Lang – NO

Før og etter

Her viser vi noen sammenlignende eksempler fra før og etter SiOO:X-behandling.