tryckimpregnerad furu. Mängden kan skilja sig för andra träslag.

Sedan tillkommer faktorer som gör att det också kan gå åt mer:
– Applicering genom sprutmålning
– Applicering då vädret är varmt och torrt
– Virket är väldigt torrt

Åtgång av ytskydd ökar bara marginellt eftersom ytan redan är mättad när man applicerar det.


Kan SiOO:X användas på nylagt, tryckimpregnerat trä?

Eftersom tryckimpregnerat trä har mättats med vätskor kan det inte absorbera SiOO:X innan det torkat så att det känns yttorrt vilket brukar ta ca två månader. Om man är väldigt mån om att den gröna färgen skall försvinna fort kan man vänta ytterligare ett tag.


Kan jag behandla trädgårdsmöbler med SiOO:X?

Ja, det går bra. Helst obehandlade eller tryckimpregnerat trä. Dom får inte vara fabriksbehandlade av t ex färg eller olja om SiOO:X-behandlingen ska fungera.


Kan SiOO:X användas på alla träslag?

SiOO:X Premium Altan används till tryckimpregnerat furu, lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek, ceder med mera.

SiOO:X Premium Panel används till finsågad gran och lärkpanel, kärnfura, ceder, ädelträ, thermobehandlat trä, timmerstockhus och tryckimpregnerad furu.

SiOO:X Original produkter används till tryckimpregnerat trä. Kan även användas till allt annat trä lämpligt för utebruk, men man får då räkna med kortare livslängd.

Men det är viktigt att man använder rätt produkt beroende på träslag och förutsättningar. Läs på och fråga om det är oklart vilken produkt som passar.


Kan man använda SiOO:X på järnvitriolsmålad yta?

Ja det kan man. Panel kan behandlas efter tre till fyra år. Trallgolv kan behandlas efter två år. Tvätta ytan med ett alkaliskt rengöringsmedel (t ex tralltvätt) innan den SiOO:X-behandlas.


Kan man måla en tidigare SiOO:X-behandlad yta?

Om man tidigare behandlat med SiOO:X men vill byta till ett annat ytbehandlingssystem måste man först tvätta bort ytskyddet med t ex tralltvättmedel och högtryckstvätt. Sedan går det alldeles utmärkt att måla den ytan.


Ytan är jättefin men det växer lite grönt i hörnet där det är skugga. På panelen kommer det lite svarta fläckar. Hur får jag bort det och varför blir det så?

SiOO:X-impregneringen bildar ett skyddande och smutsavvisande ytskikt som även tränger ner några millimeter i trät vilket stärker upp och och binder ihop träfibrerna inifrån. Det innebär att trät har större motståndskraft mot angrepp av t ex mögel och svampsporer.

För att minimera risken för angrepp är det viktigt att hålla ytan ren (gärna med vår specialutvecklade Underhållstvätt) och torr då alger och sporer trivs i smuts, fukt och skugga. Sannolikheten är därför mycket större att partier under buskar, krukor, möbler etc drabbas. Om man trots allt ändå fått gröna partier eller svartsporer (små svarta prickar) rekommenderar vi först en mild rengöring med vår underhållstvätt, ljummet vatten och mjuk borste. Om angreppet är svårare kan man behöva ta till ett algdödande medel men som då gärna får spädas med lite extra vatten. Ifall det krävs kraftigare tag med borste kan man behöva bättra på ytskyddet efter tvätten.

Om grönalger kan sägas att de kan växa på alla material och yttexturer på vilka det inte ligger ett aktivt gift och verkar och de frodas vår och sommar som följer en mild vinter. Med andra ord har det blivit ett allt större problem i Sverige (undantaget våra norra delar) och har länge varit ett problem i södra Europa.


Jag har en pool på trädäcket, kan jag ändå använda SiOO:X?

Det går utmärkt att använda vår SiOO:X produkt Premium Träskydd Altan och Ytskydd Altan vid pool. Eventuellt får man bättra på ytskyddet närmaste poolen efter en tid eftersom den ytan utsätts för extra påfrestningar.

Det är också viktigt att skydda eventuella plastkanter och täcka över till exempel metalltrappor och glasytor så att det inte blir fläckigt.


Hur länge håller SiOO:X-behandlingen på min altan?

Upp till 8–12 år beroende på hur utsatt altanen är,  virkets kvalité och vilket skick det var i då det behandlades. Många förlänger resultatet genom att lägga på ytterligare Ytskydd Altan efter 4-5 år.


 Vad gör man när det gått 8, 12 resp 15 år?

Tvättar av med altantvätt alternativt tralltvätt om träytan har några angrepp och gör om hela behandlingen.


Vad kostar det?

Altan: Ca 80–100 kr (inkl moms)/kvm för båda årens behandlingar.
Panel: Ca 60–85 kr (inkl moms)/kvm för första årets behandling.
Marin: Ca 100–120 kr (inkl moms)/kvm för båda årens behandlingar.

Den största investeringen gör man under det första året.
Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering,
bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad
ca 20 kr/kvm under en 12-årsperiod för Altan,
ca 15 kr/kvm under en 15-årsperiod för Panel,
ca 30-50 kr, beroende på skick och ambition, under en 8-årsperiod för Marin.

Variationer beroende på förhållanden förekommer.