Få svar på dina frågor

Här är svaren på de vanligaste frågorna vi får om hur man ska använda våra produkter.
Om du inte hittar svaret på just det du undrar över – hör gärna av dig till oss!

Vad gör jag åt grön beläggning på trallgolvet?

SiOO:X-impregneringen bildar ett skyddande och smutsavvisande ytskikt som tränger ner några millimeter i trät vilket stärker upp och binder ihop träfibrerna inifrån. Det innebär att träet har större motståndskraft mot angrepp av t ex mögel och svampsporer. För att minimera risken för angrepp är det viktigt att hålla ytan ren och torr då alger och sporer trivs i smuts, fukt och skugga. Det är större risk att partier under buskar, krukor, möbler etc. drabbas.

ÅTGÄRD: Om man har fått gröna partier eller svartsporer (små svarta prickar) rekommenderar vi först en mild rengöring med vår underhållstvätt, ljummet vatten och mjuk borste. Om angreppet är svårare kan man behöva ta till ett algdödande medel men som då gärna får spädas med lite extra vatten. Ifall det krävs kraftigare tag med borste kan man behöva bättra på ytskyddet efter tvätten. Vid kraftig påväxt kan man även använda algborttagningsmedel, men fortfarande gäller att borsta varsamt för att inte skrubba bort SiOO:X Ytskydd. Om algborttagningsmedlet är alkaliskt, d v s har ett pH över 8, måste ytskyddet bättras på.

Grönalger kan växa på alla material och yttexturer på vilka det inte ligger ett aktivt gift och verkar och de frodas vår och sommar som följer en mild vinter. Med andra ord har det blivit ett allt större problem i Sverige (undantaget våra norra delar) och har länge varit ett problem i södra Europa.


När ska jag behandla med SiOO:X?

När man behandlar med SiOO:X Träskydd ska temperaturen vara mellan 6 – 30 grader. För Ytskyddet ska temperaturen minst vara 10 grader. Ytan ska vara handtorr vid applicering. Undvik gassande solsken.


Får det regnar under Applicering?

SiOO:X träskydd är vattenlösligt men tål ett lätt regn upp till ca 5 mm. En horisontell yta är mer utsatt än en vertikal. Om det regnar mer lakas en del av träskyddet bort även om det mesta finns kvar i träet. Om altanen eller panel utsätt för mer regn än ca 5 mm bör den ombehandlas med en kompletterade strykning träskydd innan lagret med ytskydd appliceras.

Så snart man applicerat Ytskyddet och det har torkat (minst 60 min) är regnskyddet fullgott. Ett bra tips är därför att ha en presenning till hands ifall vädret slår om.


Hur snabbt blir altanen silvergrå?

Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite flammigt. I kontakt med fukt startar härdnings- och blekningsprocessen som ger ytan en jämn silvergrå färg över tid. Altan: Processen tar ca 1 år för horisontellt trä, men redan efter 2–6 veckor börjar din altan få en fin silvergrå färg. Panel: Även stående ytor ljusnar jämnt och vackert vid kontakt med fukt och blir silvergrå efter 1–2 år.

Det som driver på färgförändringen är framförallt vatten i regn och luften. Det som sker är att SiOO:X-produkterna successivt mognar och bildar fasta skyddande kiselstrukturer inne i träet. I denna process byggs den silvergrå lena och starka ytan gradvis upp. Efter de första regnen bildas ljusa och ibland mörka fläckiga partier där vatten har stått. Observera att det är helt naturligt för SiOO:X-tekniken och inget skadligt. Det är ett istället ett försteg i processen och kommer att jämnas ut. Man får ha tålamod och vänta någon månad eller mer på den mycket fina SiOO:X-ytan. Läs mer om SiOO:X’ kiselsköld.

Om någon del av den SiOO:X-behandlade ytan är under tak eller liknande, så att regnvattnet inte kommer åt, kan man hjälpa till genom att blötlägga ordentligt med mjuk stråle tills vattnet går igenom ytskyddet. Obs använd inte högtryck som istället nöter bort ytskyddet. Arbeta in vattnet med en mjuk borste.  Under mindre taköverhäng kommer ytan ändå att ljusna fast det tar lite längre tid.


Kan jag Använda SiOO:X på nylagt, tryckimpregnerat trä?

Eftersom tryckimpregnerat trä har mättats med vätskor kan det inte absorbera SiOO:X innan det torkat så att det känns yttorrt vilket brukar ta ca två månader. Om man är mån om att den gröna färgen skall försvinna fort kan man vänta ytterligare ett tag.


Kan jag använda SiOO:X på tidigare behandlad yta?

Ytor som är tidigare behandlad med antingen olja, färg eller järnvitriol måste först tvättas med alkaliskt rengöringsmedel, (tex tralltvätt) innan den kan behandlas med SiOO:X. På äldre virke som behandlats länge kan det även behövas först slipa ner några millimeter så man får bort alla rester från tidigare behandling.


Kan jag använda SiOO:X på järnvitriolsmålad yta?

Ja, det kan man. Panel kan behandlas efter tre till fyra år. Trallgolv kan behandlas efter två år. Tvätta ytan med ett alkaliskt rengöringsmedel (t ex tralltvätt) innan den SiOO:X-behandlas.


Kan jag använda SiOO:X på en obehandlad Altan?

På obehandlad yta som är välbehållen eller ny räcker det att man tvättar av med SiOO:X Underhållstvätt och sköljer väl.


Kan jag måla en tidigare SiOO:X-behandlad yta?

Om man tidigare behandlat med SiOO:X men vill byta till ett annat ytbehandlingssystem måste man först tvätta bort ytskyddet med t ex tralltvättmedel och högtryckstvätt. Sedan går det alldeles utmärkt att måla den ytan.


KAn SiOO:X Användas på alla träslag?

Olika träslag har olika egenskaper, absorberar olika och livslängden varierar med vilket naturligt rötskydd det har. SiOO:X träskydd tränger i princip in i alla träslag, förenas med och stärker träytan, vilket förbättrar rötskyddet väsentligt. Utöver träslag och SiOO:X-skydd, så beror träets livslängd på träkonstruktion, underhåll och utsatthet (väderpåverkan).

Lämplig trallvirke för SiOO:X Premium Altan: Tryckimpregnerad furu, sibirisk lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek, ceder.

Lämplig panelvirke för SiOO:X Premium Panel: Finsågat, stående trä. Gran och lärkpanel, kärnfura, ceder, ädelträ, thermobehandlat trä, timmerstockhus och tryckimpregnerad furu.

SiOO:X Original produkter används till tryckimpregnerat trä. Kan även användas till allt annat trä lämpligt för utebruk, men man får då räkna med kortare livslängd.

SiOO:X Premium Marin används enbart till teak på båtar eller utemöbler.

Det är viktigt att man använder rätt produkt beroende på träslag och förutsättningar. Fråga din återförsäljare om det är oklart vilken produkt som passar eller kontakta oss.


Jag har en pool på trädäcket, kan jag ändå använda SiOO:X?

Det går utmärkt att använda vår SiOO:X produkt Premium Träskydd Altan och Ytskydd Altan vid pool. Eventuellt får man bättra på ytskyddet närmaste poolen efter en tid eftersom den ytan utsätts för extra påfrestningar.

Det är också viktigt att skydda eventuella plastkanter och täcka över till exempel metalltrappor och glasytor så att det inte blir fläckigt.


Vad ska man tänka på vid applicering?

Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Använd gärna handskar och skyddsglasögon. Dela gärna upp behandlingen i mindre sektioner och gör alla tre steg samma dag. Läs mer om SiOO:X applicering steg för steg. OBS! Produkterna skakas / omröres under appliceringen.


Vad ska man göra om man spiller SiOO:X på intilliggande ytor?

Glas, sten, plast och metall måste skyddas. Om det trots allt droppar eller rinner, torka bort med fuktig trasa före medlet torkat. Ett bra tips är därför att ha en hink med vatten och en trasa till hands. SiOO:X etsar inte utan ligger på ytan och kan därmed tas bort. Under de första veckorna kan ett eventuellt överskott av SiOO:X behandlingen (som ännu inte härdat) läcka ut när det regnar kraftigt och komma på ovan nämnda känsliga material. Finns sådan risk, t ex för glaspartier på staket eller fönster och glasdörrar, ska dessa täckas över under en längre tid.

Om SiOO:X ändå hunnit torka fast på ytan kan rengöring ske genom att skrapa försiktigt med spishällsskrapa/rakblad varvat med att polera med trasa och tvållösning i vatten. Om produkterna kommer på känsliga ytor som glas kan de poleras rena med lämpligt bilvax. Rådgör med SiOO:X.


Hur applicerar jag SiOO:X?

Grundbehandlingen av SiOO:X består alltid av två lager träskydd och ett lager ytskydd.  På trallgolv applicerar man ytterligare ett lager ytskydd efter 12–18 månader efter grundbehandlingen.  På panel applicerar man ett till lager ytskydd först efter 4–7 år och på Marin applicerar man ett till lager ytskydd efter 10-14 månader.  Läs mer om SiOO:X applicering steg för steg.


Hur rengör jag och sköter om en SiOO:X-behandlad yta?

Före behandling
Ytan ska vara ren och torr. En altan som tidigare är oljad, målad eller behandlad med järnvitriol behöver tvättas med högtryckstvätt och tralltvättmedel. Skölj väl. Om ytan är i dåligt skick bör man slipa för att få bort svarta partier och stickor. På en obehandlad altan som är välbehållen eller ny räcker det att man tvättar av med SiOO:X Underhållstvätt och sköljer väl. Använd inte såpa eller liknande feta produkter. Dessa stänger till träporerna och försvårar för träskyddet att gå in i virket.

Hålla rent efter behandling
Det är viktigt att ytan alltid är ren. Skuggiga partier är extra viktigt att hålla fritt från smuts, dessa ytor torkar inte upp lika lätt vilket främjar påväxt. Främst viktigt att rengöra efter höst och vinter då mycket löv och smuts har legat länge på ytan. Den behandlade ytan gör du lättast rent med SiOO:X Underhållstvätt och en mellanmjuk borste, av typ levang. Om smutsen sitter hårt och inte går bort med mellanmjuk borste, använd då en hårdare borste och starkare underhållstvätt. Applicera sedan ett lager SiOO:X Ytskydd på de aktuella ställena där ytskyddet blivit skadat.

Tänk på!
På en SiOO:X-behandlad yta måste man vara noga med att det tvättmedel man använder har ett PH-värde under 7. Är det över 7 är produkten för alkalisk och löser upp ytskyddet och man får då lägga på nytt ytskydd. Läs mer i SiOO:X-foldern Skötsel & Underhåll.


Det har bildats lösa fibrer/ludd på min SiOO:X-behandlade yta, Vad gör jag?

Problemet uppkommer framförallt efter den andra strykningen med ytskyddet och när man stryker SiOO:X på fett kärnrikt trä som sibirisk lärk eller kärnan på furu, men det kan även vara på tryckimpregnerat trä. Vätan gör att SiOO:X mjuknar en del. Det gäller särskilt ytskyddet. Då lossnar en del av ytskyddet lätt och formerar ludd.

Även träfibrer kan lossna och följa med. Det är ytligt liggande fibrer som även utan SiOO:X mycket väl kan släppa under den första tiden. Det är vanligt att solen och vatten bryter ner lignin som binder ytan och fibrer kan lossna och tvättas ur och bilda ludd. Det sker i regel bara i början, för SiOO:X träskydd och ytskydd finns kvar på djupet och binder samman de cellager som ligger under de översta delarna.

ÅTGÄRD: Borsta och/eller tvätta. Vid lite ludd sköljs ytan ren av regn. Vid behov, lägg sedan på lite mer ytskydd igen för att binda samman ytfibrerna och hindra vatten från att komma in.


Vad gör jag om man fått svartsporer?

Svartsporer växer på allt utom starka gifter. Blöta perioder är speciellt gynnsamma för dessa luftburna sporer, som oftast återfinns på väderutsatta sidor och i de skuggiga partierna av virket. Svartsporer behöver näring för att växa och får detta från sockerämnen i virket. När träet är nytt innehåller det mycket cellulosa som är en utmärkt föda för sporerna, men sockret lämnar virket under de första åren.

Till skillnad från konventionella träskyddsmedel innehåller SiOO:X inte några biocider som tar död på eventuell påväxt direkt. Istället förhindrar en mekanisk verkansprincip att mikroorganismer tränger in i träet och gör skada. SiOO:X påskyndar dessutom virkets process med att stärka upp träet och att cellulosan lämnar virket. Skulle det uppkomma problem så är det därför troligtvis i början av processen.

ÅTGÄRD: Borsta av sporerna från ytan. Ju snabbare man ser sporerna och tar hand om dem desto lättare går det. Skulle inte det fungera så kan man testa Jape Prickfri som är kompatibel med SiOO:X.  Den fungerar under längre tid vilket innebär att algerna inte försvinner med en gång utan dör allt eftersom samt att Jape finns kvar i virket en längre tid fram över.

Vid användning av andra tvättmedel än SiOO:X underhållstvätt var noga med att produktens PH-värde är under 7.  Ett högre PH-värde bryter ner SiOO-skyddet. Tvätta däremot aldrig med såpa, blekmedel, högtryckstvätt eller dylikt då detta skadar SiOO-behandlingen.


Hur rengör jag verktyg?

Produkterna är vattenlösliga, därmed räcker det att rengöra sina verktyg i vatten direkt efter användning.


Hur återvinner jag dunk och vätska?

Produkten sorteras som hårdplats och lämnas på återvinningsstation. Överbliven vätska lämnas på återvinningsstation.


Hur lång hållbarhet har produkterna?

Produkterna ska förvaras frostfritt. Träskyddet kan sparas i upp till 6 år och ytskyddet i upp till 2 år. Om produkten har börjat bilda klumpar eller luktar illa har den blivit föråldrad och ska ej användas.


Hur mycket vätska går det åt?

Om altanvirket är nytt delas ytan med 5 dvs till en 25 kvm stor altan behövs alltså 5 liter Träskydd Altan, och om man vill köpa Ytskydd Altan till båda årens behandlingar behövs lika mycket, dvs 5 liter. Vill man bara ha Ytskydd Altan till första årets behandling delas ytan med 8, i exemplet ovan behöver du alltså 3,2 liter.

För en äldre altan går det oftast åt mer då virket är torrare och mer sprucket. Det är svårt att säga exakt hur mycket som krävs (det beror även på hur flödigt man målar och hur mycket man arbetar in vätskan) men för en ungefärlig siffra kan man lägga till:

– 10% för 1 år
– 20% för 2 år
– 25% för 3 år
– 30-35% för 8 år eller äldre

Beräkningen gäller tryckimpregnerad furu. Mängden kan skilja sig för andra träslag.

Sedan tillkommer faktorer som gör att det också kan gå åt mer:
– Applicering genom sprutmålning
– Applicering då vädret är varmt och torrt
– Virket är väldigt torrt

Åtgång av ytskydd ökar bara marginellt eftersom ytan redan är mättad när man applicerar det.


Kan jag behandla trädgårdsmöbler med SiOO:X?

Ja, det går bra. Helst obehandlade eller tryckimpregnerat trä. Dom får inte vara fabriksbehandlade av t ex färg eller olja om SiOO:X-behandlingen ska fungera.


 Vad gör man när det gått 8, 12 resp 15 år?

Tvättar av med altantvätt alternativt tralltvätt om träytan har några angrepp och gör om hela behandlingen.