Vattnets hus

Fremtidens hus bygges i tre

Den viktigste grunnen er knyttet til klimaet, ettersom tre er et bærekraftig byggemateriale som lagrer karbondioksid og er et kretsløpstilpasset byggemateriale, som kan gjenbrukes i nye konstruksjoner eller gjøres om til energi gjennom forbrenning.

 

Vi har et felles ansvar for å finne løsninger for å skape en mer bærekraftig verden. Vi vet at vi må sette en ny standard for bygging med bakgrunn i at sement- og stålindustrien står for 8 % av de globale karbondioksidutslippene.

 

SiOO:X skal være en drivende kraft for å skape endring og vil sammen med innovative arkitektbyråer og byggefirmaer muliggjøre bærekraftig bygging med et godt arkitektonisk nivå.

 

Vattnets Hus

Er det vi på Norsk kaller badeland, et komplett sted for konkurranser, spill, rekreasjon og trening. Vattnets Hus har en unik og pedagogisk opplæring med fokus på vann og vannmiljøet.

 

Adresse:

Vattnets Hus Ängelholm –

Landshövdingevägen 9,

262 52 Ängelholm

Vennligst velg proff eller forbruker
Pro For bedrifter og arkitekter (Siden er på engelsk)
Forbruker For forbrukere